Haccın Faydaları ve Fazileti

  İslam İlmihali, Hac ve Umre

Hac bir Müslümanın hayatında Allah‘ın rızasını kazanabileceği en büyük ibadetlerden birisidir.Hac ve umre Müslüman bir kulun hayatında cihad etmek gibidir.Çünkü kişi hac ve umre görevini yerine getirirken orada karşılaşacağı zorluklara karşı nefis terbiyesi yapmaktadır.Havanın sıcak olması,açlık,susuzluk,yorgunluk gibi bir çok zorluklara sadece Allah’ın rızasını kazanabilmek için sabretmesi kulu Allah’a yaklaştırır.

Samimi bir kalp ile yapılmış ve Allah tarafından kabul olmuş bir hac ve umre,kulu bütün günahlardan temizler.Bu konuda Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Hacla umrenin arasını birleştirin.Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler.”(Nesai,Menasik 6;İbnu Mace,Menasik 3)

Haccın pek çok hikmet ve faydaları vardır.Dünya’nın her yerinden müminler,aynı gaye ve inançla mübarek topraklarda bir araya gelirler.Hep birlikte ibadet şuuru ve heyecanı ile Allah’a yönelerek ondan rahmet ve mağfiret isterler.

Hac için bir araya gelen Müslümanlar birbirleriyle tanışıp kaynaşır,işbirliği imkanlarını geliştirirler.Birbirlerinin dertlerinden haberdar olur,el birliği ile çareler ararlar.

Yolculuk esnasında karşılaşılan zorluklar ve mahrumiyetler insana nimetlerin kıymetini ve bunlara şükretmeyi öğretir.Evinden,işinden,alışkanlıklarından ayrılmak,istirahat imkanı bulamamak,insana muhtaçlarla fakirlerin sıkıntılarını hatırlatır ve böylece onlara şefkat elinin uzanmasına vesile olur. Bütün hacıların beyaz ihramlara bürünmesi adeta mahşer gününü hatırlatır.Böylece kalplerde manevi duygular çoşar.

Hacdan dönen Müslümanlar önceden yaptıkları kötü huy ve alışkanlıklarını terk eder,Allah’ın emirlerine daha sıkı sıkıya sarılma şevkini elde ederler.

Kaynak:Temel dini bilgiler reyhani yayınları sayfa 147-148

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2022 / Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2022

Yazar hakkında

One Reply to “Haccın Faydaları ve Fazileti”

Yorum Yap