23 Temmuz 2019, 15:06:36


Gönderen Konu: Recep ayı hakkında bilgiler  (Okunma sayısı 3386 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mehmet Asa

  • Forum Yöneticisi
  • *
  • İleti: 267
  • www.islamilugat.com
Recep ayı hakkında bilgiler
« : 12 Mart 2014, 13:42:09 »
duvar kağıdı

Recep ayı geldi! Hoş geldi!
RECEP AYI GELDİ! HOŞ GELDİ!

RECEB AYI ORUÇ NAMAZ VE İBADETLERİ

Her kim haram aydan Perşembe Cuma cumartesi olmak üzere üçgün oruçlu olursa kendisine tuttuğu her gün için iki sene başka rivayete göre yediyüz yada dokuzyüz sene ibadet sevabı yazılır.
Receb ayından bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana mutlaka Allahu Teala bir senenin tüm günlerini oruç tüm gecelerini ihya sevabı yazar.
Receb istiğfar şaban namaz ramazan ise Kur’an ayıdır.
Receb ayının ilk gününü ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.

RECEB AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.
*Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allahu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.*
Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına ikinci günü iki senenin günahlarına üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.
Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.
NAMAZI: her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı Allahu Teala onu canımalıailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ

Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar her rekatta 1 fatiha 3 Kadir süresi 12 kerede ihlas süresi (her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince
Oturduğu yerde 70 kere “ALLAHümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim
Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh
Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”
Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde Allahu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri kum taneleri dağların ağırlığı yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.

Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana Allahu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. Allahu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.

RECEB AYININ İLK CUMASI (REGAİB GECESİ)

Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda ALLAH onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz receb orucunu tutanları bağışlamandır” derler. Allahu Teala” mutlaka bunu yaptım” der.
Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha 7 ayetel kürsi 5 felak 5 nas 5 ihlas okunur. Selam verince
“ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI

Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene ondördüncü gününün orucu 10bin onbeşinci gününün orucu 13bin seneye denktir.

RECEB AYININ 15. GECESİ

Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.
Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha 20 ihlas 3 felak 3 nas sürelerini okur; namaz bitince 10 kere salat 30’ar kerede “Sübhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber La ilahe illallah” derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler bir dahaki seneye kadar günah yazmaz her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder her rekata karşılık cennette ona şehir verir.

RECEB AYININ 27. GECESİ

Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip gecesini ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır.
Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse Allahu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene ikibin köle azadı yazar.
Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere
“Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” diyip 100 istiğfar 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.
Her kim 27. gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha 20 ihlas okur namazdan sonra 10 selavat getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.

HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ

Bir imanlı kişi 1 ile 10’u 10 ile 20 arasında20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir.

RECEB ŞERİF DUAZİKİR VE NAFİLE İBADETER

Üç aylar girince recebden başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.
“ ALLAHümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”

Her 10 gününün zikirleri: 100 kere
1 ile 10 arası: Subhanel hayyil gayyum—10la 20 arası: Subhanallahil ehadis samed
20 ile 30 arası: Subhanallahi-r raufi
*-Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.
“ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.
*-Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.
*-Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.
*-Her kim receb ayının başında ortasında ve sonunda GUSL alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.
*-Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmeli sılahi rahim yapmalı hasta ziyareti yamalı yedirip içirmeli fakir giydirmeli yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak RECEB AYINDA ORUÇ TUTANLAR girer.)

MAYIS 2. HADİS:Muhakkak Cennette bir nehir vardır.Ona Recep diye söylenid.Sütten beyaz ve baldan daha tatlıdır.Kim Recebi Şerif ayında kim birgün oruç tutarsa Allah-ü Teala o kimseyi o nehirden sular.

Mayıs ayı 3. HADİS-İ ŞERİF: Receb-i şerifin birinci günü oruç tutmak üç seneye kefarettir.İkinci günü oruç tutmak iki seneye kefarettir.Üçüncü günü oruç tutmak bir seneye kefarettir.Sonra her gün bir aya kefarettir BUGÜN 2. GÜNÜ YARIN ORİÇ İÇİN NİYET EDİN 1 YILA DENK GELİR

Recep ayina girince yedi defa şu dua edilmeli
ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA

mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik (radyallahü anh) dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hazreti Peygamber aleyhisselatu ves selam şöyle derdi:

”ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ RACEBE VE ŞA’BANE VE BELLIĞNA RAMEDAN”
Allahım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır. (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259

Recep ayı Allahın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. (Aclûnî, Keşful-Hafâ, 1/423)

*Recep ayına girince yedi defa

“Estağfirullâhel-Azîmellezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”
Mânâsı:
“Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allahtan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.”

*Hazreti. Aişe (radyallahü anh) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.buyururdu.” (Tirmizî)

*“Receb büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affoldur der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”


“Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret etderler.”


Cennete bir saray vardır ki, ona Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez.“Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.” >

“Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir”.

”Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.”

• Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor: Recepte bir gün ve gece vardır ki, o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet etmiş gibi ibadet sevap verilir.

“Receb-i Şerîfin birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.buyuruyorlar.” (Camiu-s sağir)


Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan.


Enes b. Mâlik (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Kim haram aylarda üç gün oruç tutarsa; kişi için dokuz yüz senelik ibadet sevabı yazılır. (İhyâ)

Rivayet edildiğine göre; Receb ayının ilk cuma günü gecenin üçte biri geçince bütün melekler Receb ayında oruç tutanlar için istiğfar ederler

Şu dört gecede dualar reddedilmez:
- Receb ayının ilk gecesi.
- Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berât gecesi.
- Cuma gecesi.
- İki bayram (Kurban ve Ramazan bayramları) gecesi. (Deylemî; Firdevsü’l-Ahbâr)

Kim Receb ayının yirmi yedinci günü oruç tutarsa, o kişi için altmış aylık oruç sevabı yazılır. (İhyâ)

Enes b. Mâlik (r.a) anlatır: Resûlullah’tan (s.a.v) işittim, şöyle demişti:

“Cennette recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah (c.c) o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Süyûtî)

Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşı ve pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp:

- Yâ ResûlALLAH, ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem, dediğinde; Peygamber efendimiz:

- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci, sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zîra o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i muazzama etrafında toplanırlar. ALLAHü teâlâ onlara hitâben:

Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz. buyurur. Onlar:
Yâ Rabbî, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir. deyip, isteklerini arzederler. ALLAHü teâlâ:
Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim “buyurur..

Receb Ayında İstiğfar:

“Receb ayı tevbe ayıdır. demişler. Yâni kul ne yapacak? .. Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet... diyerek hatâsını itiraf edip, hatâsından dönerek, Cenâb-ı Hakkın yoluna girecek

Her kim Receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesizki Allah (c.c.) u Teâlâ onun cesedini ateşe haram kılar.

Receb ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, Allah (c.c.) u Teâlânın, cehennemden âzadlıları vardır. Hadisi Şerif, Safûri, Nüzhetül mecâlis,1/140

Receb Ayında İhlâsı Şerif:

Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, Allah (c.c.) u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar. Hadisi Şerif, EnîSül celîs, sh:195

Hannani(RA) şöyle demiştir:

Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâsın sevabını o kağıtlara yazarlar (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)

Receb Ayında Sadaka:

Herkim Recebde sadaka verirse, Allah (c.c.) u Teâlâ onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar(beşyüz sene) , onu cehennemden uzaklaştırır. Hadisi Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Nüzhetül mecalis,1/141

Eğer kişi, Receb ayından(oruç) tuttuğu hergün, azığına(bütçesine) göre bir sadaka verirse, heyhat! Heyhat! Ne Yapsınlar! Bütün yaratıklar Allah (c.c.) u Teâlânın o kula vereceği sevabın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler, Allah (c.c.) u Teâlânın o kuluna bahşedeceği mükafattan yüzde birin(i hesab etmeye) e ulaşamazlar. Hadisi Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Ebu Muhammed erl Hallâl

Recep Ayı Namazı

Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur.

REGAİB KANDİLİ

Regaib Nedir?
Regâib, arapça bir kelimedir ve \reğa-be\ kökünden gelmektedir. \Reğa-be\, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir..
Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler  yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu gecede öncelikle yapılması gereken, nefis muhasebesidir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.
Peygamberimiz (a.s.m) ’ ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var.Amellerin hasat edileceği üç ayların bu ilk kandilinde Yüce Mevlâdan af ve mağfiret dilenilir, ihsan ve ikram beklenir.

Bu gece, Hz. Âmine Validemizin (r.a) Resûlullah Efendimize (s.a.v) hamileliğini farkettiği gece olduğu için de ayrı bir öneme sahiptir.

İşte Regaib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şu halde bu gece hatalarımız varsa onları terketmeli, kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atmalıyız. Allah C.C ve Resulü’nü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakmalıyız.
Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaşmaktan sakınmalı, birbirimize, anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşmalıyız

MİRAÇ KANDİLİ(Receb ayının 27. gecesi)

“Recep ayında öyle bir gece vardır ki, o geceyi ihya edene yüz senelik ecir ve mükâfat vardır. Bu gece, recebin bitmesinden üç gün önceki gecedir.(miraç kandili)
Bu gecede, (her iki rekâtta bir selâm verilerek) on iki rekât namaz kılıp ardından yüz kere ‘Sübhanallah, vel-hamdülillah, vela ilâhe illallahü vallahü ekber’ diye dua eden ve yine yüz kere istiğfarda bulunan, Resûlullah’a (s.a.v) yüz defa salâvat getiren, sonra da kendi nefsi için ister dünyevî ister uhrevî olsun duada bulunan ve oruçlu olarak sabahlayan kimsenin duasını Allah (c.c) kabul eder.” (Beyhakî)

 Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutulmalıdır. O günün akşamı Cuma gecesi,akşamla yatsı arasında on iki rekat namaz kılmalıdır.

Mubarek RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ VE NAMAZDAN SONRA YAPILACAK ZİKİRLER..

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.
Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”
Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

` İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa

“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

Tags: