Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın göğsünün yarılması (şakk-ı sadr)

ALLAH (celle celaluhu) ile peygamberleri arasında diğer kullardan farklı bir ilişki vardır.Bundan dolayı peygamberlerin muhattap kaldığı bazı özel haller sadece onlara mahsustur.Bu durum onların vahye muhattap olmaları ve manevi eğitime tabi tutulmaları açısından çok önemlidir.

Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dört veya beş yaşına kadar sütannesinin yanında kaldı.[Bknz: Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın süt anneye verilmesi] Haris b. Abdüluzza sütbabası;Abdullah,Üneyse ve Şeyma da sütkardeşleriydi.[İbn Sa’d,Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir,1/98,99].

Peygamberimizin sütannesinin yanında bulunduğu dönemde “şakk-ı sadr”(göğsünün yarılması) adı verilen hadise vuku buldu.Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dört yaşında iken bir gün erkek sütkardeşiyle çadırın arka tarafında kuzularla beraber bulunuyorlardı.Bu sırada süt kardeşi büyük bir heyecan içinde anne ve babasına koşarak geldi ve “koşun,beyazlar giymiş iki kişi gelip kardeşimi aldılar,yere yatırdılar ve göğsünü açtılar,elleriyle göğsünü karıştırıyorlar[Siret-i İbn Hişam,2/217]” dedi.Halime ve Haris koşarak Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın bulunduğu yere geldiler.Etrafa bakındılar,ancak kimsecikler yoktu. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam’ın göğsünü kontrol ettiler:Herhangi bir yara izi göremediler.Yaşananlara bir anlam veremeden çadırlarına döndüler.

Peygamberlik döneminde bazı sahabiler:“Ya Resulullah!Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?” dediklerinde o bu olayı da anlatmış ve şöyle demiştir:

“Ben babam İbrahim’in duası ve kardeşim İsa’nın müjdesiyim.Annem bana hamile kaldığı günlerde kendisinden çıkan bir nurun Suriye saraylarını aydınlattığını görmüş.Ben Sa’d b. Bekir kabilesine mensup bir sütanneye verildim.Erkek süt kardeşimle birlikte evimizin yanında hayvanlarımızı otlatırken beyazlar giymiş iki adam yanımıza geldi.Ellerinde karla dolu altın bir tepsi vardı.Sonra beni yatırıp göğsümü açtılar ve kalbimi dışarı çıkardılar.Kalbimi ikiye ayırıp içinden siyah bir pıhtıyı alarak attılar.Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar”[A.g.e,1/219]

Halime ve Haris onu yanlarına aldıkları ilk günden beri bir çok olağan üstü şeye şahid olmuşlardı.Yaşanan bu son olaydan sonra endişeleri daha da arttı ve Efendimizi aleyhissalatu vesselam’ı ailesine teslim etmenin daha doğru olacağı düşüncesiyle Mekke’ye getirmeye karar verdiler.

Kaynak:Son Peygamber Hz. Muhammed’in (Aleyhisselatu vesselam) Hayatı[Kategori 3-4] (M.Hüseyin Özdemir),Sayfa:37-38

Yayınlanma Tarihi: 2 Ağustos 2021 / Son Güncelleme Tarihi 2 Ağustos 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap