18 Ağustos 2018, 16:01:26

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
İslam İlmihal / Ynt: Neden Din, Neden Kuran, Neden Tam İlmihal ?
« Son İleti Gönderen: Candicez 15 Ağustos 2018, 09:33:49 »
Forumların önemi bana çok fazla bilgi kazandırdı.
2
İçeriğin kaynağını bilmek istiyorum.
3
Kurban kesmeye mali vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekat namaz kılarlar.

Namaza şöyle niyet edilir:

 

“Ya Rabbi, aciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzurunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler meyanına kabul eyle.”
1. Rekatte: 1 Fatiha, 1 İnna enzelnahü…
2. Rekatte: 1 Fatiha, 1 İnna a’tayna…
3. Rekatte: 1 Fatiha, 1 Kul ya eyyühe’l kafirün…
4. Rekatte: 1 Fatiha, 1 İhlas-ı şerif,
5. Rekatte: 1 Fatiha, 1 Felak Süresi,
6. Rekatte: 1 Fatiha, 1 Fatiha, 1 Nas Süresi okunur.
Her iki rekatte bir selam verilir
İletiyi düzenle


Kaynak: http://www.islamilugat.com/kurban-kesemiyenlerin-bayramin-birinci-gunu-ogle-ile-ikindi-arasi-kilacagi-namaz-t1716.0.html#ixzz5MMLyeNMx
Kaynak: www.islamilugat.com
4
Hadis / Kurban Arifesinde kılınan Muhim bir Namaz
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 26 Temmuz 2018, 14:00:26 »
Kurban Arifesinde kılınan bir Namaz

Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınacak namaz

Arefe günü kılınacak namazın mükâfatı büyüktür

Arefe günü, öğlenle ikindi arasında iki rekât namaz kılınır.
Bu namazın her rekâtında; Fatiha suresinden sonra, elli kere ihlâs suresi okunur. Allah-ü Teâlâ, bu namazı kılan kimselere şu ihsanları yapar:

Kendisi için bir milyon sevap yazar.
Kur'ân’da bulunan her harf sayısı kadar onun için cennet derecesini yükseltir. Bu derecelerden birinin diğerine uzaklığı beş yüz senelik yoldur.

Allah-ü Teâlâ o kimseyi, Kur'ân’daki harflerin sayısı kadar huri kızı ile evlendirir. Her insanın yanında yetmiş bin sofra vardır ki; inci yakut işlemelidir. Her sofrada, yetmiş bin çeşit yeşil kuş eti vardır. Soğuklukta kardan daha soğuktur. Tatlılıkta baldan daha tatlıdır. Kokuda miskten daha güzel kokuludur. Onun pişmesinde ne ateş vardır ne de demir.

O kimse bunları yerken, ilk başta nasıl lezzet alırsa; sonunda da öyle lezzet alır. Böylece bıkıp usanmadan yer durur.
Daha sonra oradakilerin sofrasına bir kuş konar ki; iki kanadı kırmızı yakuttan ve gagası altındandır. Bu kuşun kanatlarının sayısı yetmiş bin tanedir.

Oraya gelen bu kuş, öyle güzel bir sesle seslenir ki; onun gibisini hiçbir kimse duymamıştır. Şöyle der:
“ Merhaba, ey Arefe gününü ihya edenler…”
Daha sonra Resulullah Efendimiz (asm) şöyle anlattı:
“ Bu kuş oradakilerden her birisinin tepesine düşer. Onun her kanadının altından yetmiş türlü yemek çıkar. O kimse bunlardan bıkıp usanmadan yer.”
Sonunda o kuş çırpınır uçar gider.

O kimsenin kabrine konduğu zaman, Kur'ân’daki harflerin sayısı kadar kendisine nur aydınlığı gelir. O kimse bu nur sayesinde, Kâbe-i Muazzama’yı tavaf edenleri görür.
Onun için, kabrinde iken cennetten bir kapı açılır. Cennette kendisi için hazırlanan o kadar çok sevap ve ikram görür ki; dayanamayıp şöyle der:
“ Rabbim, kıyameti oldur...”

(Gunyet’üt Talibin_ Abdül Kadir Geylani)
5
Hadis / Zilhicce ayının muhteşem hediyeleri az amelle çok sevap
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 26 Temmuz 2018, 13:59:32 »
Zilhicce ayının muhteşem hediyeleri az amelle çok sevap
ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki Hadis-i Şeriflerden birkaçı şöyledir:

" Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir."
[Hadis-i Şerif Kynk: İbni Mace]

" Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir." [Hadis-i Şerif Kynk: Beyheki]

" Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur."
Hadis-i Şerif [Kynk: R. Nasıhin]

" Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu (Arefe) günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez."
[Hadis-i Şerif Kynk: T. Gafilin]

" Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir."
[Hadis-i Şerif Kynk: Ebul Berekât]

" Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir."
[Hadis-i Şerif Kynk: Beyheki]

" Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!"

[Hadis-i Şerif Kynk: Taberani]
6
Hadis / Zilhilce Ayı Zikirleri Sevapları
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 26 Temmuz 2018, 13:58:55 »
Zilhilce Ayı Zikirleri Sevapları

Havariler isa Aleyhiselama Bu duaların okuyanın sevabı nedir diye sorduklarında
şöyle Buyurdu
Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz o kul kıyamet günü en fazla hasenata sahibi olur
1cisi. Allahu tealadan başka hiçbir ilah yoktur o tektir onun hiçbir ortağı yoktur Mülk ona mahsustur Diriltir ve öldürür Tüm hayırlar onun kudret elindedir ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir
İkincisini yüz kere okuyana Allahu teala bir milyon hasene yazar o kadarda günahlarını
siler ve onu cennette on bin derece yükseltir
2cisi. Ben şahitlik ederimki Allahu tealadan başka hiçbir ilah yoktur
o tektir onun hiçbir ortağı yoktur
tekbir ilahtır Herşey ona Muhtaçtır o kimseye muhtaç değildir
Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir
Üçüncüsünü yüz kere o kuyana gelince Gökten 70 bin Melek elleri açık bir halde inerler
ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar
3cüsü. Ben şahitlik ederim,ki Allahu tealadan başka hiçbir ilah yoktur o tektir onun hiçbir ortağı yoktur Mülk ona aittir Hamd ona mahsustur Diriltir ve öldürür kendisi hiç ölmiyecek diridir Tüm hayırlar onun kudret elindedir ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir
Dördüncüsünü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp Rahmanı tealanın huzuruna koyar
Rahmanı teala onca onu okuyana nazar buyurur Allahu tealanın klendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse asla beddah olmaz
4cüsü. Allah yeter ve kafidir Allah dua edeni işitir Allahtan öte varılacak hiçbir ilah yoktur
Beşincisini yüz defa okuyanın Beşincisi ise bana ait bir duadır onun sevabı açıklamama bana izin verilmemiştir
5cisi. Ey Allah senin buyurduğun gibi olan Bizim dediklerimiz,dense hayırlı olan tüm hamdler sana mahsustur Ey Allah Namazım kurbanım hayatım ve ölümüm sana aittir Ben fani olduğum için mirasımda sana Muhtaçtır Ey Allah kabir azabındanda dağınık işlerdende
sana sığınırım Ey Allah Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim
Ebu Nadr haşim ebu ibni kasım R.A. rivayetine göre bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat mana Aleminde evinde üst üste konmuş Nurdan beş tabak görmüştür.
7
İslami video / Ynt: Su kaçağı bulma
« Son İleti Gönderen: Pittmanz 24 Temmuz 2018, 07:28:33 »
What websites have resources from? And these forums help in various fields?
8
What I'm looking for in the forum is that you can help me and I can put this knowledge to work.
9
Hadis / Zilhilce Ayı Namazı
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 21 Temmuz 2018, 14:16:57 »
ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜN DE İSTEYEN HER GECESİN DE İSTEYEN TEK BİR GECESİNDE KILABİLECEĞİ ÇOK FAZİLETLE GECE NAMAZI

(Mümkünse uyuyup uyandıktan sonra kılalım olmasa imsaktan önce kılalım ama gece kılmaya özen gösterelim.)

ZİLHİCCE AYINA MAHSUS NAMAZ NASIL KILINIR?
Hz. Ali’ye (ra) ; Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman;
tâate (ibadet etmek) daha ciddi sarılın. Zira bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir.”
Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şu şekilde kılsın:
****
Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın;
4 Rekât NAMAZ kılsın.
Kılınacak bu namazların her rekâtında bir kere Fatiha suresini okumalıdır. Üçer kere İhlas Suresi ve Muavvezeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumalıdır. Yine her rekatta üç kere (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi olan) Ayet’el Kürsi’yi okumalıdır.
****
RİVAYET EDİLEN NAMAZ ŞU ŞEKİLDE KILINMALIDIR
1. Rek’atte Subhaneke, Fâtiha-İ Şerîfeden Sonra 3 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okunur.
2. Rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 3 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okunur.
Tahiyyat (Ettehiyyatü- Salli-Barik)
3. Rek’atte Subhaneke, Fâtiha-İ Şerîfeden Sonra 3 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okunur.
4. Rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 3 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okunur
Tahiyyat (Ettehiyyatü- Salli-Barik-Rabbenalar ve SELAM verilir .)
*****

Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her halükarda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”

Bundan sonra, NE DİLEĞİ VAR İSE DİLEMELİDİR, böyle eden kimseye;
Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“YENİDEN İYİ ŞEYLER YAPMAYA BAŞLA.”

Kaynak:Sırrul Esrar Dualar(Arif Pamuk)

10
Hadis / Sevval Ayının son on günü
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 07 Temmuz 2018, 12:41:12 »
Sevval Ayının son on günü hergün 50 fatiha oku Kuranı kerim hatim sevabı kazan 50 ihlas suresi oku sehit sevabı kazan cubbeli portalı
Sayfa: [1] 2 3 ... 10