Abdülmuttalib’in oğlunu kurban etmek istemesi

  İslam

Zemzem kuyusunu sadece Abdülmuttalib ve büyük oğlu Haris kazıyordu.Abdülmuttalib yardımcılarının az olduğunu görünce:“Eğer Allah bana on erkek çocuk verirse ve hepsini görürsem,onlardan birini kurban edeceğim” diye adakta bulundu.Bu olay üzerinden otuz yıl geçtikten sonra Abdülmuttalib‘in çocuklarının sayısı on’u buldu.ALLAH duasını kabul etmişti.Artık sözünde durmalı ve oğullarından birini kurban etmeliydi.Bu durumu oğullarıyla istişare etmek için onları bir araya topladı,yaptığı adaktan bahsedip verdiği sözü hatırlattı.Bu adağı yerine getirme konusunda onlardan yardım istedi.Onlardan hiç biri de buna karşı çıkmadı.[İbn Sa’d,Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir,1/76].

Abdülmuttalib,kurban edilecek oğlunun tespiti için oğullarının isminin fal okuna yazılmasını istedi.Kabe‘nin hizmetçisi okları çketi.Ok,Allah Resulü aleyhisselatu vesselam‘ın ilerde babası olacak Abdullah‘a çıktı.Abdülmuttalib çocuklarının içinden en çok onu seviyordu.Ama yapacak hiç bir şey yoktu.Yüce Allah’a söz vermişti ve sözünü yerine getirmeliydi.Abdullah’ın elinden tuttu,diğer elinde bıçak olduğu halde onu kurban edeceği yere doğru götürdü.Bu esnada Abdülmuttalib’in kızları ve diğer aile fertleri ağlamaya başladı.Herkes Abdullah’ın kurban edilmemesini istiyor,çeşitli seçenekler ileri sürüyorlardı.Onlardan biri babasına “Abdullah’ı bağışla!Onun yerine Harem’de salıverilen develerin adını çek” dedi.Abdulmuttalib bu teklifi beğendi,zira o da ciğerparesi olan Abdullah’ı boğazlamak istemiyordu.

Kabe’nin hizmetçisine,“Bir Abdullah adına bir de on deve adına okları çek” dedi.O zamanlar bir adamın diyeti on deveydi.Develerin sayısı yüze tamamlanınca oklar develere çıktı.bunun üzerine Abdülmuttalib develeri getirdi.Safa ve Merve arasında kesti.[A.g.e,1/77]

Bakınız; Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam’ın soyu

Kaynak:Son Peygamber Hz. Muhammed’in (Aleyhisselatu vesselam) Hayatı[Kategori 3-4] (M.Hüseyin Özdemir),Sayfa:28

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap