28 Mayıs 2018, 00:30:06

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
İslami video / Ynt: Su kaçağı bulma
« Son İleti Gönderen: Pouserz 23 Mayıs 2018, 13:49:13 »
The forum is the most important forum right now.
2
H.z Peygamber (s.a.v) / Ynt: Salat Selam
« Son İleti Gönderen: Pouserz 23 Mayıs 2018, 13:48:27 »
I would like to know if you can improve my knowledge orsolve my doubts?
3
İslam Genel / ALLAH
« Son İleti Gönderen: nur nur 18 Mayıs 2018, 10:56:34 »
ALLAH;

Bismillah her Hayr'ın başıdır.

Bir zaman gayet; akıllı, zengin, güçlü ve mahir bir ressam,sadece takdir edilmek amacıyla bir resim sergisi açmış. Fakat sahnenin gerisinde durmuş, kendisini konuklara göstermemiş. Konuklara her türlü ikramı yapmış.
 

Resim sergisini gezen misafirler, harika eserlere bakmışlar;ne kadar güzel resimler diyerek aralarında konuşurlarken, birisi; ressamı göremediği için; “acaba bu harika resimleri kim yapmıştır?” diye bir soru ortaya atmış.
Bir kısım insanlar;bu resimler “kendi kendine” olmuştur demişler.

 
Bir kısım insanlar; bu resimleri “tabiat kanunlarının” yaptığını iddia etmişler.
Bir kısım insanlar ise; “tabloyu meydana getiren materyaller olan boya, fırça, kağıt, kafa kafaya verip birleşerek, bu harika resimleri meydana getirmiştir” demişler.

Bir kısım insanlar ise;harika eserlerin ve ikramların; “ancak akıllı,mahir,güçlü, zengin bir sanatkar tarafından” yapılabileceğini, söyleyip; kendilerine ikramda bulunan,O sanatkarı içeriden, alkışlar ile çağırıp, kendisiyle tanışmış ve teşekkür etmişler.
İşte biz de; bu canlı kainatın, tek; sanatkarına, yaratıcısına, Rabb”ine, İlah”ına, Musavvir”ine, Bedii”sine, Malik’ine; Allah diyoruz.

 
Bir sanatkarın yaptığı bir eser ile; Allah”ın bir şeyi yaratmasındaki fark şudur ki; sanatkar; Allah”ın yarattığı materyalleri kullanarak ancak bir eser yapabilir.
Mesela; bir ressam; boya,fırça vs.materyalleri kullanarak ancak cansız bir insan resmi yapabilmektedir. Allah ise, bir başkasına veya başka bir şeye muhtaç olmadan ve yine kendisinin yarattığı ve kendi eseri olan zerrecik bir nutfeden;  koca bir insanı inşaa etmekte ve canlı ve cüz-i iradesi, aklı, şuuru, nefsi, vicdanı, ruhu, duyguları, duyu organları, sinir sistemi vs. olan harika bir eser yaratmaktadır.
 
Evet evet;pozitif ilimler;” bu kainat nasıl yaratılmıştır” sorusunu cevaplamaya çalışır.Din ise;”bu kainatı kim ve ne için yaratmıştır” sorusunu cevaplamaya çalışır.
***Bir eser,sanatkarının bir parçası olmadığı gibi; sanatkar da, eserinin bir parçası değildir.Yani mahlukat, Allah”ın bir parçası değil, eseridir. Yani vahdet-ül vücudu doğru anlamak gerektir.Yoksa Allah mahlukatın bir parçası olsa idi; cehennemde cehennemliklerle birlikte; kendi kendini yakması gibi akla ve mantığa aykırı bir şey olur idi.***


Mesela; bir balona üfleyerek şişiren bir kişinin nefesinin; o balonun içinde olması; o kişinin balonun,bir parçası olduğunu göstermediği gibi;hem balon da o kişiden farklı ve ayrı bir şeydir.Hem Allah;Ferd olduğundan,eşi ve benzeri olmadığından; mahlukatın cinsinden olamaz ve Allah; yarattığı hiçbir şeye benzemez.
Mesela;bir aynada tezahür eden güneşin timsaline istinaden; o ayna ben güneşim diyemez. Belki ben güneşi gösteriyorum diyebilir. Hey kendini Nemrut veya Fravun gibi; Allah olduğunu zanneden ahmak; sen kim; Allah kim!Hem senin gibi bir faniyi cehennemden kurtaracak kim!
 

Bir esere bakıldığı zaman; eser sahibi unutulmamalı.Mana-i harfi ile bakılmalı. Yani;Ne güzel bir ayna diyerek, dikkatli ve kem bakıp nazar ile aynanın camını ve aynanın ustasının kalbini kırmamalı. “Maşaallah, Fesubhanallah; bu aynanın ustası gerçekten harika ve mahir birisi” diyerek, sanatkarını da sena ve takdir etmeli, ikramları içinde teşekkür etmeli.


*Sual:Allah”ı kim yaratmıştır?
Elcevap:Allah’ı kimse yaratamaz. Yaratılan bir şey zaten Allah olamaz.
Evet evet;Allah; eşi,benzeri,rakibi, ortağı olmamalı. Ölümsüz,ölmeyen ve öldürülemeyen;Ezeli ve Ebedi yani başlangıcı ve sonu olmayan,kusursuz,varlığı hiçbir zaman değişmeyen,en üstün,tek bir şey olmalı ve hiçbirşeye muhtaç olmamalıdır.
Bir varlık; nasıl olur da;başka bir varlık tarafından yaratılmamış, her şeyin tek yaratıcısı, kendisinden evvel hiçbir şeyin olmadığı,kıyametten sonra da bir vakit kendisinden sonra hiçbir varlığın olmayacağı; doğmamış, doğrulmamış, zamandan ve mekandan münezzeh, ölmeyen, varlığı hiç değişmeyen, çok sabırlı, çok merhametli; bir varlık olur?Bu Uluhiyyet sırrı; bizim için, kapalı bir kapı olsun.
Farzedelim ki; bir sarayın açık doksan dokuz kapısı olsun.Ama bir kapısı kapalı olsun ve sarayın sahibi ancak o kapıyı açabilsin ve anahtarda sadece O”nda olsun. Dışarıdan saraya girmeye çalışan biri,açık kapıların herhangi birinden içeri girebilir.Ama inat edip, açık kapılardan saraya girmemek ve kapalı kapının önünde durmak; o kapalı kapıyı açamadığı için, bu saraya girilemez demek, saray sahibini;inkar etmek, kabul etmemek, red etmek;hiç akıl karı değildir.

Bu sefer biz ;o dessas şeytana; aksi ile kanıt yöntemi ile;şu soruyu soralım.
*Peki,Allah yoksa; bu kainatı kim yaratmıştır? Yani resim sergisindeki harika eserleri kim yapmıştır?

Ey şeytan susuyorsun.Kibrinden,enaniyetinden,inadından ve kandırdığın dostlarına mahcup olmamak için, Allah”tır diyemiyorsun! Cansız bir eserin bile sanatkarı var iken ve olması lazım iken;canlı bir eserin sahibi evleviyetle, haydi haydi vardır.
 
***Hz.Ali”ye bir gün Allah”a ve Ahiret gününe inanmayan birisi gelir ve “insanlar ölünce yok olur;Hem Allah ve Ahiret yoktur”der.Hz.Ali;o kişiye;farzedelim senin dediğin doğru olsun, ne sana nede bana hiçbirşey olmaz, ama ”Ya; varsa” diye cevap verir.O kişi;bu ihtimali hiç düşünmemiştim der.***
Evet evet; inanan kişi,inancından dolayı bir şey kaybetmez ama; inanmayan kişi; işini şansa bırakmış olur ki;bu da akıl karı değildir.
Hey kardeş yanlış anlama;Allah'a inanan kişi, işini şansa bırakmak istemediği için değil; bilakis  kalben, aklen,vicdanen tereddütsüz ve karşılıksız tasdik ettiği için inanır.
*Sual:Madem,her şey bir kader defterinde yazılı ve her şey ona göre oluyor;o halde insanlardan niçin hesap soruluyor ve niçin cehenneme gidiyor?
Elcevap:Evet her şey bir kader defterinde yazılı ve her şey ona göre oluyor;ama, kader defterinde yazılı olduğu için o şey olmuyor.
Mesela; Bir insan ne kadar yükseğe çıkarsa hem görüş alanı genişler hem de geleceği de bir manada görebilir.Bir meteoroloji uzmanı da uydudan gelen fotoğraflara bakarak bir manada geleceği görebilir.
Meteoroloji uzmanı, uydudan gelen fotoğraflara ve bilgilere bakarak, görüyor ki, Ülke”nin batısından yağmur bulutları geliyor. Bulutların hızını ve yönünü hesaplayarak,hemen defterine şunları yazıyor ”yarın Ülke bulutlu ve yağışlı olacak”.
Bulutların gelmesine daha bir gün var.Bir gün sonra, Ülke bulutlu ve yağışlı olsa;


 


Sual: Acaba meteoroloji uzmanı bir gün önceden defterine,bu olayı yazdığı için mi olaylar oluyor?

Yoksa uzman olayları uydudan önceden öngördü de mi yazdı?


Elcevap;Uzman olayları uydudan önceden öngördü de yazdı.
Yani;meteoroloji uzmanı;önceden defterine yazdığı için o olaylar olmamakta;fakat olayı önceden uydudan,öngörüp, öyle yazmıştır.

Mesela;Aklı başında bir adam, bir taksiye binse;taksiciye;”beni çabuk, şu dar, tali yoldan; şu diyara götür'' dese.

Taksici ise;nazik bir biçimde ona;“daha güvenli,doğru ve tehlikesiz, ana bir yoldan,seni daha rahat ve çabuk götürebilirim;hem dediğin yol tehlikeli,dar ve virajlıdır, o yolda başımıza bir kaza gelebilir” diye cevap verse.

Ve fakat o adam; taksiciyi zorlasa; ve o tehlikeli,dar, virajlı yolda,bir kaza olsa.


Sual:O adam;taksiciye; ”bak senin yüzünden başıma bu kaza geldi; sen beni bu yoldan getirmese idin bu kaza olmayacaktı” diyebilir mi?


 
Elcevap: Diyemez:Çünkü;kendisi tehlikeli yolu istemiştir.Ne zorla arabaya bindirilmiş, nede istemediği bir yoldan götürülmüştür.Hem taksiciyi, kendisi zorlamıştır.Hem taksici,gerekli uyarıyı da baştan yapmıştır.Hem taksici işi gereği; görevini yerine getirmiştir.Suç; götüren taksici de değil,tehlikeli yoldan ısrar ile gitmek isteyen; o adamdadır.
Hey kardeş yanlış anlama;bir tabancadan çıkan kurşun ile ölen bir kişi için;Mütezile gibi; ’ateş edilmeseydi adam ölmeyecekti’ veya Cebriye gibi;’ateş edilmese bile o kişi yine ölecekti ‘denilemez. Doğrusu ‘tabanca ile ateş edilmeseydi,o adamın ölüp ölmeyeceği; bizce meçhuldur’ denilir.
Hem;küçükler akıl baliğ olunca;yani farık ve mümeyyiz olunca yani iyiyi kötüden fark etmeye başladıklarında; sorumlulukları başlar, amel defterleri açılır. Aklı olmayan deli ve mecnunlardan hesap sorulmaz. Zorla, cebren imzalatılan senet; hukuken geçerli de değildir.
Hey kardeş yıldız haritası,yüzdeki ben ve alın veya avuç içi çizgileri hepten manasızda değildir. Şayet geçmiş ve gelecek ile ilgili gerçek bilgilere ulaşmak ister isen;Kuran-ı Kerim”i dikkatlice incelemelisin.
Hey kardeş; şer olan bişeyi şiddetle Allah'tan isteyen insanın; o şer olan bişeyin Allah tarafından yaratılması şer değildir.Şer olan; o şer olan bişeyi istemektir.Yoksa Allah hiçbir zaman;hiçbirşey için şer istemez.Çünkü O kusursuzdur.

*Sual:Dua ve tevekkül nedir?Şartları nedir?Niçin her duamız kabul olmuyor?


 
Elcevap:Dua;mahlukatın;Allah”a muhtaç olduğunu anlaması, hissetmesi ve ihtiyacını Allah”a fiili ve kavli arz etmesidir. Hem duanın şartları vardır.Hem her duada mutlaka kabul edilir diye de bir şey yoktur.Fakat her duaya bir cevap vardır.Ya dua aynen kabul edilir veya sizin için hayırlı olmadığından kabul edilmez veya ahirete talik edilir,yani ahirette karşılığı verilir.
Bir çiftçi, ürün almak için,evvela; toprağını sürecek, tohumu dikecek, sulayacak vs.yani; cüz-i iradesini kullanarak, fiili dua edecek.Sonra; küll-i irade sahibi olan, Allah”a;ürün vermesi için kavli,sözlü dua edecek. Çünkü bir afet gelir ürünü alıp götürebilir.
Mesela;Çekirge,kuraklık ve sel afeti gibi. Fiili ve kavli dualardan;yani şartlardan birinin eksik olması neticeye engeldir.Hem kavli dua da halisane olmalı;istiğfar, şükür, Peygambere Salat ve Selam ile duaya başlanmalı,mümkün ise;Allah”ın tüm isimleri zikredilmelidir.
Önce devemizi sağlam bir kazığa,sağlam bir ip ile bağlamalı, sonra; benim devem kaçmaz veya kaçamaz veya kaçırılamaz dememeli,kavli, sözlü duamızı da hiçbir zaman unutmamalı.Devenin dizgini her zaman elinizde olmalı, gerektiğinde o dizgini gevşetmeli, gerektiğinde çekmeli; ama hiçbir zaman dizgini elden bırakılmamalı. Her zaman sürünün başında bir çoban olmalı, tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamalıdır. 
Bundan sonra da; Erzurumlu İbrahim Hakkı”nın Marifetname eserinde dediği gibi;”Mevla neyler, neylerse güzel eyler” diyip sabır ile beklemeli; bu kainatın da bir Sultan”ı,Malik”i ve sahibinin olduğunu bilmeli. “Hasbunallahu nimel vekil” diyerek;Allah”a; Tevekkül edip,güvenmeli.
***Hey gemici kardeş filikayı almayı unutmayasın.Hey yüzücü kardeş can yeleği takasın.Sakın yanlış anlama;biz sen yüzme bilmiyorsun demiyoruz.Allah”a güvenme de demiyoruz.Biz diyoruz ki;el ve ayaklarına kramp girdiği zaman boğulma ve kendine de fazla güvenme; tedbiri elden hiçbirzaman bırakma diyoruz.Sana gülen olursa da aldırma diyoruz.***
Ey Aziz yolcu, elindeki torbayı, bindiğin geminin üzerine bırak, çünkü ayrıca elde taşıman ve kendine yük etmen hiç akıl karı değildir.
Gerekli iş,görev,vazife ve tedbirlerinizi aldıktan sonra da; benim gemimi hiçbir güç batırılamaz veya benim gemim, batmaz,batamaz diyerek, gururlanıp, Gayretullaha toslamamalı.
Mesela;bir vakit Tıtanıc isminde, cesim, büyük, bir gemi yapılmış “bu gemiyi Allah bile batıramaz” diye iddia edilmiş.O gemi; daha ilk seferinde Allah”ın bir aysbergine toslamış ve batmıştır.
Ey Aziz insan;sen bu kainatın Halifesi ve Sultanısın. Siz yaprak değilsiniz ki, rüzgar nereye savurursa oraya gidesiniz.O halde bir köle gibi değil, bir reis-i cumhur gibi emir ve sorumluluk sahibi ol.Dikkat et; sana emanet olarak verilen mülkü ve tebanı ve aileni ve mevcudatı koru.Emanete hıyanetlik etme ve bil ki onların her birinden,bir gün mutlaka; bir bir hesaba çekileceksin. 
***Ayrıca; insanın cüz-i iradesinden başka kendisine ait günahları ve borçları vardır. Sevaptaki hissesi ise pek azdır.Kötülükte ise tamamen kusur ve günah kendisine ve sebep olan iştirakçilerine aittir.***
Ey Aziz insan;sen, kafa feneri hükmünde olan cüz-i aklın ile ancak dar, kısıtlı ve sınırlı bir alanı aydınlatabilirsin.Kendini bir güneş, zan ederek; her şeyi aydınlatamazsın.Hem güneş bile sadece dünyanın belli bir yüzünü ancak aydınlatabilmektedir.
Her şeye muhtaç olan birisinin, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve Samed olan Allah”ın kapısını çalması doğru şeydir. Yanlış olan; kişinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını zannetmesi ve dua etmemesidir.
Evet evet;oruç;hem insanı terbiye eder,hem Allah”a muhtaç olduğunu hatırlatır. Misafirin; babanın çocuğuna ve mazlumun duası ise asla geri çevrilmez.
4
Cihad ve İslam Dünyası / Ynt: Rıza Nur’u müdafaa ediyorum
« Son İleti Gönderen: Nedofenaz 07 Mayıs 2018, 10:25:36 »
The reason I came to this forum is because I need more knowledge, can you help me?
5
H.z Peygamber (s.a.v) / Ynt: Bezmi Elest Nuru Muhammedi
« Son İleti Gönderen: Nedofenaz 07 Mayıs 2018, 10:19:47 »
For the important meat in this forum will help me to develop it.
6
Hadis / İnci köşk ve sehit sevabı kazanır ve cennetie bahce kazanılır
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 28 Nisan 2018, 15:32:58 »
Rasûl-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

