Melek nedir

Melekler Allah’ın nurdan yarattığı,manevi varlıklarıdır.Allah’ın emirlerine tam itaat eden, asla isyan etmeyen bu varlıkların bir çok görevi vardır.

Meleklere iman


Melek Arapçada, “haber götüren, elçi” demektir. İmanın şartlarından ikincisi de meleklere imandır. Müslüman olan herkes imanın diğer şartlarına nasıl iman ediyorsa kesinlikle buna da iman etmek zorundadır. Çünkü Kuran-ı Kerim’i Cebrail adlı melek getirmiştir ve ayetlerde meleklere iman etmemiz istenmektedir. Melekler yerde, gökte, çevremizde, evlerimizde her yerde bulunurlar. Allah’ın verdiği görevleri yerine getirirler.


Meleklerin Özellikleri

  • Melekler nurdan yaratılmıştır.
  • Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
  • Evlenmezler.
  • Gözle görülmezler.
  • Uyumazlar, yorulmazlar, gençlik ve ihtiyarlıkları yoktur.
  • İradeleri yoktur, günah işlemezler ve Allah’a karşı gelmezler.
  • Sürekli ibadet ederler, Allah’ın emirlerini yerine getirirler.
  • Hangi iş için yaratılmışlarsa o işi yaparlar.
  • Diledikleri şekil ve surette görünme yetenekleri vardır.


Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri


Melekler Allah’ın kendilerine verdiği özelliklere göre vazifelendirilip isimlendirilmiştir.


Büyük Melekler ve Görevleri


1-Cebrail (a.s.):

Meleklerin en büyüğü olduğu için ona meleklerin efendisi de denir. Allah-u Teâlâ ile bütün Peygamberler arasında vahiy görevini yapmıştır. Bu sebeple kendisine vahiy meleği de denir.

Kur’an-ı Kerim’de bu meleğin ismi Cibril, Ruhu’l-Kudüs, Ruhu’l-Emin şeklinde geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Cebrail (a.s.)’ın çok üstün bir güce sahip olduğu ve Allah katında çok değerli olduğu belirtilmiştir.
O(Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.” (Tekvir Suresi; 19-20)
Cebrail (a.s.)’ın vazifesi Kur’an-i Kerim’in tamamlanmasıyla birlikte sona ermiştir.

2-Mikail (a.s.):

Tabiat olaylarıyla ilgilenen ve bu olayları Allah’ın iradesine göre düzenleyen melektir. Yağmurun yağması, rüzgârın esmesi,ekinlerin bitmesi gibi rızıkların sahiplerine dağıtılmasıyla da ilgilenir. Mikail (a.s.) kelime olarak, Allah’ın küçük sevgili kulu anlamına gelir. Mikail(a.s.) Kur’an-ı Kerim’de Cebrail (a.s.) ile birlikte şöyle geçmektedir:
Her kim, Allah’a, meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.” (Bakara Suresi; 98)

3-İsrafil (a.s.):

Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sur’a üflemekle görevli olan melektir. Bir hadisi şerifte İsrafil (a.s.) sahib-i karn (sur’un sahibi, borunun sahibi) diye isimlendirilmiştir.
Ebu Said (r.a.)’ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi vesellem:
“Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. (Ahmed; 3; 7; 11039)
İsrafil (a.s.) sur’u iki defa üfleyecektir. Birinci üflemesiyle kıyamet kopmaya başlayacak göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacak ve bütün canlılar ölecektir. İkinci defa üflemesiyle birlikte insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edilecektir.


4-Azrail (a.s.):

Azrail (a.s.) ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir. Kur’an ve hadislerde, Azrail ismiyle değil melekü’l-mevt(ölüm meleği) şeklinde geçmektedir.
“De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde Suresi; 11)


Bu dört büyük melekten başka diğer meleklerden bazıları da şunlardır:

Kiramen Katibin:

Bunlar iki tane yazicı meleklerdir. Her insanın sağında ve salunda bulunan yaptığı iyi ve kötü bütün işleri amel defterlerine yazan meleklerdir. Kur’an-ı Kerimde bu meleklere,”Şerefli Ulu Yazıcilar” adı verilmiştir.
Halbuki sizin üzerinizde hakiki bekçiler, çok şerefli yazıcılar var. Onlar, ne yaparsanız bilirler.” (Infitar Suresi; 10-12).


Münker ve Nekir

Sorgu melekleridir. Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli meleklerdir.


Hafaza melekleri

Koruyucu meleklerdir. Bu iki melek insanı kötülüklerden korumak için görevlendirilmişlerdir.

Ridvan

Cennetin kapısında görevlidir ve cennetteki meleklerin başkanidir.

Malik

Cehennemde görevlidir ve cehennemde olan meleklerin başkanıdır.


Bunların dışında sayısını yalnızca Allah-u Teâlâ’nın bildiği birçok melekler vardır.

Meleklere inanmanın hikmet ve faydaları


Meleklere inanmak bizim imanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kuran-ı Kerim’de bildirildiğine göre Peygamber efendimize vahiy ve hikmeti de Cebrail (a.s.) getirmiştir.
Meleklerin varlığına inanan insanın Cenab-i Hakk’a karşı saygıSı artar. Çünkü Rabbimiz sayılamayacak kadar çok meleğin itiraz etmeden boyun eğdiği Kudret ve Azamet’e sahiptir. Çok kudretli varlıklar ona boyun eğerken bizim gibi aciz ve muhtaç kulların nasıl içtenlikle kulluk etmesi gerektiği anlaşılabilir.

Meleklere iman etmek, insanın, bütün hareketlerinde şuurlu ve sorumlu olmasına vesile olur.

Söylediği her sözü, yaptığı her iş ve davranışı amel defterlerine yazan melekler olduğuna inanan insan daha dikkatli olur.
Melekler Allah’a itaat eden kullar olduğu gibi, Allah’a itaat eden insanları da seven kullardır. Melekler müminleri sever, hatalarının affedilmesi için mağfiret dilerler ve güzel ameller işleyince hemen Rabb’ül Aleminin katına sunmak için koşarlar. Onlar Allah‘ın sevdiği sever ve Allah’ın emriyle yardımına koşarlar. Allah’ın birçok melekleri mümin kulları muhafaza eder ve kafirlere karşı yardımcı olur. Bunlara iman etmek insana huzur verir.

Kaynak: seyda muhammed konyevi Dini bilgiler:

Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2022 / Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2022

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Değerlendirme: 1 Puan: 5]
About Admin

İslamilugat'a gönül vermiş bir fani

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir