Etiket: güzel ahlak hadisi

  • hadis

    Güzel ahlak

    Ebû Hüreyre”nin rivayet ettiğine göre,Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:“Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim.”(HM8939 İbn Hanbel, …