Etiket: zemzem suyunu kim buldu

  • zemzemkuyusu

    Zemzem kuyusu’nun bulunması

    Yemen’de “Seylü’l-Arim” denilen sel felaketinden sonra bu bölgeye gelen Huzaa Kabilesi,İsmailoğullarının da yardımı ile Cürhümileri Mekke’den sürüp çıkardılar. Cürhümiler,Kabe‘ye hediye …