Tövbe ile ilgili hadisler

  Hadis

Ebû Hüreyre’nin (ra), Resûlullah’tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle işittiği nakledilmiştir: Yemin ederim ki ben, Allah’a günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. (B6307 Buhârî, Deavât, 3)

Eğar b. Yesâr el-Müzenî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, Allah’a tövbe ve istiğfar edin; ben günde yüz kere tövbe ediyorum. (M6859 Müslim, Zikir, 42)

 Resûlullah’ın hizmetlerini yürüten Ebû Hamza Enes b. Mâlik elEnsârî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmuştur: Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. (B6309 Buhârî, Deavât, 4; M6952 Müslim, Tevbe, 1) 

Müslim’in diğer bir rivayeti şöyledir: Kulunun tövbesinden dolayı Allah’ın sevinci, sizden birinizin çölde devesi ile giderken onu, üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir hâlde yaslanıp yattığında, devesini yanıbaşında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak, (Ey Allah’ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecek yerde) yanlışlıkla, “Allah’ım, sen benim kulumsun, ben de senin rabbinim!” dediği andaki sevincinden daha çoktur. (M6960 Müslim, Tevbe, 7)

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap