Allah’a iman (İmanın Şartları)

  İslam İlmihali

İmanın şartlarından en önemlisi, Allah’a imandır. Akıl sahibi, ergenlik çağına erişmiş her Müslüman, Allah’a gereği gibi iman etmelidir.
Allah’a iman; Allah’ın varlığına ve birliğine, her şeyin yaratıcısı, sahibi,yöneticisi olduğuna, her türlü eksiklikten uzak olduğuna, üstün sıfatlara sahip olduğuna ve ibadeti yalnızca Oʻnun hak ettiğine kesin bir şekilde inanmaktır.
Allah’a inanma ihtiyacı, insanın yaratılışında mevcuttur. Allah-u Zülcelal’in insana verdiği akıl sayesinde her insan, kâinattaki muhteşem büyüklüğü,güzelliği ve nizamı gördüğü vakit bunları yaratan mutlak ve üstün bir kudrete inanma ihtiyacı hisseder. Allah-u Zülcelal, “…Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır?.” (İbrahim Suresi; 10) meâlindeki ayet ile bu gerçeği dile getirmektedir.
Allah’ın varlığının delillerinden biri de, insanlık tarihi boyunca bütün toplumların bir yüce Yaratıcıya inanıp O’na ibâdet etme, yalvarıp dua etme ihtiyacı hissetmiş olmasıdır. Hatta Allah’a iman ve ibadet etmeyi önemsemeyen kişiler bile başlarına bir sıkıntı gelince Allah’a yönelme, O’ndan yardım dileme ihtiyacı hissederler. Fakat sıkıntıdan kurtulunca eski gafil hallerine dönerler.

Allah-u Teâlâ bu hususa ayet-i kerimede şu şekilde işaret etmektedir:
“İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, yan üstü yatarak, oturarak veya ayakta iken bize yalvarır. Fakat ondan sıkıntıyı kaldırdığımız zaman, sanki kendine dokunan bir zarardan dolayı bize yalvaran o değilmiş gibi hareket eder.” (Yûnus Suresi; 12)
Çağlar boyunca bütün toplumlar Allah’a iman etmişlerdir. Ancak bazıları Allah’a eş ve ortak koşmuşlardır. Hâlbuki kâinattaki düzen Allah’ın birliğinin en açık delilidir. Eğer bütün kâinatı tek bir kudret yönetiyor olmasaydı, her bir kudret farklı bir şey isteyeceği için kâinatın düzeni bozulurdu.
Allah-u Zülcelâl şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiyâ Suresi; 22)
Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, Allah’ın varlığına,birliğine ve en yüce sıfatlara sahip olduğuna iman etmemiz gerektiğini anlayabiliriz.

Kaynak: seyda muhammed konyevi Dini bilgiler:

Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2022 / Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2022

Yazar hakkında

Yorum Yap