Gusül,Guslü gerektiren haller

  Abdest, İslam İlmihali

Gusül;bütün bedenin yıkanması,yani boy abdesti almaktır.
Buna büyük temizlik denir.
Böyle bir temizliği gerektiren hal,cünüplük,kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir.Cünüplük,şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.

Guslü gerektiren haller

1-) İttifakla,şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle yerinden atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir.Şehvetle yerinden ayrılıp,şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da İmam-ı Azam,İmam Muhammed ve İmam-ı Şafii’ye göre gusletmek gerekir. Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

 Rüyada şehvetle ayrılan meninin,şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sakinleştikten sonra dışarıya akıtmakta,misafir ve şiddetli soğukta bulunanlar için Ebu Yusuf’ın görüşünü seçmekte ruhsat vardır.

2-) Hanefi ve Şafii mezhebine göre,bakmak ve dokunmak suretiyle,şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

3-) Hanefi ve Şafii mezhebine göre,cinsel ilişki halinde,sünnet yerinin veya o kadar bir kısmının kadının tenasül uzvuna girmesi ile meni gelmese dahi,büluğ çağına ermiş(Şafii mezhebinde büluğ çağına ermeyen çucuk ve deli de dahil) erkek ve kadının gusletmeleri gerekir.

4-) Ebu Yusuf’a göre,uykudan uyanan kimse yatağında,çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır.Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa,gusletmesi gerekir.Yaşlığın meni olup olmadığında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz.Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde,yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez.Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir.
İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre,gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa,yatmadan önce zekeri dik vaziyette olduğu halde ise,gusletmesi gerekmez.Fakat meni olduğunu biliyor veya şüpheye kapılıyorsa gusül yapması gerekir. İhtiyata uygun olan bu olduğundan fetva da buna göredir.

 Şafii mezhebine göre,ihtilam olduğunu hatırlamayan kişi,çamaşırında gördüğü yaşlığın meni olduğuna kesin kanaat getirirse gusletmesi farzdır.Yaşlılığın mezi,vedi veya idrar olduğu belli ise,gusletmesi gerekmez.Meni mi,mezi mi olduğu hususunda tereddüd eden kimsenin ihtiyaten gusletmesi daha iyidir.

5-) Hanefi ve Şafii mezhebine göre,sarhoş veya bayılmış olan bir kimsenin kendine geldiği zaman kendisinde meni bulacak olsa,gusletmesi gerekir.Mezi bulacak olsa gerekmez.

6-) İttifakla,hayız ve nifas kanı kesilen kadının gusletmesi gerekir.

7-) Hanefi mezhebine göre,şehvet olmaksızın dayak atılmaktan,ağır bir yük kaldırmaktan ve yüksek bir yerden düşmekten dolayı meni gelirse gusül gerekmez.Fakat Şafii mezhebine göre bu gibi durumlarda da gusül gerekir.

😎 Hanefi ve Şafii mezhebine göre,parmağın,kadının fercine ve dübüre girmesiyle gusül gerekmez.Ancak parmağı ferce sokarak tatmin olma kastedilirse gusül vacip olur.

 Daha önce de geçtiği gibi,mezi ve vedinin çıkması halinde,gusletmek gerekmez.
Mezi;şehvet anında üreme organından çıkan ince bir sıvıdır.
Vedi;idrardan önce ve sonra ya da ağır bir şey kaldırılınca çıkan beyaz,bulanık bir sıvıdır.
(Durrü’l-Muhtar;1/148-156,Fethu’l-Kadir;1/41-44,Muğni’l-Muhtac;1/168)

Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap