Kategori : Hac ve Umre

hacc

Hac bir Müslümanın hayatında Allah‘ın rızasını kazanabileceği en büyük ibadetlerden birisidir.Hac ve umre Müslüman bir kulun hayatında cihad etmek gibidir.Çünkü kişi hac ve umre görevini yerine getirirken orada karşılaşacağı zorluklara karşı nefis terbiyesi yapmaktadır.Havanın sıcak olması,açlık,susuzluk,yorgunluk gibi bir çok zorluklara sadece Allah’ın rızasını kazanabilmek için sabretmesi kulu Allah’a yaklaştırır. Samimi bir kalp ile yapılmış ve ..

Read more

kabe

Yeryüzünde Allah‘a ibadet için yapılan ilk mabet,bütün namazlarda kıble olarak yöneldiğimiz Kabe’dir.Allah’ın emriyle Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hz. İsmail tarafından Milattan 2000 yıl önce Mekke‘de inşa edildi.[Peygamberimizin Hayatı,DİB Yayınları,irfan Yücel,S-18] Hz.İbrahim aleyhisselam Tavafa başlama yeri olarak da Kabe’nin Güneydoğu tarafındaki Ebu Kubeys Dağın’da (Rükn-i Hacer-i Esved) bulunan “Hacer-i Esved” denilen siyah taşı,Hz.İsmail’den getirmesini isteyerek ..

Read more

Zemzem suyunu ilk kim buldu

Hz. İbrahim aleyhisselam,Milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce,Irak’ın Ur şehrinde Dünyaya geldi.[Peygamberimizin hayatı,DİB yayınları,İrfan Yücel,S.18]. Peygamber olduktan sonra,halkı tek ALLAH’a imana davet ettiği için Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı.Fakat ALLAH’ın emri ile ateş onu yakmadı.[Bkz.Enbiya Suresi 69-70]. Hz. İbrahim aleyhisselam,bu olaydan sonra Filistin‘e yerleşti,bir müddet burada kaldı.Daha sonra ALLAH (cc)‘ın emriyle beraberinde Hz. İsmail ..

Read more