İhlas Suresi – 3 . Ayet Tefsiri

  Ku'an-ı kerim, Meal ve tefsir
  • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
  • “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ 
Meal (Kur’an Yolu)

﴾3﴿
 Doğurmamış ve doğmamıştır.

Tefsir (Kur’an Yolu)

Allah Teâlâ’nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu âyet, samed isminin açıklaması olup, Allah’a evlât nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; meselâ, “Mesîh Allah’ın oğludur” diyen hıristiyanların (Tevbe 9/30) ve meleklerin Allah’ın kızları olduğunu söyleyen (En‘âm 6/100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Zira çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezelî ve ebedîdir. Eşleri de çocukları da O yaratmıştır; yarattığı şeylere muhtaç olması ise imkânsızdır (bk. En‘âm 6/101). Âyetin, “O, doğmamıştır” meâlindeki ikinci cümlesi Allah Teâlâ’nın doğum veya sudûr yoluyla bir ana veya babadan, bir asıldan meydana gelmediğini ifade eder. Çünkü doğan her şey sonradan olur; oysa Allah kadîm ve ezelîdir, yani varlığının bir başlangıcı yoktur.

Kaynak :Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa:716 

Ayrıca Bakınız;
İhlas Suresi 1 Ayet Tefsiri
İhlas Suresi 2 Ayet Tefsiri
İhlas Suresi 4 ayet Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap