20 Kasım 2018, 09:53:24

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Hadis / MİHTA’HUL CENNET DUASI(Her türlü hacet için,Borçlu için)
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa Bugün, 09:32:11 »
MİHTA’HUL CENNET DUASI(Her türlü hacet için,Borçlu için)

Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Ashabıyla mescitte otururken Cebrail Aleyhissselam geldi ve şöyle dedi.

“Yâ Muhammed! Hakk Teâlâ sana selam gönderdi ve bu duayı sana verdi Ki bu duayı senen önce hiç bir paygambere vermedi.”

-“Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa;”Kıyamet günü kabirden lakacak ,burağa binecek,hatta mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretle kalkacaklardı. O sırada bir nida edilir. “Bu bir Peygamber değilidri.Dünyada miftahul cennet duasını okudu.Hakk Teala bu kerameti ona bahşeyledi.Ve rıdvan cennetlerini ona açtı.

Her kim bu duayı okusa Nurdan tahtlar üzerinde oturur ve akrabalarına şefaat eder.

Bu duayı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.

Borçlu ise gayb hazineelri ona açılır.

Okuyanın bağışlanması için Melekler Allah Teâlâ’ya niyaz ederler.

Hacet için okunursa hacetelr Allah’ın zini ile kabul edilir.

Yolculuk anında yanında götürenelr kaza ve beladan muhafaza olurlar.

Bu duayı okuyanlar ve taşıyanalr halknı yanında aziz olurlar.

Hz. Ali(k.v) buyuyur ki:

Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez.(Yazma En’am-ı Şerif)

DUA’NIN ANLAMI
Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. BAKARA 163
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Mü’minun 97
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. Mü’minun 29
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!İbrahim 40
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. Furkan 74
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler.Taha 25-28
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz A’raf, 23
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.araf126
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Al-i İmran, 193
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın
Enbiya 89
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. Furkan 65
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra 24
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. Bakara 137
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!
Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!
Bize merhamet et,Ey merhametlilerin en merhametlisi!
2
Faydalı Programlar / HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm E-Kitap
« Son İleti Gönderen: kurt26 19 Kasım 2018, 22:49:53 »
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm E-Kitap



Değerli okuyucularımız!
Muhterem müellifimiz Ömer Öngüt’ün “Kısas-ı Enbiyâ” adlı eseri Hakikat dergimizin neşir hayatına başladığı 1993 Ekim’inden itibaren tefrika halinde yayınlanmaya başlamış, geçen sayımızda ise son bulmuştu. Hatırlanacağı üzere muhterem müellifimizin “Nûr-i Muhammedî” adlı eseri de ilk sayıdan itibaren dergimizde neşredilmiştir.
İnşallah-u Teâlâ bu sayımızdan itibaren de “Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm” adlı eserini tefrika halinde neşretmeye başlıyoruz.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazret-i Muhammed -s.a.v- Efendimiz'in hayat-ı saâdetleri bütün safhaları ile en ince teferruatına kadar tesbit edilmiş, sağlam senetlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Her anı bizim için bir rehber ve rahmet olan bu ulvî hayat bu eserde...

Bu eser, Pakistan Devleti tarafından 1997 yılında düzenlenen Dünya Sîret yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüş ve Muhterem Müellif'e bir liyakat belgesi verilmiştir.

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM Chm E-Kitap İndir
http://islamikonular.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15423182/hazret%C4%B0_muhammed_aleyhissel%C3%A2m.chm

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM Alternatif Link
http://www.mediafire.com/folder/vw4q0xxevvquo/DAHA_ÇOK_KİTAP

CHM E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA


Önemli:
Tüm Chm dosyalarında güvenlik uyarısı verir. Aç demeniz gerekir.



Programı indirip veriler gözükmezse.Programın üzerine sağ tıklayın.En altda özelliklere girin."Engellemeyi kaldır" basınız.Uygulaya basın.Artık tüm e-kitap (.chm) dosyalarını okuyabilirsiniz.



Telefonda Çalıştırma
Bilgisayar için fakat isteyen telefonlardada çalıştırabilir.
İndirilen chm dosyası telefonlarlar çalıştırmak için Google Playdan "Moon Reader" İndirmeniz yeterlidir.Chm dosyası çalıştıran farklı uygulamalarda olur.
Pdf dosyası aynı şekilde telefonlarla google playdeki uygulamalarla çalıştırılabilir.
3
What I know is that this site is a big data-sharing site, so I've researched more information to share with people outside.
4
I would like to know about the knowledge within this site whether the data is actually shared or not because I want to change the information.
5
Hadis / Cennetin Anahtarı Duası
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 18 Kasım 2018, 09:57:32 »
cennetin Anahtarı Duası

Soru 1: Göklerin ve yerlerin anahtarları Allah'ındır, ayeti ne demektir?
Soru 2: Bu ayetle ilgili Osman b. Affan’dan gelen rivayet sahih midir?
Bu duayı günde 10 defa okumanın çok faziletli olduğunu gördüm. Dua hakkında bilgi verir misiniz?
Osman ibni Affan (radıyallahu anh) şöyle anlatmıştır:
“Göklerin ve yerlerin anahtarları Allah'ındır.” (Zümer, 63 ) ayeti hakkında Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)e sual sorduğumda Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
“Andolsun; Bana öyle Bir şey sordun ki, senden evvel kimse onu bana sormamıştı. Göklerin ve yerlerin anahtarı olan dua şudur: La ilahe illallâhü vallâhu ekber, ve sübhânallâhi ve bihamdihi ve estağfirullah ve la havle velâ guvvete illâ billâhil-evveli vel-âhiri vez-zâhiri vel-bâtıni, biyedihil hayr, yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr.
Anlamı:
Allah’tan başka ilah yoktur. Allah, her şeyden büyüktür. Allah’ı tesbih ederim. O’na hamd ederim ve O Allah’tan mağfiret dilerim ki, O Evvel ve Ahirdir (Başı ve sonu olmayandır) Zahir ve Batın’dır (ayetleriyle açık zatıyla gizlidir), diriltir ve öldürür. Kendisi ise hiç ölmeyen bir diridir. Bütün hayırlar O’nun (Kudret) elindedir. O her şeye kadirdir.

Göklerin ve Yerlerin Anahtarı Allah’ındır.
Her Kim Her gün bu duayı 100 kere diğer bir rivayet 10 kere okursa, ona mukabil kendisine on haslet (özellik) verilir:
1. Geçmiş günahları bağışlanır.
2. Kendisine cehennemden berat (kurtuluş belgesi ) yazılır.
3. Gecesinde ve gündüzünde kendisini bütün afet ve musibetlerden koruyacak 2 melek ona görevlendirilir.
4. Kendisine tonlarla sevap verilir.
5. Beşincisi İsmail (aleyhisselam)’ın evladından yüz köle azad edenin sevabı kendisine ihsan edilir.
6. Kendisine Kur’an, Tevrat, İncil, Zebur okumuş gibi ecir (mükafat) verilir.
7. Onun için cennette bir köşk bina edilir.
8. Cennette iri gözlü hurilerle evlendirilir.
9. Başına vakar tacı bağlanır.
10. Son olarak aile efradından yetmiş kişiye şefaatçi kılınır.
İbni Merdüye‘nin rivayetinde; cennette de özel makamı olur ve Hazreti İbrahim (a.s.)’ın özel kubbesinde de bir yeri olur.
Bunu okuyan kişi öleceği zaman 12 melek yanına gelir cennetle müjdelerler. Dirildiğinde kabrinden mahşere kadar ona eşlik ederler. Mahşerde ne kadar büyük sıkıntı görse yanında 12 melek hazır bulunur ve derler ki; “Bu sıkıntı sana değil, sen rahat ol, sen eminsin, azaptan kurtulmuşsun derler.” İnsanlar çetin muhasebeye tutulunca onun cennete yollanması emir olunur ve melekler onu durduğu yerden alıp zifafa hazırlanan biri gibi cennete götürürler.
Ey Osman! Bununla birlikte ona hac ve umre yapıp, haccı ve umresi kabul edilen kişinin ecri yazılır. O gün ölecek olursa üzeri şehitlerin mührüyle damgalanır.
Ey Osman! Eğer gücün yeterse ömründe bir gün dahi bunu kaçırmamaya bak ki kazananlarla birlikte kazanasın ve bu sebeple öncekileri ve sonrakileri geçesin.
Kaynaklar:
İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, no:73, sh:68-69, Heysemî, Mecma’u’z-zavâid, 10/115, İbni Merdûye, Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 12/688-689, el-Leâli’l-mesnû’a, 1/89, Muhammed el Menbecî, el-Misbâh fi ezkâri’l-mesâi ve’s-sabâh, sh:101-102.
6
Faydalı Programlar / Kuranı Kerim Hatimler Programı Chm 2
« Son İleti Gönderen: kurt26 15 Kasım 2018, 16:41:48 »
Kuranı Kerim Hatimler Programı Chm 2


VİDEO


Özellikler
40 küsür hatim cüz-cüz,süre süre
Bilgisayarda çalışır.
Kurulum yok.
Bilgisayarın her dizininde çalışır:C,D...
Boyut:50 KB

Önemli
İnternetsiz çalışmaz.

CHM E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA

Tüm Chm dosyalarında güvenlik uyarısı verir. Aç demeniz gerekir.



Programı indirip veriler gözükmezse.Programın üzerine sağ tıklayın.En altda özelliklere girin."Engellemeyi kaldır" basınız.Uygulaya basın.Artık tüm e-kitap (.chm) dosyalarını okuyabilirsiniz.



KURANI KERİM HATİMLER PROGRAMI CHM 2 İNDİR
http://islamikonular.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15423182/kuranI_ker%C4%B0m_hat%C4%B0mler_programI_chm_2.chm

ALTERNATİF LİNK İNDİR
http://www.mediafire.com/folder/wdnw1xl9w9tiz/KURANI_KERİM_HATİMLER_PROGRAMI_CHM_2






7
Faydalı Programlar / Kalpteniman Programı 9 Chm- Pdf- 3D E-Kitap
« Son İleti Gönderen: kurt26 13 Kasım 2018, 18:25:01 »
Kalpteniman Programı 9 Chm- Pdf- 3D E-Kitap "Mediafire" İndir
ı_9

Kalpteniman Programı 9 Chm- Pdf- 3D E-Kitap "OneDrive" İndir
https://1drv.ms/f/s!Agv1oaNlKOR1jyiJsQLOgKLdV13A

Video


Esselamu Aleyküm Verahmetullahi Veberekâtuhu

Hakikati arayan muhterem insan, bu eserin yazılma gayesi
Ol emriyle olduran.
Öl emriyle öldüren.
Yarattıklarını ayırt etmeden inanana ve inanmayana rızklar veren.
Ahirette ise yalnız inananlara sonsuz nimetler hazırlayan sonsuz kudret sahibimiz olan HAZRETİ ALLAH Celle Celalühünün azametini duyurmak ve sevgisinin kalplere dolması içindir.
Kalpten imana KAVUŞMANIZ İÇİN HAZRETİ ALLAH'A KALBEN İMAN EDEREK YAZILAN İBRETLİK KISSALARDAN İSTİFADE EDİNİZ.

Yenilik
Harf Hataları Düzeltildi.
Resimler Eklendi.

CHM E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA


Önemli:
Tüm Chm dosyalarında güvenlik uyarısı verir. Aç demeniz gerekir.



Programı indirip veriler gözükmezse.Programın üzerine sağ tıklayın.En altda özelliklere girin."Engellemeyi kaldır" basınız.Uygulaya basın.Artık tüm e-kitap (.chm) dosyalarını okuyabilirsiniz.



Telefonda Çalıştırma
Bilgisayar için fakat isteyen telefonlardada çalıştırabilir.
İndirilen chm dosyası telefonlarlar çalıştırmak için Google Playdan "Moon Reader" İndirmeniz yeterlidir.Chm dosyası çalıştıran farklı uygulamalarda olur.
Pdf dosyası aynı şekilde telefonlarla google playdeki uygulamalarla çalıştırılabilir.

Kalpteniman Programı Chm E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/file/ieazz6066mn4gjd/Kalpteniman_Program%25C4%25B1_9_Chm_E-Kitap.chm/file

PDF E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA



Pdf dosyalarını programsız çalıştırma
Pdf dosyanızı sağ tıklayın.Değiştir kısmına basın.Firefox,chrome veya hangi tarayıcınızı kullanıyorsanız onu seçin.



Uygula yaparsanız artık pdf dosyaları tarayıcıda açılır.Tarayıcınız bunu desteklemiyorsa Firefox veya chrome kullanınız.

Kalpteniman Programı Pdf E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/file/vrqpsc3g1t97oaq/Kalpteniman_Program%25C4%25B1_9_Pdf_E-Kitap.pdf/file

3D E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA

Her bilgisayarda genel olarak var olan "Adobe Flash Player" gerekir.
Exe halinde ama kurulama gerek duymadan direk çalışır.

Kalpteniman Programı 3D E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/file/20sd59bymal246h/Kalpteniman_Program%25C4%25B1_9_3D_E-Kitap.exe/file












8
Faydalı Programlar / Hakikat Chm-Pdf-3D E-Kitap
« Son İleti Gönderen: kurt26 09 Kasım 2018, 21:37:58 »
Google Driveden İndir Tüm Hakikat Chm-Pdf-3D E-Kitap
https://1drv.ms/f/s!Agv1oaNlKOR1hnqm7gNBoPYPryhN

Tüm Hakikat Chm E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/1qw0nji7mwikq/HAKİKAT_CHM_E-Kitap

Tüm Hakikat Pdf E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/6by8yu2gm3puq/HAKİKAT_PDF

Tüm Hakikat 3D E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/cg1l95gdnqy1u/Hakikat_3D_E-Kitap

GENEL OLARAK KONULAR
İSLÂM İLMİHALİ-KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ-HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm-ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI-MEKTUBAT-KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM-SİLSİLE-İ SÂDÂT-34-TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ-SÖZLER ve NOTLAR -İBTİLÂ VE İMTİHAN- EĞİTİM-TARİHTEN SAYFALAR-HÂTEMÜ’L-EVLİYÂ-ŞİİR


CHM E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA


Önemli:
Tüm Chm dosyalarında güvenlik uyarısı verir. Aç demeniz gerekir.



Programı indirip veriler gözükmezse.Programın üzerine sağ tıklayın.En altda özelliklere girin."Engellemeyi kaldır" basınız.Uygulaya basın.Artık tüm e-kitap (.chm) dosyalarını okuyabilirsiniz.



Telefonda Çalıştırma
Bilgisayar için fakat isteyen telefonlardada çalıştırabilir.
İndirilen chm dosyası telefonlarlar çalıştırmak için Google Playdan "Moon Reader" İndirmeniz yeterlidir.Chm dosyası çalıştıran farklı uygulamalarda olur.
Pdf dosyası aynı şekilde telefonlarla google playdeki uygulamalarla çalıştırılabilir.

Tüm Hakikat Chm E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/1qw0nji7mwikq/HAKİKAT_CHM_E-Kitap

ÖNEMLİ
190-275-276-277-280-284 sayılı dergiler sitede pdf dosyası olarak yüklendiğinden chm e-kitap olarak eklenemedi.

PDF E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA


Pdf dosyalarını programsız çalıştırma
Pdf dosyanızı sağ tıklayın.Değiştir kısmına basın.Firefox,chrome veya hangi tarayıcınızı kullanıyorsanız onu seçin.



Uygula yaparsanız artık pdf dosyaları tarayıcıda açılır.Tarayıcınız bunu desteklemiyorsa Firefox veya chrome kullanınız.

Tüm Hakikat Pdf E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/6by8yu2gm3puq/HAKİKAT_PDF

3D E-KİTAPLARI ÇALIŞTIRMA

Her bilgisayarda genel olarak var olan "Adobe Flash Player" gerekir.
Exe halinde ama kurulama gerek duymadan direk çalışır.




Tüm Hakikat 3D E-Kitapları İndir
http://www.mediafire.com/folder/cg1l95gdnqy1u/Hakikat_3D_E-Kitap

9
İslami video / Ynt: Su kaçağı bulma
« Son İleti Gönderen: Valeriex 07 Kasım 2018, 12:40:13 »
How big is this large data source? How much data can I get because I suspect that this large content has deleted the database?
10
H.z Peygamber (s.a.v) / Ynt: ŞEMÂİL-İ ŞERÎF
« Son İleti Gönderen: Valeriex 07 Kasım 2018, 12:39:41 »
This site is considered to be extremely informative, but I would like to know if these data are deleted and why.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10