Teyemmüm nasıl alınır Teyemmüm nedir

  Abdest

Teyemmüm; su bulunamadığı veya kullanılmasında engel oldugu zamanlar da abbdest veya gusul[Bknz; Gusül] almak yerine geçen bir temizliktir.

Teyemmüm toprağa sürülen ellerle yüzü ve dirseklere kadar kolları mesh etmek suretiyle alınır.

Teyemmümün şartı, abdest[Bknz; Abdest] veya gusle niyet ederek kastetmektir. Çünkü teyemmüm esas itibarı ile bir niyettir.

Hanefi mezhebine göre;
 Suyun bulunmaması durumunda namaz[Bknz;Namaz] ve benzeri bir ibadeti temiz olarak yapabilmek için,toprak ve benzeri bir madde ile yüzü ve iki kolu meshederek hadesten tahareti gerçekleştirmektir.


Şafii mezhebine göre; Teyemmüm abdest veya guslün yerine geçmek üzere özel durumlarda toprağı yüze ve ellere sürmektir.

ALLAH-U ZULCELAL ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur:

Ey iman edenler! Namaza kalkmayı dilediğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle beraber kollarınızı yıkayınız.Başınızı meshedip ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayınız.Şayet cünüp iseniz(gusül yaparak) iyice yıkanıp temizleniniz.Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunuyorsanız ya da sizden biri heladan (özel ihtiyacını gidermekten) gelmiş ise veya kadınlara dokunmuşsanız; bu durumlarda da su bulamamışsanız;tertemiz bir toprakla teyemmüm ediniz.Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshediniz.ALLAH size sıkıntı vermek istemez.Sizi tertemiz yapmak ve şükredesiniz diye üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. (Maide;5-6)


Teyemmüm, Allah-u Zelcelal’in mü’minlere lütfetmiş olduğu ve başka hiçbir ümmete verilmemiş olan bir kolaylıktır. Öyle ise taharet, sadece bedenin dışının temizliğinden ibaret olmayıp, aynı zamanda ruhu ve kalbi de temizlemek ve bu suretle bir takım ibadetleri yapabilmenin ilk basamağıdır.
Su bulunmadığı veya bulunan suyun kullanmaya müsait olmadığı durumlarda bu temizliği teyemmüm ile yaparak, topraktan yaratılan, onun üzerinde yaşayan ve sonunda yine toprağa dönecek olan insanın, tevazuun en güzel örneğini bu toprağı ellerine, yüzüne ve kollarına sürerek sunmaktadır.

Hangi Hallerde Teyemmüm Yapılır:
1- Abdest almak ve gusletmek için su bulunamadığında. Su arama durumunda bir tehlikeyle karşılaşılma tehlikesi varsa.
2- Suyun abdest veya gusül için yeterli olmaması durumunda. Suyu abdest için kullandığı takdirde susuzluktan ölme tehlikesi varsa.
2- Vücudun çoğunu kaplayan bir yara veya yıkandığı halde şiddetlenecek bir hastalıktan dolayı yıkanamama halinde teyemmüm alınabilir.
3- Abdest alacak veya yıkanacak gücü olmayan, kendisine yardım edecek kimse de bulunmayan aşırı yaşlı ve felçli hastalar teyemmüm alabilir.

Teyemmüm nasıl alınır:

  • İlk önce niyet edilir.
  • İki elin içi birlikte toprağın üzerine vurularak ileri geri çekilir ve ellerdeki fazla tozu silkelenir.
  • Ellerini içleriyle yüz yıkanır gibi meshedilerek sıvazlanır.
  • Sol el ile sağ kol, sağ el ile sol kol dirseklerle beraber birer defa meshedilerek sıvazlanır.

Yayınlanma Tarihi: 7 Mayıs 2022 / Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2023

Yazar hakkında

Yorum Yap