- Akşam namazından sonra yatsı vaktine varmadan iki rek'ât namaz kılsa, ilk rek'âtta bir Fatiha, bir âyete'l-Kürsi ve beş kere İhlas-ı şerîf okusa, ikinci rek'âtta bir Fatiha ve bir de sûre-i Bakara'nın son dört âyetlerini (Amene'r-rasûlü'yü bir evvelki âyetten başlayarak sonuna kadar) okuyarak kılanlara Hakk Teâlâ cennette inciden bir köşk bina eder. Her rek'âtı için bin şehid sevabı, her âyet için bir kul azad etmiş gibi sevab verir.”

Bilâl Babam, yazdığı Zuhûratiye-i Geylanî'ye kitabında bu namaz hakkında da bilgi vermiştir.

(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 5321)

Akşam namazını, cemaatle namaz kılınan bir mescidde cemaatle kıldıktan sonra dünya kelâmı konuşmadan yalnız Kur'ân ve namaz ile yatsıyı bekleyerek (yine cemaatle kılarak) ayrılan kimse için Allahu Teâlâ'nın cennette her biri yüz senede dolaşılamayan iki kasr ile aralarında bütün dünya halkını içine alacak derecede geniş bahçe inşa ettirmesine hak kazanmıştır.” [Ebû'l-Velid es-Saffar.]
7
Hadis / RAMAZAN’IN SON CUMASI KILINAN KAZÂ NAMAZI
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 28 Nisan 2018, 15:27:45 »
RAMAZAN’IN SON CUMASI KILINAN KAZÂ NAMAZI

Bir kimse Ramazan’ın son cuması, cuma namazından sonra, akşam namazından başlayarak bir günlük namazı kazâ ederse, bunun bir yıllık namaza keffaret olacağı rivâyet edilmiştir. Bu hususta şu hadis nakledilmiştir:

مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ الْخَمْس الصَّلَوَاتِ مَفْرُوضَةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَضَتْ عَنْهُ مِنْ صَلَاةِ سنتهِ.مَا أَخَلَّ بِهِ

“Her kim Ramazan’ın son cumasında farz olan bir günlük beş vakit namazı kılarsa, daha önce geçirmiş olduğu bir yıllık namazın yerine geçer.”[1]
8
Hadis / RAMAZAN AYI SEÇME PAKETİMİZ
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 25 Nisan 2018, 14:25:52 »
RAMAZAN AYI SEÇME PAKETİMİZ

BU RAMAZAN AYININ HER GECESİNDE KILINAN NAMAZDIR

zuhrul Abidinden bildirilmiştir ki ebu hureyre rivayet eder

peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur bir kimse ramazan ayında her gece bu namazı kılsa bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha üç ihlas okursa hak teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir o kimsenin yazılmış günahlarını mavh edip yerine haseneler yazmak ve Cennette dereceleri yüceltmek için aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır

Ramazan vakar tacı yasin suresini her cuma okuyana
Ramazanı şerifin her cumasında yasin suresini okumak

Nebi sallallahu Aleyhi vesellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur

Her kim Ramazanı şerif Ayının her cumasında yasin suresini okumaya
Devam ederse Allahu Azze ve Celle onu İman takısıyla takılar ve vakar
tacıyla taçlandırır.

şehitlerin huzurunda mahşer günü bir münadi işte bu Allahu tealanın sana
ramazanı şerif ayında yasin suresini okumana karşılık sevabıdır

ravi Hakkı Mecalisül vaz vel tezkür sh.110

Ramazanı şerif Ayının 11.Gece Namazı

Bu gece 4 Rekat Namaz kılıp Her rekatta 1 Fatiha 10er defa
Ayetel kürsi kevser ve İhlas suresi okusa kıyamet gününde
kendisine bütün peygamberlerin sevapları kadar kendisine
sevap verilir Aynı zamanda kıldığı bu Namaz 50 senelik
Günahlarına kefaret olur

Faziletleriyle Gün ve geceler M.ismail Fındıklı

Ramazanı Şerifin 15.Gece Namazı

Bu gece Bir fatiha ve 10 ihlas suresi ile 6 rekat
Namaz kılsa Allahu teala o kimseyi ceğennemden
Azat ettiği gibi ona tevratı incili ve hz.ibrahime A.S.
İnen sahifeleri Okumuş kadar sevap Verir Ayrıca 70
yıl Hiç Aralıksıs hiç dönmeden Kafirlerle gaza etmiş
Gibi sevap verir Aynı zamanda da 100 kere hac etmiş
sevabı verir

Ravi.Mahmut Ünlü Hoca efendi

Ramazanı şerifin 17.Gece Namazı

Bu gece ilk rekatında 1 fatiha 10 ihlas suresi okuyarak
2ci rekatta 1 fatiha ile10 ihlas suresi okuyarak 2 rekat
Namaz kılarsa Allahu teala hazretleri o kimseyi Müslümanlık
üzerine öldürür Ayrıca Azrail Aleyhiselam son Nefesinde ona
kevser şarabından içirir kıyamette Açlık sususluk çekmez

Faziletleriyle Gün ve geceler M.ismail Fındıklı

Ramazanı şerifin 26. gece Namazı

Bu gece iki rekat Namaz kılıp her rekatta
1 fatiha 1 Ayetel kürsi 3 ihlas suresi okusa
kıyamet gününde o kimseye öyle bir taç giydirilirki
Bütüm mahlukların killari sayısınca dil olsa o tacın
kıymetini tarif edemez

Faziletleriyle Gün ve Geceler M.ismail Fındıklı

Kadir gecesi Namazı

Her Kim Kadir gecesinde iki rekat Namaz kılar da
her rekatında 1 fatiha 7 kere ihlas suresi okursa Selam
verdiğinde ise 70 kere estağfurullahe ve etübu ileyh
derse Allahu teala kendisine Anne babasını Affetmedikçe
yerinden Kalkmaz Allahu teala cennete Melekler gönderir
de onlar onun için Ağaçlar diker Köşkler yaparlar ve ırmaklar
Akıtırlar kendiside bunların tümünü görmedikçe Dünyadan çıkmaz

ravi. Mahmut Ünlü hoca efendi

KADİR GECESİ İKİNCİ PAKETTEN KADİR GECESİ NAMAZI

27. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 7 kadir (veya bildiğin) SEVABI: Kadir gecesini değerlendirmiş gibi sevap yazılır.
9
Hadis / Ramazan Ayı Namaz paketi tam paket
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 25 Nisan 2018, 14:24:21 »
Ramazan Ayı Namaz paketi tam
1. gece 2 rekat namaz – her rekatta kadir suresi okunursa; SEVABI:

O kişiye 3 kolaylık verilir. 1*bu ay oruç-namaz ona kolay olur-2*Allah buay oruç-namazını kabul eder-3*Gelecek yıla kadar fakirlikten emin olur.

2. gece Bir kimse 2 rekat namaz kılar- her rekatta 1 fatiha suresi,4 felak suresi,4 nas suresi okursa SEVABI: Oyıl içindeki amellerinden ziyan görmez. İmansızlıktan emin olur. Ahirette 2 iyilik bulur(cehennemden kurtulur-cenneti hak kazanır)

3.gece Bu gecenin sonunda 2 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 5 kevser, 5 ihlas okursa; SEVABI: Hz. Ebubekir’in elinden kevser şarabı içip, asla susamaz.

4. gece bu gece 6 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 4 Asr suresi okursa; 6 iyilik bulur:

Müslüman olarak dirilir
müslüman olarak ölür
kabir sualine ihlas okur gibi cevap verir
yüzü ayın 14 gibi olur
sırattan yıldırım gibi geçer
hz. ebubekir ra sıratta ona cenneti müjdeler.

5. gece bu gece 4 rekat namaz – 1. rekatte 1 fatiha, 1 tekasür/2. rekatta 1 fatiha, 1 Asr/3. rekatta 1 fatiha, 1 maun/4. rekatta 1 fatiha, 3 ihlas okunur. SEVABI:

Kabir azabı görmez
günahları defterden silinir
yerlerine büyük sevaplar yazılır.

6. gece bu gece 2 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 1 ayetel kürsî ile 1 Şehidallahü ennehü …….oku (veya başka bildiğin sure) . SEVABI: Allah buyuruyor; Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım, artık güzel amellere başla, der.

7. gece Bu gecenin yarısında 4 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas suresi okunur. SEVABI: Allah meleklere buyurur: Tatlı uykusunu terkedip rızamı istiyor. Şahit olun bağışlayıp, cennete sokacağım.

8. gece Bu gece 2 rekat namaz – her r ekatta 1 fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: 7 cehennem kapısı kapanıp, 8 cennet kapısı açılır.

9. gece Bu gece 12 rekat namaz – her rekatte 1 fatiha, 10 ihlas, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI: 10 türlü haceti kabul olunur. Kıyamette yüzü ayın 14 gibi nurlu olur.

10. gece Bu gece 4 rekat namaz –

1. rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 1 Şehidallahü ennehü….(veya başka birşey) , 1 duha (veya başka bir sure) /
2. rekatta**1 fatiha, 1 ala suresi, 1 gaşiye suresi (veya yerlerine bildiğin bir sure) ,
3. rekatta**1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin) ,
4. rekatta**1 fatiha, 1 inşirah (vaya bildiğin) .
SEVABI: Allah, Azrail as emir verir. Bu kulu şiddetimden, azabımdan emin kıldım.
11. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 10 ayetel kürsî, 10 kevser, 10 ihlas okunur. SEVABI: Kula, bütün peygamberlerin sevabı kadar sevab verilir. Kıldığı bu namaz, 50 yıllık geçmiş günaha kefaret olur.

12. gece Bu gece 10 rekat namaz – her rekatta istediğin sureyi oku. SEVABI: Günah derdine karşı dermanı tam bulmuştur.

13. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 felak, 30 nas okunur. SEVABI: Günahları deniz köpüğünden fazla olsada, bütün günahları bağışlanır.

14. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 ihlas okunur. SEVABI: Rızkı, bereketi fazla olur. O yıl içindeki bütün istekleri kendine verilir.

15. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

cehennemden azad olur
ona tevratı-incili-hz.ibrahime inen sayfaları okumuş gibi sevap verilir.
70 yıl aralıksız kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir
100 kere hac sevabı verilir.

16. gece Bu gece seher vakti- 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 Kulillahümme…(veya bildiğin) okunur. SEVABI: Allah onun 100 türlü hacetini verir. 10’u dünya- 90’ı ahiret hacetleridir.

17. gece Bu gece 2 rekat namaz – 1. rekatta**1 fatiha, 1 kevser/2. rekatta**1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

Müslüman olarak ölür
Azrail ölürken kevser şarabı içirir
kıyamette açlık-susuzluk görmez
18.gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 3 ayetel kürsî, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okunur. SEVABI:

Anasından doğduğu gibi günahsız olur
Azrail gelince onu cennetle müjdeler

19. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 zilzal (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

Kıyamet korkularından emin olur
Günahlarından arınır, kötülükleri iyiliğe dönüşür.

20. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

Kabri nurlr olur
Hesabı kolay olur

21. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI:

Gelecek yıla dek kötü nazar değmez
Rızkı bereketli olur
22. gece Bu geceyarısında 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 4 inşirah (veya bildiğin) SEVABI: O kimse 40 peygamber sevabı bulur.

23. gece Bu gece yarısında 2 rekat namaz – her rekat** 1 fatiha, 5 duha (veya bildiğin) SEVABI:

kıyamette yüzü güneşten daha nurlu olur
Yüzünün nuru ile sırattan ev halkının 70 kişisi rahatça girer

24. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 karia (veya bildiğin) . SEVABI: Kişiye şöyle nida olunur. Korkma, sen emin kılınanlardansın.

25. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 fil, 1 kureyş okunur. SEVABI:

kıyamette kime şefaat etse, şefaati reddolunmaz
Ayrıca suya kanmış, karnı tok olmuş olur.
26. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 3 ihlas okunur. SEVABI: O kimseye kıyamette inanılmaz kıymette bir taç giydirilir.

27. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 7 kadir (veya bildiğin) SEVABI: Kadir gecesini değerlendirmiş gibi sevap yazılır.

28. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 3 ihlas okunur.SEVABI:

Anasından doğduğu gibi günahsız olur
kıyamette hesaptan kurtulur
29. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: Allah nida eder o kimseye, sana müjdeler olsun. Orucunu-namazını kabul ettim, günahlarını bağışlayıp, cenneti vacip kıldım.

30. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas okunur. SEVABI:

o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur
ibadetleri makbul olur
dünyadan imanla gider
kitabı sağ yanından verilir.
10
Hadis / Ramazan Ayı teravih Namazı ecir ve sevapları
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 25 Nisan 2018, 14:22:53 »
Ramazan Ayı teravih Namazı ecir ve sevapları

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır. (30 gün her gün için kılınan teravih namazları ve faziletleri)

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Hz. Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki:

1. gece teravih namazını kılanın: Annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.

2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece teravih namazını kılana: Arş altındaki Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.” Arşın altından bir melek seslenir ve şöyle der: Ey Mümin! Orucunu sırf ALLAH rızası için tut ki ALLAH geçmiş günahlarını bağışlasın.

4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder. (Kur’an-ı Kerim, bozulmaya uğramamış Allah katında makbul olan İncil, Tevrat, Zebur ve Kitab-ı mübinleri okumuş gibi sevaba nail olur.)

5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da mescidi nebevide mescidi aksada namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. Her taş tuğla kendisine istiğfar eder.

7. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Musa’nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder. Ayrıca ibrahim as verdiği mükafatı verir. (İbrahim Halilullah’a verilen sevap verilir. Yani Haliliyyet tacı başına konur.)

9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) tevbe eden Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir. Resulullahın sav taati kadar ibadet etmiş gibidir. Allah’a habib olur. Allah o kulu sever.

10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir. İki cihanın hayırlarını bahşeder. 70 bin kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur.
Dünyanın ve ahiretin hayırlı rızkları ile merzuk olur.

11. gece teravih namazını kılana: Dünyadan suya kanmış olarak çıkar. Sıratı şimşek gibi geçer. Öldüğü gün anasından doğduğu gibi tertemiz Rabbi ne vasıl olur.
12. gece teravih namazını kılan: Allah kabul edilmiş 70 hac-umre sevabı yazar. Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir. (Mutlu ve kutlu kimse mahşer yerine, yüzü ayın on dördü gibi nurlar saçarak gelir.)
13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir. Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar. Kıyamet günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir. Meydanı arasatta her korkudan emin olarak kaim olur.
14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. Hacerül esved ile hz. İbrahim makamı arasında namaz kılmış gibi olur. Melekler teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir. O kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur.
15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Mükafat verir. Arşı-kürsüyü taşıyan melekler feyiz yağdırır. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.
16. gece teravih namazını kılan: Dünyadan ahirete giderken “Lailahe illallah” der. Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. Allah kendine cehennemden kurtuluş beratı, cennete giriş beratı yazar.
17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür. Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.

18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. Allah senden de, annenden de, babandan da razı oldum, der.

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahiret sıkıntılarına kafi
gelir. Firdevs cennetinde derecesini yükseltir.

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitler ve salihler mertebesi ihsan olur.
21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Cennette nurdan bir köşk hazırlanıp ihsan olunur. Göktekiler, yerdekiler sayısınca sevap yazar.
22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır. Kıyamet meydanına gam ve meşakkatten azade olarak gelir.
23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır. Cennette bir şehir bina olunur ve o şehri o kulun ismi ile isimlenir.
24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır. Allah kendisine kabul edeceği 24 dua hakkı verir.

25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. Kabir azabı üstünden kaldırılır.
26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 40 sene ibadet etmiş gibi büyük bir ecre nail olur.

27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır. Seksen kusur sene ibadet etmiş gibi ecre erer. Zira bu Gece Kadir Gecesidir. Bu Gece teravih kılan kişi korkunç sıratı, yıldırım gibi geçip Cennete vasıl olur.
28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. Cenneti-alada bin derece ihsan olur.

29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb’ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. Bin defa hac etmiş ve ettiği her hac makbul olmuş sevabına nail olur.

30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim” Allahüsübhanehu şöyle hitab eder: “Ey kulum! Cennetime gir. Cennetimin meyvelerinden ye. Selsebil ırmağında yıkan der…
Sayfa: [1] 2 3 ... 10