Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam’ın Babası Abdullah’ın vefatı.

Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın Babası Abdullah’ın vefatı.
Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam‘ın babası Abdullah,Abdulmuttalib’in on erkek evladından sekizincisiydi.
Kureyşlilerin ticaret kervanlarından biriyle Şam ve Gazze’ye gitti.Kervan gündüz sıcak saatlerde konaklıyor,akşamın serin saatlerinde yol alıyordu.
Kervan mekkeye dönüş yolundayken Abdullah hastalandı.”Medine’de,Adiyy bin Neccaroğulları olan dayılarımın yanında kalacağım” dedi.


Orada bir ay süreyle hasta yattı.Arkadaşları,yola devam edip Mekke’ye döndüler.Abdulmuttalib,oğlu Abdullah’ı onlara sordu.Onlar da:“Onu dayıları Adiyy bin Neccaroğullarının yanında hasta olarak bıraktık” dediler.Bunun üzerine Abdulmuttalib,büyük oğlu Haris’i Medine’ye gönderdi.Medine’ye varan Haris,Abdullah’ın vefat ettiğini ve defnedildiğini öğrendi.Mekke’ye dönüp durumu babasına haber verdi.Yirmi beş yaşında vefat eden Abdullah’ın ölüm haberini duyan babası Abdulmuttalib ve kardeşleri,Abdullah için
çok üzüldüler.O esnada Resulullah aleyhissalatu vesselam,henüz ana rahmindeydi.[1]
 Abdullah,Resulullah aleyhissalatu vesselam‘a hizmetçisi Ümmü Eymen’i,beş deve,küçük bir koyun sürüsünü miras olarak bıraktı.Ümmü Eymen daha sonraları Resulullah’a dadılık yapmıştır.Beklenmeyen bu ölüm haberi karşısında genç yaşya dul kalan Peygamber Efendimizin annesi Amine binti Vehb kocası Abdullah’ın vefatına çok üzüldü ve onun üzerine yürek yakan ağıtlar söyledi.

 [1]; İbn,Kesir,El Bidaye Ve’n-Nihaye,2/415
 kaynak:Kaynak: Son Peygamber Hz. Muhammed’in(Aleyhissalatu vesselam) Hayatı. Sayfa:30-31 [M.Hüseyin Özdemir.]

Bknz; Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın Annesinin vefatı

Yayınlanma Tarihi: 15 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 3 Ağustos 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap