Abdest duası Türkçe Arapça Okunuşu

  Abdest

Abdest duası Türkçe Arapça Okunuşu.Abdest Alırken Okunacak dualar,Abdest Alırken günahlar aff olunur mu?Abdestli ölen kişi şehit olur mu?Abdest alırken hangi dualar okunur?Güzel bir abdest nasıl alınır?

Peygamber Efendimiz abdest alırken hangi duaları okurdu,Abdest duası Türkçe Abdest alırken okunacak dualar Diyanet Abdestten sonra okunacak dua Abdest duaları Arapça


Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Din, temizlik üzerine
bina edilmiştir
.” (Taberani)
Bu temizliklerin başında abdest gelmektedir.Abdest alan kimsenin kalbi saygı dolu olmalı, Rabbini ziyaret ettiğini, O’nun huzurunda olduğunu bilerek ona göre hareket etmelidir.
Çünkü Allah-u Zücelal azaların su ile yıkanmasını günahlardan arınmanın sembolü kılmıştır.
Onun için abdesti adablarına riayet ederek almak,büyük mükâfatları da beraberinde getirir.

Nitekim
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur-muştur:
Abdest ne güzel sevaptır. Herhangi bir kimse,Allah-u Zülcelal’in rızasını kazanmak için namaz kılmak isteyip, abdest almaya teşebbüs ettiği zaman; ağzına su verince, dili ile yapmış olduğu bütün günahları bu su damlaları ile yere dökülür ve Allah-u Zülcelâl tarafından af ve mağfiret olunur.
Yüzünü yıkadığı zaman, gözleri ile yapmış olduğu bütün günahları, bu su damlaları ile yere dökülür, af ve mağfiret olunur. Ellerini yıkadığı zaman, elleri ile yapmış olduğu günahları parmak uçlarından dökülür. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayakları ile yapmış olduğu günahları bu su damlaları ile dökülür, af ve mağfiret olunur.
” (Ebu Davud, Ibn Mace)
Bu hadis şuurlu olarak düşünen insanlar için büyük bir işarettir.

Abdest Alırken dikkat edilmesi gereken edebler

Bilinen dini ahkâmların dışında maneviyat ehlinin abdest üzerinde dikkat ettikleri bir takım
edepler vardır.

Abdest Alırken dikkat edilmesi gereken edebler

Onların abdestte önem verdikleri edepler şunlardır:


1- Abdest azalarını kalb huzuru ile yıkamak:

Salihlerden birisi şöyle demiştir: “Kalb, abdest alırken uyanık, huzur içinde olursa, namazda da huzur içinde olur. Abdestte bir hata olunca,namazda vesvese gelir.”


2- Devamlı abdestli bulunmak:

Abdest, mü’minin manevi silahıdır. Azalar, dini bir alamet olan abdestin himayesinde oldukları zaman, şeytanın onlara etki edip günah işletmesi az olur.
Enes bin Malik radıyallahu anh’dan şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
bir defasında bana: “Yavrum! Devamlı abdestli bulunmaya gücün yeterse yap. Çünkü abdestli iken ölen kimseye şehitlik sevabı verilir.” Buyurdu. (Heysemi)
Bu sebepten dolayı, akıllı kimseye düşen görev daima ölüme hazır olmasıdır. Devamlı abdestli
bulunmak, ölüme hazır olmak sayılır.

El-Husri şöyle demiştir: “Gece uyandığım zaman, uykuya abdestsiz dönmemek için kalkar
abdest tazeler uykuya öyle dalarım
.”
Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edilen hadis-i şerifte, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem Hz. Bilal radıyallahu anh’a hitaben şöyle buyurmuştur: “Ya Bilal! İslamda en çok sevap
umarak yaptığın amelin nedir? Ben cennette senin ayak seslerini duydum
.”
Hz. Bilal radıyallahu anh da şöyle cevap vermiştir: “Gece veya gündüz her abdest alışımda, Allah
için iki rekât namaz kılarım. Bundan başka da fazlaca sevap umduğum bir amelim yok
.” (İbn
Huzeyme)


3- Suyu israf etmeden kullanmak:

Suyu israf etmeden fıkhi ölçülerde kullanmak: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur: “Abdestte musallat olan “Velhan” isimli bir şeytan vardır. Onun kullandığınız su da size vereceği vesveseden sakının.”(İbn Mace)
Ebu Abdullah Ruzbari şöyle demiştir: “Şüphesiz şeytan insanların bütün amellerinden bir şey koparmaya çalışır. Onun için onların kendilerine emredilen şeyleri eksik veya fazla yapmalarının bir önemi yoktur. Hangisini yapsalar şeytan sevinir.”


4- Bâtınî temizliğe önem vermek:

Maneviyat ehlinin en fazla üzerine durdukları; maneviyatlarını çirkin sıfatlardan ve sevimsiz ahlaklardan temizlemektir.
İlmin müsaade ettiği zahiri temizliklerde titizliklerinin yanında, bu temizliklerle maneviyatlarını
temizlemeye özen gösterirler. Manevi birere pislik olan kibir, ucub, dünya muhabbeti gibi hastalıkları
temizlerler. Her insan bunları yaparken hem zahirini hem de maneviyatını temizleyip Allah-u
Zülcelal’in huzuruna temiz bir şekilde gireyim diye düşünmelidir.

Ashab-ı kiramların zahiri temizlik hususundaki her işleri o günün şartlarına uygun olarak kolaylık üzerine idi. Bunun yanında manevi temizliğe çok önem verirlerdi.

Bu zahiri temizliği vesile kılarak maneviyatlarını temizlemek için büyük gayret gösterirlerdi.
Netice olarak yazılmış olunanları duyup öğrendikten sonra, abdestini huzurlu olarak almayan
kimse; Allah-u Zülcelal’in rızasını, ecir ve sevaplarını önemsememiş olur. Onun için elimizden
geldiği kadarı ile abdestimizi huzurlu olarak almaya gayret etmemiz lazımdır.
İnsan abdest alırken sanki Allah-u Zülcelal’in huzurunda bulunduğunu, O’nun ibadetini yapmak için abdest aldığını, azalarını huzurlu bir şekilde yıkadığını ve o suyun bereketi ile Allah-u Zülcelal’in
o azaları ile işlemiş olduğu günahları affettiğini mülahaza etmelidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Bir kimse, abdest alırken Allah’ı zikrederse (Allah ile huzurlu olursa), bütün azalarının işlediği günahlardan temizlenmiş olur. Eğer Allah-u Zülcelal’i zikretmezse (Allah ile huzurlu
olmazsa) su değen yerlerden başkası temizlenmez.
” (Darekutni)
Kişi, huzurlu olarak besmele ile abdeste başlamalıdır. Abdest sonunda da şu duayı okumak
abdestin edeblerindendir:

Abdest duası


بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهرين
واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك


“Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enlâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulüh. Allahummec’alni minettevvabine vec’alni min el mütedahhirine vec’alni min ibâdikes sâlihine subhanekellahümme vebihamdike ve estağfiruke ve etübu ileyke.”


Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun bir (tek)olduğuna, ortağı bulunmadığına ve Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Ey Allah’ım! Beni çok tevbe
edenlerden ve (günahlarından) temizlenenlerden eyle! Ve beni salih kullarından eyle! Seni (her türlü
noksanlıktan) tenzih ederim ve sana hamd ederim.Affına sığınır ve sana tevbe ederim.

Abdest’ten sonra Kadir Suresini Okumak


Ayrıca abdesttten sonra Kadir suresi de okunmalıdır. Nitekim Deylemi’den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
İnsan abdestini bitirince Kadir suresini bir defa okursa, sadıklardan olur. İki defa okursa,şehitler divanına yazılır. Üç defa okursa peygamberlerle haşrolunur.” (Deylemi)

Bknz; Abdest nasıl alınır?

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi (K.s)

Yayınlanma Tarihi: 13 Ocak 2023 / Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2023

Yazar hakkında

Yorum Yap