Etiket: mezhebler

  • Mezheb

    Mezheb,sözlük anlamı olarak “takip edilen yol,görüş” demektir.Dini terim olarak ise,müctehid sıfatını kazanmış,yani dini ilimleri kapsamlı bir şekilde öğrenmiş bir İslam …