ilk müslümanların habeşistan’a hicreti

  İslam, Sahabelerimiz

ilk müslümanların habeşistan’a hicreti

müşrikler,Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirince Cafer Bin Ebi Talib ile bazı Müslümanlar Habeşistana hicret ettiler.Kureyşliler onları geri getirmek üzere Amr bin el-As ve Umare bin Velid’i Necaşi’ye ve Eşrafa hediyelerle gönderdiler.

Amr ve Umare,Neceşi’ye;

 “Memleketinize sizin ve bizim dinimiz üzere olmayan kavmimizden bazıları geldi onları bize teslim ediniz.” dediler.
Meclisteki eşraf da teslim etmesini tavsiye ettiler.Necaşi ” ben onları dinleyip ne olduklarını anlamadan size teslim etmem .” dedi.

Sonra H.z cafer ve diğer müslümanları huzuruna getirtti.

H.z Cafer,meclise girdiğinde selam verdi,fakat orada adet olduğu üzere secde etmedi.Necaşi;
 “Ey topluluk!söyleyiniz,niçin benim yanıma kavminizden şunlar gibi girmediniz,İsa bin Meryem hakkında ne dersiniz,sizin dininiz nedir?” diye soru.

Şöyle cevap verdiler;

” Dinimiz İslam ‘dır.Bunu bize nesebini ve evsafını pek iyi bildiğimiz içimizden bir zat getirdi.ALLAH,bizden öncekilere nasıl RESULLLER gönderdi ise bize de onu gönderdi.
O ,Bize,ana babaya iyiliği,doğruluğu,ahde vefayı,emanetleri edayı emreder,putlara tapmaktan men eder,sadece bir olan ALLAH’a ibade etmemizi ve ona ortak koşmamamızı emreder.Biz onu tasdik ettik,ALLAH’ın kelamını anladık ve bildik ki onun getirdikleri ALLAH katındandır.Biz böyle yaptığımızda kavmimiz bize ve sadık Peygambere düşman oldular,Onu yalanladırlar ve öldürmek istediler,bizleri putlarına taptırmak istediler.Bizde dinimiz ve kanımız için sizin yanınıza hicret ettik.

 Sizin huzurunuza selam ise girmemiz ise;Peygamberimiz bildirdiki cennet ehlinin tahiyyesi selamdır.Bizlere de karşılaştığımızda böyle yapmamızı emretti.

 H.z İsa’ya gelince o sadece ALLAH’ın kulu ve RESULU,Meryem’e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur,pek iffetli Meryem’in oğludur.”dedi.

 Necaşi,Amr’a hediyelerini iade ettirdi ve “Bunları teslim etmem için bana dağlar ağırlığınca altın verseniz kabul etmem” dedi,Müslümanlara da eman verdi.Daha sonra kendisi de Müslüman olmuştur.ALLAH ondan razı olsun.

Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap