Hz. Muhammed’in aleyhissalatu vesselam’ın doğumu

Hz. İsa aleyhisselam,altı asır önce davet ve irşad vazifesini yaparken asi ve isyancıların saldırısına mağruz kalmış,getirdiği tevhid dini Bizanslıların kontrolünde bozulmuştu.Dünya,uzun bir fetret dönemi yaşamakla birlikte karanlık bir çağa girmişti.Artık Hatem-ül Enbiya olan son peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam‘ın dünyaya teşrif etme zamanı gelmişti.

Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın doğumu,Ebrehe ve ordusunun saldırdığı;ALLAH‘ın( Celle Celaluh ) Ebabil kuşlarını göndererek koruduğu Kabe‘nin içinde bulunduğu mübarek şehir olan Mekke‘de;ilahi koruma altında gerçekleşti.

Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam milattan sonra 571 senesi,Fil yılında, 12 Rebiülevvel (20 nisan) Pazartesi gecesi [Siret-i İbn Hişam,1/211] sabaha karşı,Mekke’nin doğusunda bulunan “Haşimoğulları mahallesinde” doğdu.Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil vakası” Peygamberimizin aleyhissalatu vessselam’ın doğumundan 52 gün önce olmuştur.[İbn Sa’d,Kitabü’t- Tabakati’l-Kebir,1/89].

Peygamber Efendimizin Annesi Amine binti Vehb hamilelik dönemini ve doğum esnasını şöyle anlatmıştır:“Ona hamile kaldığım andan,doğuruncuya kadar onun için hiçbir sıkıntı çekmedim.Benden ayrılınca doğu ile batının arasını aydınlatacak bir nur da onunla birlikte benden ayrıldı.Sonra elleri üzerinde yere düştü”[A.g.e,1/90]. Ayrıca ona hamile kaldığı zaman kendisine Muhammed adının verilmesi istendiğini[Siret-i İbn Hişam,1/210] de söyler.

Amine binti Vehb,Resulullah aleyhissalatu vesselam’ı dünyaya getirince Abdülmuttalib’e haber gönderdi.Bu haber Abdülmuttalib’i çok sevindirdi.Abdülmuttalib,Muhammed Aleyhissalatu vesselam’ın sünnet edilmiş ve göbeği kesilmiş olarak dünyaya geldiğini görünce hayrete düştü.“Bu mutlaka önemli bir insan olacak” dedi.[İbn Sa’d,Kitabü’t- Tabakati’l-Kebir,1/91].

Peygamber Efendimizin doğduğu gece bir takım olağanüstü olaylar meydana geldi.O gece İran Kisrası(Hükümdarı)’nın Medayın şehrindeki sarayının on dört sütunu yıkıldı.Mecüsilerin İran’da Istahrabat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “Ateşgede”leri söndü,Save(Taberiyye)gölü yere battı,bin yıldan beri kurumuş olan Semave deresi’nin suları taştı ve Kabe’deki putların yüz üstü devrildikleri görüldü.[Peygamberimizin Hayatı,DİB Yayınları,İrfan Yücel,s.27]

Bknz;Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam’ın soyu

kaynak:Kaynak: Son Peygamber Hz. Muhammed’in(Aleyhissalatu vesselam) Hayatı. Sayfa:34-35 [M.Hüseyin Özdemir.]

Yayınlanma Tarihi: 31 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap