kitaplara-iman

Kitap nedir


“Kitap”, Arapça bir kelimedir. “Yazılı olan, yazılan” anlamına gelen “ketebe” kelimesinden türemiştir.
Terim olarak ise “kitap”, iki kapak arasına alınan belli bir sayıya ulaşmış yazılı sayfalardır. En mukaddes kitap, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.
Ondan daha değerli, daha üstün bir kitap yoktur.


Kitaplara iman


İmanın şartlarından üçüncüsü kitaplara imandır. Yüce Allah, bize yaratılış gayemizi, rızasını kazandıracak ibadet şekillerini, emir ve yasaklarını bildirmek için Peygamberleri aracılığı ile kitaplar göndermiştir. Biz kullarından bu kitaplara kesin bir şekilde iman etmemizi istemiştir.
Kitaplara iman etmek, ahirette kurtuluş için şarttır. Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:
Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap’a ve daha önce indirdiği kitaplara iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa Suresi; 136)

İlahi Kitaplar ve Sayfalar


Allah Teala tarafından bazı peygamberlere kitap gönderilmiş bazılarına ise sahifeler anlamina gelen suhuflar gönderilmiştir.


Peygamberlere gönderilen dört büyük kitap şunlardır:

 • Musa (a.s.)’ a indirilen
  Tevrat
 • Dovud (a.s.)’a indirilen
  Zebur
 • İsa (a.s.)’a indirilen
  İncil
 • Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’e indirilen
  Kur’an-ı Kerim

Peygamberlere gönderilen sahifeler sunlardır:

 • Hz. Adem (a.s.)’a 10 sahife
 • Hz. Şit (a.s.)’a 50 sahife
 • Hz. Idris (a.s.)’a 30 sahife
 • Hz. Ibrahim (a.s.)’a 10 sahife

Kulluk kitabımız Kur’an-ı Kerim


Kur’an-ı Kerim Hira dağındayken Cebrail (a.s.)in ilk ayetleri Hz. Muhammed (s.a.v.)’e getirmesinden itibaren parça parça inmeye baslamıştır.

İlk inen ayetler Alak Suresinin ilk bes ayetidir.

1- Yaratan Rabbi’nin adıyla oku.
2- 0, insanı alaktan (kan pıhtısı biçimini alan embriyodan) yarattı.
3 – Oku, Rabb’in en büyük kerem sahibidir.
4 – O, (insana) kalemle (yazmayı) öğretti,
5 – İnsana bilmediğini öğretti.


Kur’an-ı Kerim’in nüzul (indiriliş) süresi 13 yıl Mekke, 10 yıl Medine’de olmak üzere 23 yıl sürmüştür. Kur’an-ı Kerim’in Furkan, Kitap, Hakk, Kalem,Nur, Beyan, Zikir gibi farklı isimleri de vardır.


Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri


Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır, bunun için hiç kimse onun bir benzerini getiremez.
 • Kur’an-ı Kerim hükümleriyle ve haberleriyle bir mucizedir.
 • Kur’an-ı Kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan kıyamete kadar Allah tarafından korunacaktır.
 • Kur’anı Kerim olaylara göre indirilmis, böylece anlaşılıp, öğüt alınması ve ezberlenmesi kolaylaştırılmıştır.
 • Kur’anı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilmiş hidayet kaynağıdır. Bunun için her dönemin problemlerini çözebilecek ve hükmedecek ilahi tek kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in Gelmesiyle Diğer Kitapların Hükmü Kalkmıştır.
Kur’an-ı Kerim en son kitap olması sebebi ile daha önce inmiş olan Tevrat ve İncil’in muhalif hükümlerini iptal ederek bu kitapları yürürlülükten kaldırmıştır. Bu üç semavi kitapların asıl nüshaları yok edilmiştir ve insanların elinde günümüzde sadece tahrif edilmiş çevirileri kalmıştır. Bundan dolayı Müslümanların diğer ilahi kitapları istifade etmek amacı ile okuması kesinlikle doğru değildir. Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer (r.a.)’ın elinde Tevrat’tan sahifeler gördüğünde ona kızmış ve “Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki, eğer Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı.” demiştir. (Ahmed, 3, 387)


Bir Müslüman’ın Kuran-ı Kerim’e Karşı Sorumlulukları

 • Her Müslüman, Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sözü olduğuna iman etmeli, bir ayetini dahi inkâr etmemelidir.
 • Kur’an-ı Kerim’i okurken abdestli olmalı, “Eûzü-besmele” ile okumaya başlamalı, mümkünse kıbleye karşı dönmeli ve saygılı olmaya dikkat etmelidir.
 • Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman susup dinlemeli, dinlemeyecek kimselerin yanında ve pis yerlerde ise okunmamalıdır.
 • Kur’an-ı Kerim mushafinı yüksek ve temiz yerlerde muhafaza etmeli.Hürmetsizlik sayılacak hareketlerden kaçınmalıdır
 • Kur’an’da bildirilen emir ve hükümlerine itaat etmeli; Kur’an’ın tavsiye ettiği ahlâk kurallarına uymaya çalışmalıdır.

Kur’anı Kerim Okumanın Faziletleri


Müslümanlar Kur’an-ı Kerim okumakla büyük ecir ve sevaplar kazanmakla birlikte Yüce Allah Teâlâ ile muhatap olma şansını da elde etmiş olurlar. Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
Ebû Ümâme (r.a.) anlatıyor: “Ben Resûlulláh (s.a.v.)’den söyle işittim:
Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn 252) buyururken,
Osmân ibni Affân (r.a.Ydan rivayet edildiğine göre, Resúlulláh (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Sizin en hayırlılarınız, Kuran’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
(Buhári, Fezáilü’-Kur’ân 21)

Kaynak: seyda muhammed konyevi Dini bilgiler:

Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2022 / Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2022

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Değerlendirme: 0 Puan: 0]
About Admin

İslamilugat'a gönül vermiş bir fani

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir