Kategori : Sahabelerimiz

hicret

ilk müslümanların habeşistan’a hicreti müşrikler,Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirince Cafer Bin Ebi Talib ile bazı Müslümanlar Habeşistana hicret ettiler.Kureyşliler onları geri getirmek üzere Amr bin el-As ve Umare bin Velid’i Necaşi’ye ve Eşrafa hediyelerle gönderdiler. Amr ve Umare,Neceşi’ye;  “Memleketinize sizin ve bizim dinimiz üzere olmayan kavmimizden bazıları geldi onları bize teslim ediniz.” dediler.Meclisteki eşraf da teslim etmesini ..

Read more