Haniflik Dini

  İslam, İslami terimler

Cahiliye döneminde Allah’ın birliğine inanan,putperestliği reddeden,leşten,kandan,putlara kesilen kurbanların etini yemekten ve diri diri kız çocuklarını gömmekten uzak duran[Siret-i İbn Hişam,1/286] kimseler vardı.Tevhid inancına sahip olan bu kimseler Hz. İbrahim aleyhisselam‘ın Hanif dinini yaşamaya çalışırlardı.

Kureyşliler putlardan bir putun yanında toplanıp ona saygı gösterir,onun için kurban keser ve onu tavaf ederlerdi.Her sene böyle bir günde bayram yaparlardı.İçlerinden dört kişi vardı ki,onlar bir tarafa çekilir,onlara katılmazlardı.Birbilerine “Doğru konuşun,durumunuzu kimseye söylemeyin” derlerdi.Bunlar;Varaka bin Nevfel,Ubeydullah bin Cahş,Osman bin Huveyris ve Zeyd bin Amr‘idi.

Varaka bin Nevfel,Hristiyanlığı araştırdı,ehli kitaptan ilim öğrendi.Ubeydullah bin Cahş,daha sonra Müslüman oldu.Müslümanlar ile birlikte Habeşistan’a hicret etti.Ebu Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe ile evliydi.Oraya varınca Hıristiyan oldu.İslam‘dan ayrıldı,sonunda Hıristiyan olarak öldü.[A.g.e, 1/284,285].

Osman bin Huveyris,Rum hükümdarı Kayser‘in yanına gitti.Hıristiyan olup onun yanında yer edindi.Zeyd bin Amr ise Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa girmedi.[A.g.e,1/286].

Amir b. Rebi,Zeyd b. Amr’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Ben İsmail’in neslinden,Beni Abdulmuttalip ailesinden çıkacak peygamber bekliyorum.Doğrusu,ona yetişip,ona iman edip,onun peygamber olduğuna şehadet edebileceğimi sanmıyorum.Eğer ömrün yetip onu görürsen benden ona selam söyle.Onun hali sana gizli kalmasın diye sıfatlarını sana haber vereceğim.”

Bunun üzerine “buyur,anlat” dedim.

Dedi ki:“O ne uzun ne de kısa,orta boylu bir adamdır.Kılları ne çok ne de azdır.Gözündeki kırmızılık ondan ayrılmaz.Peygamberlik mührü omuzları arasındadır.İsmi Ahmed‘dir.Bu belde (Mekke) onun doğum yeri ve peygamber olarak gönderildiği yerdir.Sonra kavmi onun getirdiği dini hoş karşılamayacak,onu bu beldeden çıkaracaktır.Buradan Yesrip’e hicret edecek ve dini orada galip gelecektir.Sakın ondan geri durma.Ben İbrahim’in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaştım.Yahudi,Hıristiyan ve Mecusi,kime sorduysam ‘Senin aradığın din arkandadır’ hatta ‘Ondan başka peygamber kalmadı’ diyorlardı. “

Amir b. Rebi’a dedi ki, “Ben Müslüman olduğumda,Zeyd bin Amr’ın sözünü Resulullah aleyhisselatu vesselam‘a naklettim ve selamını ilettim.Resulullah selamını aldı,ona rahmet diledi.” [İbn Sa’d,Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir,1/149,150]

Kaynak:Son Peygamber Hz. Muhammed’in (Aleyhisselatu vesselam) Hayatı[Kategori 3-4] (M.Hüseyin Özdemir),Sayfa:26-27-28

Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 29 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap