Kategori : Hadis

hadis

Ebû Hüreyre’nin (ra), Resûlullah’tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle işittiği nakledilmiştir: Yemin ederim ki ben, Allah’a günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. (B6307 Buhârî, Deavât, 3) Eğar b. Yesâr el-Müzenî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, Allah’a tövbe ve istiğfar edin; ben günde yüz kere tövbe ediyorum. (M6859 ..

Read more

hadis

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmuştur: Sağılan süt nasıl memeye (tekrar) girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez. (T1633 Tirmizî, Fedâilü’l-..

Read more

hadis

Müminlerin emîri Ebû Hafs Ömer b. Hattâb b. Nüfeyl b. Abdüluzzâ b. Riyâh b. Abdullah b. Kurt b. Rezâh b. Adî b. Ka’b b. Lüey b. Gâlib el-Kureşî el-Adevî, Resûlullah’ın şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah’a ve Resûlü’ne hicret ederse o, (gerçekten) Allah’a ve Resûlü’ne hicret etmiş ..

Read more

hadis

H.z Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) veda hutbesinde insanların ALLAH-U ZULCELAL katında ve hukuk önündeki eşitliği hususunda şöyle buyurmuştur:“Ey insanlar!Şüphesiz ki sizin Rabbiniz birdir,babanız birdir.Dikkat edin,hiçbir Arabın Arap olmayana,Arap olmayanın Araba,kırmızının sihaya,sihayın kırmızıya üstünlüğü yoktur.Üstünlük ancak takva iledir.“(Ahmed b. Hanbel,Müs..

Read more

iman-hadis

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre,Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e imanın ne olduğu sorulunca şu şekilde cevap vermiştir: “İman;ALLAH’tan başka ilah olmadığına,Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna,ALLAH’ın meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,Ahiret gününe,kaza ve kadere,hayır ve şer her şeyin ALLAH’ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır.”(Buhari,Müslim,..

Read more

hadis

Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’ın aktardığına göre, Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Rasûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasûlü’ne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti, hicretine sebep olan şeyedir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İm�..

Read more

hadis

Ebû Hüreyre”nin rivayet ettiğine göre,Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:“Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim.”(HM8939 İbn Hanbel..

Read more

hadis

İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman “Bismillâh, Allâhümme cennibne’ş–şeytâne ve cennibi’ş–şeytâne mâ razaktenâ. (Allah’ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut.)” der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. (B141 Buhârî, Vudû’, 8; M3533 Müslim, Ni..

Read more