Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam’ın soyu

Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam’ın soyu
Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam,Mekke’de oturan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.
Soyu,Fihr (Kureyş) b. Malik yoluyla Hz İbrahim’in torunlarından Adnan’a kadar uzanır.
Babası Abdullah,b.Abdulmuttalip,b.Haşim,b.Abdi Menaf,b.Kusayy,b.Kilab,b.Mürre,b.Ka’b,b.Lüey,
b.Galib,b,Fihr,b.Malik,b.Nadr,b.Kinane,b.Huzeyme,b.Müdrike,b.İlyas,b.Mudar,b.Nizar,b.Maadd,
b.Adnan’dır.[1]
Bütün kaynaklar Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam‘ın,Adnan’a kadar olan atalarının gerek isimlerinde gerek sıralarında,
ittifak halinde bulundukları gibi,Adnan’ın da İsmail b. İbrahim Aleyhisselam’ın öz be öz soyundan geldiği
konusunda da müttefiktirler.
Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam’ın on dokuzuncu kuşaktaki atası Maadd b. Adnan; İsa Aleyhisselam’ın Muasırı idi.[2]
Resulullah Aleyhissalatu vesselam’ın Annesi Amine‘dir soy kütüğü şöyledir:
Amine bt. Vehb,b. Abdümenaf,b. Zühre,B.Kilab,b.Mürre’dir.Annesi ise Berre bt. Abdüluzza,b.Osman,b. Abdüddar,b.Kusay,b.Kilab’dır.

Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam;Kureyş kabilesi içinde gerek baba ve gerek ana yönünden , en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur.Bunu, bizzat hadis-i şeriflerinde:

Ben,Adem’den beri zinadan değil nikahtan çıkıp geldim.Cahiliye ehlinin iffetsizliğinden hiç bir şey bana bulaşmamıştır.
Ben ancak cahiliye ehlinin temiz olanlarından çıkıp geldim” diye buyurmuştur.[3]

[1]:İbn Sa’d,Kitabü’t- Tabakati’-Kebir,1/40
[2]: M. Asım Köksal,İslam Tarihi:1/15
[3]: İbn Sa’d,Kitabü’t- Tabakati’-Kebir,1/46

Kaynak: Son Peygamber Hz. Muhammed’in(Aleyhissalatu vesselam) Hayatı. Sayfa:29-30 [M.Hüseyin Özdemir.]

Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 14 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap