Abdestin vücubunun şartları

  Abdest, İslam İlmihali

Abdestin vücubunun şartları

Hanefi ve Şafii mezhebine göre,abdestin vücubunun şartları şunlardır:

1-) Müslüman olmak: Hanefi mezhebine göre,müslüman olmak abdestin vücubunun şartıdır.Şafii mezhebine göre ise,müslüman olmak abdestin sıhhatinin şartıdır.

2-) Akıllı olmak: Akılsız,yani deli olan kimse ibadetle mükellef değildir.Bunun için onun abdest alma zorunluluğu yoktur.

3-) Bulüğ çağına ermiş olmak: Ergenlik çağına girmemiş olan çocuklara abdest vacip değildir.Abdest mümeyyizden sahih olur.Temyiz,abdestin sıhhati için şarttır.

4-) Abdest azalarını yıkamaya gücü yetecek kadar suyu kullanmaya muktedir olmak: Abdest almaya gücü yetmeyen hastanın abdest alması şart değildir.Suyun kendisine zarar verdiği aciz kimseye de şart değildir.Bu Hanefi mezhebine göredir.
Şafi mezhebine göre ise,abdestin tamamına yetmeyecek suyun kullanılması vaciptir.Sonra da teyemmün eder.

5-) Abdestsiz olmak: Abdestli olan kişinin,abdest üzerine yeni bir abdest alması şart değildir.

6-) Hayızlı ve nifaslı olmamak: Kadınların aybaşı ve lohusalık halleri devam ederken namaz ve oruç gibi ibadetleri yapmaları,Kur’an okumaları caiz değildir.

7-) Vaktin darlığı: Bilindiği gibi,her namaz vaktinde kılınmalıdır.Her ne kadar namazı geciktirmek ve onu vaktin sonunda kılmak mekruh ise de,vaktin sonuna yakın zamana kadar namaz kılmayan müslümanın,namaz vakti geçmeden,hemen abdest alıp namaz kılması gerekir.Yani vaktin genişliğinde abdest vacip olmaz,vakit daralırsa abdest vacip olur.

(Durrü’l-Muhtar;1/80,Muğni’l-Muhtac;1/47)

Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları 

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap