Kategori : Peygamberlerimiz

Peygamberimizin Ahlâkı Kur’an Ahlâkıydı Peygamberimiz (s.a.v.) bize hidayet kaynağımız Kuran-ı Kerim’i getirmiştir. Kuran’daki emir ve nehiylerin uygulamasını da bizzat kendisi göstermiştir. Kur’an’da emredilen güzel amel ve hållerin tamamını Peygamberimizin şahsında görmek mümkündür. Sahabîler, Peygamberimizin ahlâkı hakkında soru sormak için Hz. Âişe annemize geldikleri zaman o şu cevabı vermişti: “Siz Kur’ân’ı okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kur’ân’dı.” ..

Read more

islamiresim

Abdülmuttalib‘in vefatından sonra Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam‘ın öz amcası olan Ebu Talib,Rahmet Peygamberi aleyhissalatu vesselam’ın bakımını üstlendi.Ebu Talib’in mal varlığı yoktu.Ama diğer kardeşlerine göre daha merhametli ve şefkatliydi.Yetim ve öksüz büyüyen yeğenini ilerde gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruyacak kendisini ona siper edecek tek kişiydi.Onu kendi çocuklarından daha fazla seviyordu.Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yatarken oda ..

Read more

peygamberimizin doğumu

Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam dört yaşından altı yaşına kadar annesinin yanında kaldı.Annesi elinden geldiğince ona şefkat gösterdi.Onu taze bir fidan gibi yetiştirdi.Altı yaşına geldiğinde annesi Amine,onu hizmetçisi Ümmü Eymen’le birlikte yanına alarak Yesrib‘e (Medine)gitti.Niyeti hem Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam‘ın babası Abdullah’ın mezarını hem de Abdülmttalib‘in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Neccar mensuplarını ziyaret etmekti.Amine,Yesrib’de ..

Read more

şakk-ı sadr

ALLAH (celle celaluhu) ile peygamberleri arasında diğer kullardan farklı bir ilişki vardır.Bundan dolayı peygamberlerin muhattap kaldığı bazı özel haller sadece onlara mahsustur.Bu durum onların vahye muhattap olmaları ve manevi eğitime tabi tutulmaları açısından çok önemlidir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dört veya beş yaşına kadar sütannesinin yanında kaldı.[Bknz: Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın süt anneye verilmesi] Haris b. ..

Read more

hz-peygamber

Doğumunun ardından Peygamberimizi bir kaç gün annesi,bir süre de Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe emzirdi.Süveybe Hz. Peygamber‘in amcası Hz. Hamza‘yı da emzirdiğinden Hz. Peygamber amcasıyla aynı zamanda sütkardeşi oldu.[İbn Sa’d,Kitabü’t- Tabakati’lKebir,1/96]. Araplar arasında yeni doğan çocukların süt anneye verilmesi yaygın bir gelenekti.Zira çölde yaşayan kabileler asalet,şeref ve ahlaki yönden daha üstün kabul edilirdi.Ayrıca yenidoğan çocukların,havası ve ..

Read more

peygamberimizin doğumu

Hz. İsa aleyhisselam,altı asır önce davet ve irşad vazifesini yaparken asi ve isyancıların saldırısına mağruz kalmış,getirdiği tevhid dini Bizanslıların kontrolünde bozulmuştu.Dünya,uzun bir fetret dönemi yaşamakla birlikte karanlık bir çağa girmişti.Artık Hatem-ül Enbiya olan son peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam‘ın dünyaya teşrif etme zamanı gelmişti. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın doğumu,Ebrehe ve ordusunun saldırdığı;ALLAH‘ın( Celle Celaluh ) ..

Read more

kabe

Yeryüzünde Allah‘a ibadet için yapılan ilk mabet,bütün namazlarda kıble olarak yöneldiğimiz Kabe’dir.Allah’ın emriyle Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hz. İsmail tarafından Milattan 2000 yıl önce Mekke‘de inşa edildi.[Peygamberimizin Hayatı,DİB Yayınları,irfan Yücel,S-18] Hz.İbrahim aleyhisselam Tavafa başlama yeri olarak da Kabe’nin Güneydoğu tarafındaki Ebu Kubeys Dağın’da (Rükn-i Hacer-i Esved) bulunan “Hacer-i Esved” denilen siyah taşı,Hz.İsmail’den getirmesini isteyerek ..

Read more

Zemzem suyunu ilk kim buldu

Hz. İbrahim aleyhisselam,Milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce,Irak’ın Ur şehrinde Dünyaya geldi.[Peygamberimizin hayatı,DİB yayınları,İrfan Yücel,S.18]. Peygamber olduktan sonra,halkı tek ALLAH’a imana davet ettiği için Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı.Fakat ALLAH’ın emri ile ateş onu yakmadı.[Bkz.Enbiya Suresi 69-70]. Hz. İbrahim aleyhisselam,bu olaydan sonra Filistin‘e yerleşti,bir müddet burada kaldı.Daha sonra ALLAH (cc)‘ın emriyle beraberinde Hz. İsmail ..

Read more

peygamberler

Peygamberlerin Sıfatları Peygamberler,insan olmakla birlikte diğer insanlardan farklı sıfatlarla donatılmıştır.Yani Allah-u Zülcelal peygamberlere bazı özel sıfatlar vermiştir.Peygamberlerin sıfatları emanet,sıdk,fetanet,ismet ve tebliğ olmak üzere beş tanedir. 1-) Sıdk: Özünde ve sözünde doğru olmak demektir.Peygamberlerin hepsi doğru sözlü ve dürüst kişilerdir.Kesinlikle yalan söylemezler.Sözlerinin doğruluğu,gerektiğinde mucizelerle desteklenir.Sıdk’ın zıddı olan yalan söylemek peygamberler hakkında düşünülemez.Çünkü peygamber,Allah-u Zülcelal’in yeryüzünde elçisidir. 2-) Emanet: Güvenilir olmak demektir.Peygamberlerin hepsi doğru ..

Read more

iman

Peygamberlere İman Müslümanlığın itikad esaslarından biri de peygamberlik müessesesine ve peygamberlere iman etmektir.Peygamberlere iman etmek,onlar hakkında farz,vacip,müstahil(muhal olan) ve caiz olan şeyleri bilip tasdik etmektir. Allah-u Zülcelal peygamberleri,kullarına dini ahkamları bildirmek için elçi göndermiş ve peygamberliğin isbatı içinde onlara mucizeler vermiştir.Kendilerine kitap verilenlere:”Resul” bunların kitaplarıyla amel ve tebliğ yapanlara da:”Nebi” denir.Bu dünya aleminde,yaşayan her millet için,mutlaka birer peygamber gönderilmiştir.Nitekim ..

Read more