Peygamberlere İman

  İslam İlmihali, Peygamberlerimiz

Peygamberlere İman
 Müslümanlığın itikad esaslarından biri de peygamberlik müessesesine ve peygamberlere iman etmektir.Peygamberlere iman etmek,onlar hakkında farz,vacip,müstahil(muhal olan) ve caiz olan şeyleri bilip tasdik etmektir.

Allah-u Zülcelal peygamberleri,kullarına dini ahkamları bildirmek için elçi göndermiş ve peygamberliğin isbatı içinde onlara mucizeler vermiştir.Kendilerine kitap verilenlere:”Resul” bunların kitaplarıyla amel ve tebliğ yapanlara da:”Nebi” denir.Bu dünya aleminde,yaşayan her millet için,mutlaka birer peygamber gönderilmiştir.Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:
“Hiçbir ümmet yoktur ki,içlerinden cehennem ile korkutucu bir peygamber geçmiş olmasın.”(Fatır;24)

 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu ve en efdalidir.En büyük mucizesi ise Kur’an-ı Kerim’dir.Onun ümmeti diğer peygamberlerin ümmetlerinden hayırlıdır.Ondan sonra hiç kimsenin peygamberlik iddiası kabul olunmaz.Ahir zamanda yeryüzüne inecek olan İsa aleyhisselam da onun getirdiği islam‘a tabi olacaktır.

 Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberlik,Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar devam etmiştir.Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş peygamberin ismi geçer.Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin sayısı hakkında bilgi verilmemekle beraber:“Peygamberlerden kimini sana anlattık,kimini de sana anlatmadık.” (Nisa;164) ayetine göre,Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen peygamberlerinde bulunduğunda şüphe yoktur.Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte peygamberlerin sayısının yüz yirmi dört bin olduğunu ve bunlardan üç yüz on beşinin resul özelliğine sahip bulunduğunu haber vermiştir.(Ahmed bin Hanbel)

Ayrıca Bakınız; Allah-u Zülcelal’e İman

Peygamberlerin sıfatları

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap