Farz

  İslam İlmihali, İslami terimler

Farz
Yapılması kesin olarak emredilern dini vazifedir.Namaz kılmak,oruç tutmak ve zekat vermek gibi emirleri farza misal olarak verebiliriz.

farz : farz- ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır.

Farz-ı ayn:her müslümanın bizzat yapması gereken emirlerdir.Beş vakit namaz kılmak ,Ramazan orucu tutmak gibi.

Farz-ı kifaye : müslümanların bütünü üzerinde borc olan,fakat bazılarının yapması ile diğerlerinin üzerinden düşen vazifelerdir.
cenaze namazı kılmak ve selam almak gibi.

Farz-ı Kifaye yi hiç kimse yapmazsa orada bulunan bütün müslümanlar mes’ul olur.Mesela bir topluluğa verilen selamı hiç kimse almazsa,orada bulunan herkes mes’ul olur.Bir kişinin alması oradakileri mes’uliyetten kurtarır.

Farz ‘ın işlenmesinde sevap,özürsüz olarak terkinde ise uhrevi ceza vardır.Bir farzı inkar eden kimse islamiyetten çıkar.

Bakınız;

Farz-ı ayn

Farz-ı kifaye

Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap