Allah-u Zülcelal’e İman

  İslam İlmihali

Allah-u Zülcelal’e İman:
 Allah-u Zülcelal bütün kemal sıfatlarla muttasıftır.Hiçbir eksiği yoktur.Her şeyin yaratısıcı O’dur.Zatında bir olduğu gibi sıfatlarında da birdr.Ezelidir.Hiçbir şey yokken O var idi.Ne isim ve ne de sıfatlarında sonradan meydana gelme diye bir şey yoktur.O,her şeyi ilmi ile bilir.İlmi ise ezeli bir sıfatıdır.Kudreti ile Kadir’dir.Kudret sıfatı ise ezelidir.Yaratması ile Halik’tir.Yaratma ise ezeli bir sıfatıdır.O,fiili ile fail,fiil sıfatı ise ezelidir.Bütün fiiller mahluk,Allah-u Zülcelal’in fiili ise mahluk değildir.O’nun sıfatları ne hadis (sonradan olma) ne de mahluktur.O’nun hiçbir sıfatı yaratıkların sıfatlarına benzemez.

 O’nun bilmesi bizim bilmemize,O’nun kudreti bizim kudretimize,O’nun görmesi bizim görmemize,O’nun işitmesi bizim işitmemize,O’nun konuşması bizim konuşmamıza benzemez.O’nun rızası,gazabı ve bütün sıfatları,alet,harf,keyfiyyet ve ses gibi şeylerden münezzehtir.Bizim sıfatlarımız hadistir.Yani alet,harf,keyfiyyet,hal ve ses gibi şeylerden meydana gelir.Allah-u Zülcelal ebedidir.Varlığı sonsuzdur.O,kendisini kendisininövdüğü ve bildiği gibidir.

Bakınız; Peygamberlere iman

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap