24 Ocak 2018, 04:46:40

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Hadis / Pazar Günü Namazı cennette misk-i ezfer’den şehir verir.”
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 20 Ocak 2018, 14:41:04 »
PAZAR:
• Ebu Hureyre’den rivayet olunan bir hadis-i şerifte:
“Pazar günü dört rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha ile ‘Amene’r-Rasulü’yü birer kere okuyan kimseye Allahü Teâlâ Nasranî kadın ve erkeklerin sayısı kadar iyilik yazar. Bir peygamber sevabı verir, onun için bir hac ve bir umre yazar ve her rekâtına bin namaz yazar ve her harfine cennette misk-i ezfer’den şehir verir.”

Pazar günü dört rekat namaz kil her rekatında bir elham bir amener resulu okuyarak namazi tamamla bu namazi kilan hiristiyan erkek ve kadinlarin sayisinca o kisiye iyilik yazilir ve o kisiye bir peygamber sevabi ve o kişiye bir hac ve umre sevabi verilir ve her rekatina karsilik bin namaz yazilir ve namazda okudugu her harfe karsilik ona cennette miskten şehirler verilir kaynak ulumittin gazali
ÇOK FAZİLETLİ BİR NAMAZ

Pazar gunu namazi: Bu namaz 4rekattir istenilen vakitte kilinabilir. Her rekatta bir fatiha bir amenerresulü okunarak <<Felak ve Nas sureleri>> de okunarak bu pazar gunu namazi kilinir. Namaz bitince 10kere <<Estagfirullah>> diye istigfar eder. 10 kere Peygamberimize salevat serife getirir. Bu namazin sevabi pek coktur. Hz.Ebu Hureyre R.A rivayet ettigi hadis-i serifde: Bu namazi kilana:
<<Peygamber sevabi verir. Bir hacm bir umre sevabi verir. Her rekattan dolayi defterine bir namaz sevabi yazilir. Bu namazda okunan her harfe mukabil bir sehir Cennete bina edilir>>
Iste bu pazar namazini kilana bu kadar sevab vardir. Amenerrasulu'yu bilmeyen kendi istedigi sureyle de kilar.

Kaynak: Yusuf Tavasli (tam namaz hocasi)
2
Hadis / Cennet Kızları Huriler
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 20 Ocak 2018, 14:38:45 »
Ebu Aişe es-Sa´di ve Ebu Hafs el-Avefı Enes b. Malik´den (ra) şunu naklettiler: Allah Resulü (sav) buyurdu ki: "Kim akşam namazını cemaatla kılar, sonra onun ardından iki rekat daha kılar ve bu arada kimseyle dünyevi bir konuda konuşmaz, ilk rekatta Fatiha ile Bakara´mn ilk on ayetini, ortadaki iki ayetini (Bakara/163-164) ve onbeş kez îhlas suresini okur, sonra rüku ve secde etmesinin ardından ikinci rekatta Fatiha, Ayete´l-Kürsi, onu takip eden iki ayet, Bakara´nın son üç ayeti ve onbeş kez îhlas suresini okursa onun için Adn cennetinde tamamı inci ve yakuttan bin şehir bina edilir, her şehirde bin ev, her evde bin bölüm, her bölümde bin sofa, her sofada bin oda, her odada çeşitli mücevherlerden yapılmış bin yatak, her yatakta astarları atlastan, yüzleri parlak bir nurdan bin yaygı, yatağın bir tarafında bin refika, diğer tarafında da bin refika, yatağın üzerinde de neyle anlatılsa güzellik ve mükemmelliğini daha da arttıran huri gözlü bir hanım vardır. O hanımı, ya-kınlaştırılmış bir melek ve gönderilmiş bir peygamber dahi görse, onun güzelliğine kanar, kabası yatağın iki tarafını doldurur. O hanımlardan her biri üzerinde biri diğerini gizlemeyen bin elbise vardır. Dizi ipi yakutun altından, kırmızı şarap billur kadehten nasıl görünürse, onun teni de bu bin elbisenin altından öyle görülür.Her hanımın bin erkek hizmetçisi, bin hizmetçi cariyesi ve köşklerinin bin bekçisi olur. Bunlar, sadece ona mahsus olan hizmetçilerdir. Eşinin de aynı şekilde hizmetçileri vardır. Odalardan her birinde, bir Tesnim pınarı, bir Kevser pınarı, bir Kafur pınarı, bir Zencefil pınarı, bir Selsebil pınarı, bir Tuba ağacı dalı, bir Sidretü´l-Münte-ha dalı vardır. Yine her odada bin sofra vardır ki bunlardan her birinin genişliği iki dünya genişliğincedir. Her sofrada inci ve mücevherle süslü bin altın sini, her sinide, tadı, rengi ve kokusu farklı bin çeşit yemek vardır. Allah Teala veli kuluna öyle bir kuvvet verir ki, bütün bu yemekleri ve bunlar kadar içeceği yiyip içer ve dünya günlerinden bir günün bir kısmı kadar sürede bütün eşlerini mutlu eder. Her şeyin üstünde güç ve cömertlik sahibi olan Allah´ı teşbih ederiz ki O her şeye kadir ve alemlerin Rabbı´dır".

CENNET HURİLERİ

Peygamber (SAV) buyurdu:
– Allahü teâlâ, hurileri dört türlü nesneden yarattı. Ayak parmaklarından dizlerine kadar zağferandan, dizlerinden göbeklerine kadar miskden, göbeğinden boyunlarına kadar amberden, boyun ile başları kâfurdan, saçları karanfildendir. Şayet o hurilerin birinin ağzından bir damla su damlasaydı dünyada tuzlu su bulunmazdı. Hurilerin göğüslerinde ait oldukları mü’minin ismi yazılmış olacaktır. Parmakları, kulakları, boyunlarında çeşit çeşit akla hayale gelmedik mücevherleri vardır.

İbni Abbas (RA) rivayet eder:
– Cennette bir erkeğe verilen hurilerin başında hepsinden daha ziynetli ve güzel bir baş huri vardır. Ona, güzel mânâsına “Hûbân” derler. Güldüğü zaman dişlerinden nur çıkar. Diğer huriler ona âşık olurlar. Şayet ağzından bir damla su, acı denizlere düşmüş olsaydı şeker şerbeti gibi tatlı olurdu.
İbni Mes’ud’un (RA) rivayetine göre Peygamber Efendimiz anlatıyor:
-Cebrail kardeşim anlatıyor: “Cennette, meleklerin altın, gümüş madenlerinden köşkler, saraylar yaptıklarını gördüm. Bazen inşaatı tatil edip birbirlerine:
– Durun, durun! Tasarrufumuz, harcımız kesildi, derler
– Sizin tasarrufunuz, harcınız nedir? diye sorduğumda, bana:
– Bu yaptığımız köşkler, sarayların harcı, mü’minlerin hayır amelleridir. Bir mü’min hayır işlerinden uzaklaşırsa biz de inşaatı durdurur, dinleniriz, cevabını verdiler.

Allahü teâlâ, hadîs-i kudsîde azametiyle Cennet nimetlerinin özünü ve bu nimete kavuşanı şöyle bildirdi: "Ey Âdemoğlu! Sen dünyâya ne kadar rağbet ve iltifat ediyorsun. O fânidir. Nimetleri ve hayâtı geçicidir. Bana itaat eden kullarım için sekiz Cennet hazırladım. Kapıları da sekiz tanedir. Her bir Cennet'te za'ferândan yetmiş bin bahçe; her bir bahçede inci ve mercandan yetmiş bin belde; her belde içinde kırmızı yakuttan yetmiş bin kasr (köşk); her köşkte zebercedden yetmiş bin dar (ev); her evde sarı altından yetmiş bin oda vardır ve her odanın içinde ipekli kumaştan yetmiş bin yatak döşenmiştir. Her yatak üzerinde bir huri kızı ve her hurinin önünde sarı altından bir sini; her sinide renkli cevherlerden yetmiş bin tabak; her tabakta ayrı bir yemek bulunmaktadır. Biri su, biri süt, biri şarap ve biri bal olmak üzere her köşk altından da dört nehir akar. Her bir nehrin kenarında yetmiş bin çeşit meyvesi ve yetmiş bin renkte yaprağı olan yetmiş bin ağaç vardır. Her ağaç üzerinde yetmiş bin cins kuş olup, her kuş, beni yetmiş bin çeşit ses ile tesbih eder. Benim itaatli kullarıma bunlardan başka her bir saatte gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına gelmediği yetmiş bin hediye bahş ederim. Cennet'imde bulunanların elbiseleri yetmiş kat hülledir. Çok ince ve nâzik olan bu elbiseler birbirlerine engel olmayıp, altındaki elbiselerin renkleri ile karışıp görünürler.
Cennet'ime girenler bir daha çıkmaz, ölmez ve ihtiyarlamazlar. Üzülme, korkma, ağlama ve hastalanmaları yoktur. Namaz kılmadıkları gibi, oruç tutmazlar ve kadınlar hayız görmezler. Halâya gitmeyip gülsuyu gibi ter dökerler. Benim, rızâmı ve Cennet'imi isteyen, dünyâda aza kanaat edip, onun fâni, geçici lezzetlerini terk etsin. Habîb’ime uyarak O'nu sevsin ve yolundan gitsin."[ Mârifetnâme ]

Cennet Kızları Huriler

Hurilerin yüzleri ak ve nurludur.Saç örgüleri siyah nurdandır.Mü'minler Cennette evlerine girip yerleştikleri vakit,her evin içinde 70 bin taht ve her tahtın üzerinde bir huri bulunur.Saç ve kirpiklerinden başka kıl yokur.

Bir rivayette Cennet ehline 500 huri verilecektir.Cennette öyle ağaçlar vardır ki bunların dallarında gümüşten çıngıraklar vardır.ALLAH TEALA Arş'ın altından bir yel estirir ve bu çıngıraklardan çeşitli zevkli nağmeler çıkar.Bunlar okadar zevklidirki bir ikikez işitilse bihuş olup yerlere serilirlerdi.

Resül-i Ekrem:

"Cennete ırmaklar ve ırmakların kenarında bekleyen za'ferandan yaratılmış hizmetçiler vardır.Bunların hepsi 70 ses ve makam içinde tesbih edrler. Ayrıca hurilerin her birinin sesi Davud(a.s) 'ın sesinen daha güzeldir.

Bunlar bir birlerine :

-Sen kimin sin?Ya sen ? diye sorarlar.

Birisi:

-Ben sabah namazını cemaatlekılanınım,diğeride buna benzer şeyler söyler "buyurmuşur.

"ALLAH TEALA Cennett kızıl yakuttan 70 bin şehir yaratmışır.Her şehirin içine ak inciden70 bin ev yaratmışır. Her evin içinde yeşilzebercedden 70 taht yaratmış ve her tahtın üzerinde hurilerden bir kız oturur."buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz:

-Bu şehirler kimindir? diye soranlara:

-Beş vakit namazını cemaatla kılanındır, buyurmuştur.

Peygamber Efendimize:

-ALLAH TEALA hurileri nerden yarattı ?diye sordular.

Resül-i Ekrem;

-Ayaklarını dizlerine kadar miskten ,dizlerinden karınlarına kadar anberden ve karınlarından başlarına kadar da kafurdan olmak üzere üç şeyden yarattı.

Kirpiklerini siyah nurdan yarattı,buyurmuşur nitekim

ALLAH TEALA

Yine Resül-i Ekrem

-"Her müslümanın çeşitli hayırları ve her hayrı içinde Cennette bir çadırı içindede yakut ve mercana benzeyen hurisi vardır. Her çadırın dört kapısıdır ve her kapıdan ALLAH TEALA tarafından her saat çeşitli armağan ve hediyeler gelir"buyurmuştur.

Yine nakledildiğine göre Resül-i Ekrem buyurmuşturki:

"Cennette huri adını taşıyan birtakım kızlar vardır.Bunların etrafında 70 bin cariye dolaşır.Bu huriler:

-Biz dünyada emr-i maruf ve neyh-i ani'l-münker edenlere aitiz ,derler."

Burada dikkat edilecek bir cihet,dünya kdınlarından dindar olanların da bu huriler meyanında ve belkide bunlardan daha üsün olduklarını bilmektir. Bunlarda erkekler gibi cennetin bütün zevklerinden istifade ederler.Her erkeğin dünya kadınlarından iki kadını olucaktır. Bunlar hurilerden daha üstün mevkidedirler.

Bir islami siteden Alıntıdır

3
Hobiler / bayanlar en çok neyi sever
« Son İleti Gönderen: Emirbertan 14 Ocak 2018, 21:25:34 »
. Listenin başında Çikolata var eve giderken çikolata alarak onu mutlu edebilirsiniz

2. Güzel Kokulu çiçekleri her özel günde ya da gün içinde kullanabilirsiniz

3. Altın, Gümüş, Pırlanta ya da boncuk ne olduğu önemli değil kadınlar Takı sever

4. Güzel tasarlanmış bir akşam yemeği

5. Romantik bir filmi beraber izlemek

6. Baş başa bir tatili beraber tasarlamak

7. Mutfağa girerek ona yemek yapmak

8. Bir jest olarak sabah kahvaltısını o uyanmadan hazırlamak ya da yatağa kahvaltı getirmek

9. Önemli günlerin hatırlanması ve ufak jestlerle taçlandırılması

10. Beraber alışverişe çıkmak o elbiseleri sizin için denerken fikrinizi söylemek, ona yakışacak parçalar seçmek

11. Ele ele yürümek

12. Güneşin batışını izlemek

13. Güneşin doğuşunu izlemek

14. Geleceğe dair planlarınızı paylaşmak

15. Evde uzanmış film izlerken bir bardak kahve getirmek ve uzun sohbetler etmek

16. Gün içinde ufak sevgi mesajları atmak

17. Birden bir müzik açarak onunla dans etmeye başlamak

18. Onun önemsediği şeylere değer vermek

19. Beraber bir evcil hayvan yetiştirmek ya da hediye etmek (köpek ya da kedi oldukça ideal)

20. Hatalı olduğunuzda özür dileyebilmek

21. Aşırı kıskanılmadan sahiplenildiğini hissettirebilmek

22. Kariyerinde verdiği her kararda onun destekçisi olunduğunuzu söylemek ve eyleme dökmek

23. Canınız sıkkın olduğunda ya da onun canı sıkkın olduğunda bunu onla paylaşarak hayatınızı açmak

24. Saçında giyiminde yaptığı değişiklikleri fark etmek

25. Güzel cümleler kurmaktan kaçınmamak

26. Sabahları öperek uyandırılmak

27. Gün içinde sesini özledim aramaları yaparak özel olduğunu hissettirmek

28. İş yerine sürpriz ziyaretler yapmak ya da çiçekler göndermek

29. Sevdiği yazarın kitabını, müzisyenin albümünü, markanın elbisesini hediye etmek

30. Üşüdüğünü hissettiğinizde ceketinizi vermeniz ya da şal istemeniz

31. Yağmur altında yürümek

32. Aynı şemsiyeyi paylaşırken sarılarak yürümek

33. Arkadaşlarınız ile tanıştırmak

34. Geçmişinizi, anılarınızı anlatmak

35. Sizin için değerli şeyleri onu ile paylaşmak
4
İslam Genel / İslamiyetin Doğuşu ve Hz.Muhammed Dönemi
« Son İleti Gönderen: Emirbertan 14 Ocak 2018, 21:22:42 »
İslamiyetin Doğuşu ve Hz.Muhammed Dönemi
İnsanların en seçkinleri, Hz. Adem ile başlayan peygamberler silsilesidir. İnsanlığın güneşi olan Peygamberlerin en büyük ve en mükemmeli son peygamber Hz. Muhammed’dir.571 yılında dünyaya Mekke’de gelen Hz.Muhammed’in baba adı Abdullah, anne adı ise Amine’dir. Peygamberimiz henüz doğmadan babası, 6 yaşında iken de annesi vefat etmiştir. Akrabalarının yanında yaşayan peygamberimiz, gençlik döneminde herkes tarafından dürüstlüğü ile tanınmış bir insandır. Mekke’de tüccarlık yapan Hz.Hatice ile evlenen peygamberimiz, ticaretle uğraşmıştır ve 610 senesinin 27. Ramazan gecesinde Hira mağarasında ilk vahyi alarak 40 yaşında peygamberlik ile müjdelenmiştir. Daha sonra İslam’ın yayılması için mücadeleler vermiştir ve kendisine ilk inananlar Hz. Hatice, Hz.Ali, Hz. Ebubekir ve Zeyd olmuştur. Bu süre boyunca İslam’a inanmayanlar ve inananlara işkence edenlerden ötürü Medineye hicret gerçekleşmiştir. Daha sonra hicretin onuncu senesinde veda hutbesini okuyup, 8 haziran 632 senesinde de vefat etmiştir.
5
Bilim ve Teknoloji Haberleri / İNTERNETİN TARİHİ
« Son İleti Gönderen: Emirbertan 14 Ocak 2018, 21:18:11 »
İnternetin köklerini 1962 yılında J.C.R. Licklider'in Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) tartışmaya açtığı Galaktik Ağ kavramında bulabiliriz. Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmişti. Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi'nin (DARPA - Defense Advensed Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti. MIT'de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile 'konuşmasını' ise 1965 yılında gerçekleştirdi.

1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalışmaya başladı ve ARPANET isimli projesi önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. ARPANET'İ oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi (Gromov, 1998).


Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı.

1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol)ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararsı Bilgisayar İletişim Konferansı (ICCC- International Computer Communications Conference) isimli Konferansta, ARPANET'in NCP ile başarılı bir demontrasyonu gerçekleştirildi. Yine bu yıl içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı. NCP'DEN daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol, 1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolu (Transmission Control Protokol/ internet protokol - TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IP bugün varolan internet ağının ana halkası olarak yerini aldı.

1980 yılların ortasında Savunma Bakanlığı'na bağlı (DoD) Amerikan askeri bilgisayar ağı, ARPANET'ten ayrıldı ve MILITARY NET adı ile kendi ağını kurdu. 1986 yılında Amerikan bilimsel araştırma kurumu 'Ulusal Bilim Kuruluşu' (NSF), ARPANET için ülke çapında beş büyük süper bilgisayar merkezi kurulmasını içeren kapsamlı bir öneri paketi öne sürdü. ARPANET Amerikan hükümetinin sübvansiyonu ile NSFNET olarak düzenlendi. 1987 yılında yeniden düzenlediği internet yapılanması planı ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s (daha önce 56 Kb/s idi) güçlü bir omurgayı işleteceğini duyurdu.
6
Hadis / Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Yapılan Kıymetli Duası
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 14 Ocak 2018, 15:19:57 »
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Yapılan Kıymetli Duası

S.A Kardeşlerim,

Aşağıda paylaştığımız dua Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edilen çok kıymetli bir duasıdır. Bilenler için kıymetli bir hazineden farksızdır. Her gün bir kaç dakikanızı ayırıp okumanız halinde etkisi kesintisiz olarak devam eder. İşiniz, gücünüz rast gider..Derslerinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de bu dua ile Allah’a yönelmelerini tavsiye ederiz. Yakinen bu olumlu duruma şahit olduğumu belirtmek isterim..Bu duayı abdestli abdestsiz her durumda yapabilirsiniz. Abdestli ve kıbleye dönük olarak yapılan şekli en sevaplısıdır. Ancak yolda, arabada, ayakta iken, otururken, sağ yanınız üzere yatıp dizlerinizi biraz yukarı çekerek, kısacası her durumda okuyabilirsiniz. Bizler bu kıymetli hazineyi bulduk elhamdülillah, siz kıymetli kardeşlerimizle de paylaşalım istedik. Biz anlatılamayacak kadar çok faydasını gördük, Rabbim siz kıymetlilere de nasip eylesin inşallah. Ne kadar anlatsak az gelecek, siz bu duayı yapmaya başlayınız, Allah’ın izniyle ne demek istediğimizi yaşayarak anlayacaksınız..Allah lafzının olduğu yerde duraklayarak dua edebilirsiniz, duanızın makbuliyeti büyük olur. Pek çok kardeşimiz bu dua ile sıkıntılarını Allah’a arz ederek feraha çıktılar..Hem bolca sevap aldılar inşallah, hem de Allah bu dua vesilesiyle O’na yönelmelerinden sebep işlerini lütfeyleyip yoluna koydu. Rabbim sizlerin de dünya ve ahiret her işinizi yoluna koysun, iki dünyanızı hayr ve mamur eylesin. Amin..Şimdi duamızı yazalım:

1 Fatiha , 3 İhlas suresi okuyunuz. Sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve bu yolda olan bütün kıymetli Evliyaullah Efendilerimizin ruhuna hediye ediniz. Ardından aşağıda yazılanları sırasıyla okuyunuz.

İLÂHİ ENTE MAKSÛDÎ VE RIZÂKE VE LİKÂKE MATLÛBÎ

***Estağfirullah-Elhamdülillah. (7 kere)

(Sonunda bir defa: el-Azim el-Kerim ellezî lâ ilâhe illâhû el-hayye’l -kayyûm ve etûbü ileyh.)

***Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Ve sahbihi ve sellim. )

***Lâ İlâhe İllallah (7 Kere)

(Sonunda bir defa: el-Melikül hakku’l mübîn Muhammedün Rasûlullah sâdikul va’dil emîn.

***ALLAH, ALLAH, ALLAH (11 Kere)

(Sonunda bir defa celle celâlüh)

***Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm KUL HÜVALLAHÜ EHAD. ALLÂHÜ’S-SAMED. LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD. (7 Kere)

(Sonunda bir defa: Sadakallahü’l-azîm.)

Not: Esmaların adetlerinin istenildiği kadar çoğaltılmasında, azaltılmasında bir sakınca yoktur.

Yeniden 1 Fatiha ve 3 ihlâs-ı Şerif okuyup sevabını Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine, annesinin, babasının ve süt annesinin ruhu şeriflerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhu şeriflerine, bütün evliyaların ve ümmet-i Muhammed’in ruhu şeriflerine hediye ediniz.

Allah kabul eylesin..
7
Hadis / Taş Üzerine Yazılı Salavat 60 bin selavat gücünde
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 07 Ocak 2018, 17:21:00 »
Taş Üzerine Yazılı Salavat 60 bin selavat gücünde

Evliyaullahın bu salavât- ı şerife için, kudret hattıyla taş üzerine yazılmış olan salavât dededikleri bilinmektedir. Bu salavâtı okuyan kimseye okunduğu andan itibaren hasıl olan nur’un çokluğundan dolayı Salatı Nuril Kıyameti ismi verilmiştir. Bir diğer adı Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı. Bu salavâta evliyalullah da çok büyük önem vermişlerdir. Her gün okunması tavsiye edilen salavat-ı şerif’lerden biridir.

Rivayete göre Abdülkadir Geylani Hazretleri bir mağaranın girişinde taş üzerine yazılı olan bu salavâtı görür. Altında da şöyle bir yazı ile not düşüldüğünü görür.

BU SALAVÂTI BİR (1) KEZ OKUYAN ALTMIŞ BİN (60.000) SALAVÂT OKUMUŞ SEVABI ALIR.

Mânâsı
ALLAH’IM! EFENDİMİZ VE SAHİBİMİZ MUHAMMED (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)’E, NÛRLARININ DENİZİNE, SIRLARININ ASLINA (MA’DENİNE), DELİLİNİN DİLİNE (LİSANINA), MEMLEKETİNİN (KÂİNÂTIN) BİR TANESİNE (CİHÂN CİVANINA, GÖNÜL GÜZELİNE), ZÂTININ İMÂMINA, MÜLKÜNÜN NAKIŞINA (NAZ-NİYÂZ), RAHMETİNİN HAZİNESİNE, TEVHİDİNLE TADLANAN ŞERÎATININ ÇEKİCİ YOLUNA SALÂT-Ü-SELÂM EYLE! (RAHMETİNİ İHSÂN ET!) VÜCÛDUN “AYN”İ OLAN İNSAN (TEK, İLK, ÖRNEK, PROTOTİP) VE BÜTÜN MEVCÛDATIN TÜMÜNÜN VARLIK SEBEBİ, SENİN NÛRUNUN (NÛRULLAH) ZİYÂSINDAN, EN ÖNCE NÛR (NÛR-U MUHAMMED, NÛR-U MÎM) OLARAK MAHLÛKATININ “A’YÂN”INA “AYN” OLANA, SENİN YOK OLMAYAN HAYATIN DEVÂMINCA VE SONSUZ BEKAN (EBEDÎLİK) SÜRDÜKÇE SÜREN BİR SALÂVÂTI BÂKİ KIL! SENİN İLMİN DIŞINDA BU SALÂVÂTIN SONU OLMASIN! ÖYLE BİR SALÂVÂT Kİ SEN’İ RAZI EDEN, O’NU RAZI EDEN VE O SALÂVÂT SEBEBİYLE BİZDEN RAZI OLACAĞIN BİR SALÂVÂT (ULAŞIM İMKANI) İHSÂN EYLE! EY ÂLEMLERİN RABBİ!
8
Hadis / Salavât-ı Kevser’in Faziletleri
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 07 Ocak 2018, 17:12:22 »
Salavât-ı Kevser’in Faziletleri

Rızkın genişlemesi,
Afetlerden kurtulmak,
Kolay rızık elde etmek,
Sıkıntılardan kurtulmak,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’in muhabbetini kazanmak,
Aşere-i Mübeşşere’nin (Cennetle Müjdelenen Sahabeler), meleklerin ve bütün müslümanlar’ın sevgisini kazanmak gibi büyük sırları ihtiva etmektedir.

Salavât-ı Kevser Tercümesi
Bismillâhirrahmânirrahıym
“Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun âl ve ashabına Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı şeylerin sayısınca; olanların, olacakların adedince, rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.
Ve yine O’nun nezih, pak, mücellâ, musaffâ ve ruhlar âlemindeki ruhuna, cesetler arasındaki mübarek cesedine, kabirler arasındaki cennet bahçesi kabrine ve isimler listesindeki Arş-ı A’la’da yazılı ism-i şerifine rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.Allah’ım! Alâmetler sahibi, bulut, şefaat, keramet, nübüvvet ve risalet sahibi Efendimiz Muham- med Mustafa (s.a.v.)’e Kıyamete kadar rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Güneş’ten ve Ay’dan daha güzel ve daha parlak yüzlü olan Muhammed (s.a.v.)’e, Ebû Bekir ve Ömer’in (r.anhüma) işledikleri sevap sayısınca ve yine yeryüzündeki nebatat ve ağaç yapraklan sayısınca ve zerre zerre kumlar, topraklar ve çakıl taşları sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, hac farizasını ifa edenlerin, umreye gidenlerin, Güneş’in ve Ay’ın üzerine doğduklarının sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz, büyük destek ve dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle.
Makâm-ı Mahmûd sahibi, dolunay gibi parlak yüzlü ve en kıymetli şahsiyet olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Nur yüzlü, parlak alınlı, mahşer gününde Li- vâü’l-Hamd, tac ve miğfer sahibi Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Rabbimiz.
Havz-ı Kevser, mihrab-minber sahibi olan Efendimiz, dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e yer- yüzündeki kum tanecikleri ve yağmur katreleri sayısınca rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Allah’ım.
Ey Rabbimiz! İftihara mazhar olmuş, Senin sevgilin, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed (s.a.v.)’e mucizeleri ve Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı, karada, denizde bulunan şeylerin sayısınca salat et. O’nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz, insin ve cinnin, Ha- rameyn’in imamı Muhammed (s.a.v.)’e, Kur’an’ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver; saf saf meleklerin sayısınca, rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Ayrıca Muhammed (s.a.v.)’in âl ve ashabına, tâbiîn ve tebei tâbiîn ve bütün selef-i sâlihine rahmet, bereket ve selamet ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Kulun ve resulün, sevgilin ve ümmî olan Efendimiz, büyük dayanağımız, Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet et.

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Göz bebeği, şefkat-merhamet menbaı, hidayet hâzinesi, kâinatın haya timsali sevgilisi, hakkın, hakikatin ve adaletin mümessili ve haykıran lisanı, ümmetin yegâne şefaatçisi, beşeriyetin imamı, ahir zaman ümmetinin nebisi, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya ve Âdem’e, Nuh’a, İbrahim el-Halil’e, Mûsâ Kelimullah’a, Allah’ın mucizesi İsa el-Emîn’e, Davud’a, Süleyman’a, Ze- keriya’ya, Yahya Aleyhimüsselam efendilerimize, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selametler nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! O’nun yüzü suyu hürmetine birbirinden kopmuş, dağılmış fertleri bir araya getir. Elçin olan O’nun hürmetine, katılaşmış kalplerin karanlıklarını nura dönüştür. Bütün sevdiklerine ve O’nun sevgisini tercih buyurduğun, sevgilin ve O’nu bize apaçık bir hak-hakikat ve bütün âlemlere rahmet bir peygamber olarak gönderdiğin, güzel ahlâkın tamamlayıcısı Muhammed’e (s.a.v.) yaraşır ve layık olduğu bereketi, rahmeti ve selameti bahşeyle Allah’ım.
Ey Allah’ım! Kerem sahibi, biricik örnek ve güvenilir Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ayrıca O’nun atası İbrahim el-Halîl, kardeşi Mûsâ el-Kelîm ve Senin apaçık mucizen İsâ el- Emîn ve yine Senin kulun ve elçin Süleyman, onun babası Davud Aleyhimüsselam ve bütün resul ve peygamberlerine ve Sana itaat eden kullarına rahmet, bereket ve selamet bahşeyle.
Yine gök ehlinin hürmetine bizlere rahmet eyle, kalplerimize nur ve rızanı celbedecek güzellikleri nasip et.
Allah’ım! Göklerdekiler, yerdekiler ve bunların arasındakiler adedince, biricik sevgilin, ümmî olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle. O’nun yüzü suyu hürmetine, gazabını celbedecek, bizleri senden uzaklaştıracak amelleri işlemekten uzak kıl ve muhafaza eyle.
Allah’ım! Nuru ve rahmeti bütün kâinatı ihata eden, insin ve cinnin peygamberi, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, gelmiş-geçmiş, gelecek mümin ve asi kulların sayısınca, tükenmek bilmeyen, nihayetsiz salat-ü selam olsun. Ayrıca onun âl ve ashabına rahmet, mağfiret ve selametler ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Yine Efendimiz ve biricik şefaatçimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına selametler, bereketler nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Bizlere helal-bol rızık kapılarını musahhar kıl. Bahşettiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi, rızan doğrultusunda harcamayı, Seni bize unutturacak zenginlik ve dünya sevgisinden, hırsından uzak durmayı nasip et.
Rabbimiz! Fazl-u kereminden bizlere ihsanda bulunduğun serveti, rızanı kazandıracak amellere harcamayı nasip et. Aşırı cimrilikten ve Senin razı olmayacağın harcamalardan da sakınmayı bizleri muvaffak eyle.
Allah’ım! Bizlere gösterişten uzak bir kulluk şuuru ihsan eyle. Seni unutturacak, gazabını celbe- decek her türlü davranıştan uzak eyle. Bir göz açıp kapama süresince bile olsa beni nefsime bırakma. Nefsin, şeytanın ve kötü insanların şerrinden Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Bizleri, göklerin-yerin ve bu ikisinin arasında bulunan her şeyin yegâne sahibi Allah’ın yoluna, sırat-ı müstakime hidayet et. Şüphesiz bütün işlerin sonu Allah’a döner.
Yüce, en yüce Allah’ı teşbih ederim (O, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir).

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
“Yıldızların yerlerine yemin ederim ki -eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir- o, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyor ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” [Vâkıa Suresi, ayet: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]
“Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” [Necm Suresi, ayet: 62]

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Senin kulun ve elçin Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına, rahmet, selamet ve bereket ver.
Allah’ım! İzzet ve sonsuz kereminle, Arş’ı A’lâ ve İsm-i A’zam hürmetine, yüceliğin ve sonsuz kelimelerinin hürmetine, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket ihsan et. Bizlere de helal-bol ve zahmetsiz, kedersiz rızık lütfetmeni Senden niyaz ediyorum. Şüphesiz Sen mağfireti ve hâzineleri bol, biz ise aciz kullarınız. Ey acizlerin, kimsesizlerin Rabbi! Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Sen lütfü bol, ihsanı sonsuz yüce Rabbimizsin.
Allah’ım! Rızkım gökyüzünde ise onu indir. Yeryüzünde ise onu çıkar. Çok uzakta ise onu yaklaştır. Onu elde etmek zor ise onu elde etmem için bana kolaylıklar nasip et. Az ise onu artır. Çok ise onu bana bereketli, bol eyle.
Allah’ım! Zengin olanların elini cömert eyle. Yoksullara da sabırlar ve hayırlı yaşantılar bahşey- le.
Ey bütün kapıları açan, ey rızık veren, ey her şeyi bilen! Senden sıhhat, afiyet ve hayırlı bir yaşam diliyorum, benden yardımını esirgeme.
Ayrıca Senden, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına sonsuz rahmet, selamet ve bereketler diliyoruz.
Allah’ım! Keder ve üzüntümüzü ferahlığa tebdil eyle. Dünyada manen ve maddeten darlık çeken bütün kullarına, bizlere bolluk ve esenlik nasip eyle.
Rabbimiz! Toplumları kasıp kavuran ahlaksızlık ve her türlü fuhuş ve menhiyattan Sana sığınıyoruz. Hepimize iman ve güzel ahlak şuuru ihsan eyle!
Allah’ım! Son nefesimizi verirken İslâm üzerinde Sana kavuşmayı, korktuğumuzdan emin, umduğumuza cümlemizi nail eyle. Şüphesiz Sen herşeye kâdirsin. Ey büyük Mevla’mız, yardımcımız! Günahlarımızı bağışla. Sen bize yetersin, dönüş de Sanadır. Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Allah’ın sayesindedir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Bütün mahlûkatına üstün kıldığın, büyük lütfuna mazhar kıldığın, Makâm-ı Mah- mûd’a yükselttiğin, insanlara ve cinlere elçi olarak gönderdiğin, iki omuzu arasında O’na özel olarak tahsis buyurduğun peygamberlik mührünün sahibi, bütün peygamberlerin öncüsü Efendimiz Muham- med (s.a.v.)’e salat-ü selam olsun.
Yine kâinatta nâmütenahî hikmetlerle yarattığın, bunca mucizeler yanında rehber ve sevgili kulun Muhammed (s.a.v.)’e Mi’rac mucizesini bahşederek, gizli hâzinenden bazı sırları O’na izhar edip bizim de onlardan haberdar olmamızla Senin kudretin ayan beyan bir daha zuhur etmiştir. Bunun için de Sana ne kadar hamd etsek azdır.
Rabbimiz! Ne olur, hamdimizi, şükrümüzü daim eyle! Nankörlerden, kalp gözü kapalı olanlardan eyleme.
Ey Allah’ım! Ey sevgili elçisine, diğer elçilere bahşetmediği ayrı özellikleri bahşeden! O’nu Kur’an’ın yüce ahlakıyla şereflendiren! İnsanlığın, cinlerin ve birçok meleğin ulaşamadığı mertebelere, iyilik-güzellik mertebelerine ulaştırdığın, marifetlerin Güneş’i ve Ay’ı, lütfün hâzinesi, ilimler ummanı, anlama kabiliyetinin mihenk taşı, dalalet bulutlarını hidayet nuruyla izale eden, batıl dinleri Şeriat-ı Garrâ ile hükümsüz kılan, Harameyn-i Şe- rifeyn’in, zemzem ve Safâ’nın, iki dünya güneşinin efendisi, Allah’ın (c.c.) son nebisi, seçilmiş, desteklenmiş, Allah’ın biricik sevgili kulu, dostu, insanların en güzeli, en akıllısı, en ahlaklısı, en merhametlisi, en beliğ hatibi, vücutça en güzel yaradılışlı, en iffetli olanı, Allah’a itaatte en sabırlı, nefis itibarıyla en nezih nefse sahip, neseb itibarıyla en asil ve en temiz, kalplerin reyhan kokusu, Allah’ın sevgili kulu, Âlemlerin Rabbi Allah’ın son elçisi, dolunay yüzlü, Muhammed Mustafa’ya salat-ü selam olsun. Bizleri de O’nun Livâü’l-Hamd sancağı altında toplanmayı ve O’nunla cennette komşu olmayı nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Rabbimiz! Rızık hâzinenden bizlere helal, bol ve mübarek geçim yolları nasip eyle.
Ey Allah’ım! Bizlere taksim buyurduğun rı- zıkların kazanç yollarını kolaylaştır. Haramlara sapmadan, mihnetsiz, minnetsiz ve azmadan geçimimizi temin hususunda yardımını esirgeme.
Bizi harama saptıracak art niyetli insanların şerrinden, hilesinden cümlemizi muhafaza eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına, salih kullarının getirdikleri salat-ü selam adedince ve O’na salat-ü selam getirmeyenlerin sayısınca ve yine nebatatın adedince rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Rabbimiz! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e kum taneleri, toprak zerreleri, yağmur taneleri sayısınca; yine şu ana kadar olanların ve mahşer gününe kadar olacakların sayısınca ve seher vakitlerinde Sana istiğfar edenlerin nefes alışverişlerinin sayısınca salat-ü selam eyle.
Yine gece-gündüzün meydana gelişlerinin adedince, kelimelerinin adedince ve ilminin, denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’na salat-ü selam getirilmesi hususunda emrettiğin gibi ve razı olacağın ve sevdiğin gibi salat-ü selam eyle. O’na yaraşır ve layık olduğu şekilde rahmet eyle, selamet ve bereket bahşet Allah’ım.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’c, âl ve ashabına, bütün peygamber ve resullere, mu- karrabûn meleklere, Senin itaatinde bulunan müminin ve müminâta rahmet eyle, selam ve bereketler nasip et.
Şanı yüce Allah, efendilerimiz, veli nimetlerimiz, gözlerimizin bebeği; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Haşan, Hz. Hüseyin, Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Abdurrahmân bin Avf, Hz. Ebû Ubeyde Amr bin el-Cerrâh, Hz. Sa’d, Hz. Saîd, Hz. Fatıma ve Resû- lullah (s.a.v.)’in bütün ashabından, Muhacir-Ensar, Hulefâi Râşidîn, tâbiîn, tebei tâbiîn ve Kıyamete kadar onlara tabi olan bütün Müslümanlardan razı ol, mekânlarını cennet eyle, bizleri de onların safına ilhak eyle. Âmin ya Rabbe’l-âlemîn.”
9
Hadis / Günahları Sildiren, Olmazları Olduran Dua
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 07 Ocak 2018, 17:01:48 »
Günahları Sildiren, Olmazları Olduran, Demiri Eriten, Doğumu Kolaylaştıran, Suları Donduran, Dağları Yumuşatan, Delileri Akıllandıran ve Tüm Sıkıntıları Açan Eşsiz Bir Dua

Veysel Karani hazretleri bu hadis-i şerifi, Hz. Ömer ve Hz. Ali efendimizden rivayet etmiştir. Peygamber efendimiz bu dua ile ilgili olarak şöyle söylemektedir. Allahın isimleri var bu isimlerle kim dua ederse, beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim ki, Allah onun duasını kabul eder. Demir bloklarına bu duayı yapsa, Biiznillah demiri eritir. Akan suya bu duayı yapsa, Biiznillâh su donar kalır. Beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim, bir adamı açlık ve susuzluk öldürecek raddeye gelse, bu isimlerle dua etse, Allah onu yedirir ve içirir. Bu isimlerle arasında dağ olsa ve o dağı aşıp gideceği yol olsa, o dağın üzerine bu isimlerle dua okusa, Allah o kişiye dağdaki en sarp (zor) geçitleri yumuşatır ve o istediği yere kolayca ulaşır. Deli, aklı kıt bir insanın üzerine okunsa, deliliğinden kurtulup iyileşir. Çocuğunu doğurması zor olan bir kadına okunsa doğumu kolaylaşır. Bir şehir cayır cayır yanarken bu isimleri okusa evi de o şehirde olsa şehrin her yeri yansa onun evi yanmaz.

Kırk Cuma gecesi bu duayı okumaya devam edenin Allah ile arasında kimsenin bilmediği ne kadar gizli günahı varsa hepsi bağışlanır, silinir.  Allaü Teâlâ o kişi ile diğer insanlar arasında olan günahlarını ( helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da dahil) mağfiret eder. Yani Allah, ahirette helallik konusunda o kişinin vekili olur. Allah hak sahibini, hakkını size helal etmesi karşılığında mükâfat teklif eder. O kişide böylece size hakkını helal eder.

Beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim ki, bu isimlerle kim dua ederse, dünyanın ne kadar derdi ve kederi varsa Allahü Teâlâ hepsini ondan açar kaldırır.

Eğer bir adam kendisine zulüm eden zalim zorba bir hakim, sultan veya yöneticiye bu isimlerle beddua edecek olsa Allahü Teâlâ o kişiyi onun zulmünden kurtarır.

Bir kişi bu duayı uyumadan önce okusa, duada geçen Allah’ın her bir ismine karşılık Allah 70 bin melek gönderir. O melekler onun günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler ve ona dua ederler. Bazen onun için sevaplar yazarlar bazen de günahlarını ondan silerler ve Sûr’a üfürülünceye kadar yani kıyamet gününe kadar onun derecesini yükseltmek için dua ederler.

Bu müjdeleri duyan Selmân (Radıyâllahu Anh): “Ya Rasûlüllah! Allah bu isimleri okuyana bunca sevabı verecek öyle mi?” diye sorunca Rasûlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Evet ey Selmân! Ben sizin diğer (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla yetinmenizden korkmasaydım, elbette sana bu anlatılanlardan daha acayip müjdeler açıklardım” buyurdu. Bunun üzerine Selman (Radıyâllahu Anh) “Ya Rasülallah! Bize bu isimleri öğret” deyince Rasâlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Peki o zaman şunları söyle” buyurdu.

Duanın Türkçe Anlamı

Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy’sın (dirisin).
Aciz bırakılamayacak bir Hâlik’sın (yaratıcısın).
Mağlup edilemeyen bir Galib’sin.
Neyin ne olduğunda hiç şüphelenmeyen bir Basirsin (görücüsün).
Duyduklarında hiç şüphe etmeyen bir Semi’sin (işiticisin).
Asla ezilemeyen bir Kahharsın (ezicisin).
Hiç tükenmeyecek bir Ebedisin (sonsuzsun).
Uzak olmayan bir Karib’sin (yakınsın).
Kaybolmayan bir Şahid’sin (her şeyin tanığı»).
Zıttına gidilemeyen bir ilah’sın (Kendisine tapılmayı hak edensin).
Zulme ugratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi)sin
Yedirilemeyen bir Samed’sin (ihtiyaçsızsın).
Hiç uyumayan bir Kayyüm’sun (her şeyi ayakta tutansın).
Görülemeyen bir Muhtecib’sin (nurani hicaplarla örtülüsün).
Haksızliga ugratılamayan bir Cebbarsın (istediğini istedigine zorla yaptıransın).
Hakaret etmek isteyenler tarafından kastedilemeyecek derecede Azim’sin (büyüksün).
Öğretilmeyen bir Alim’sin.
Zayıflamayan bir Kaviy’sin (güçlüsün).
Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbarsın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin).
Söz bozmayan bir Vefiysin (vefakarsın).
Zulmetmeyen bir Adl’sin (adaletin ta kendisinin).
Fakir olmayan bir Ğaniy’sin (zenginsin).
Tükenmeyen bir Kenz’sin (aranacak bir hazinenin).
Zulmetmeyen bir Hakem’sin (doğru hüküm verensin).
Kahredilemeyen bir Meni’sin (ulaşılamayansın).
İnkar edilemeyen bir Marüf’sun (sıfatlarıyla bilinensin).
Hakir görülemeyen bir Vekilsin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin).
Istişire edilemeyen bir Vitr’sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin).
Istişare etmeyen bir Ferd’sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlık»).
Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhabsın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin).
Gaflet etmeyen bir Seri’sin (istediğin işi çarçabuk görensin).
Cimrilik etmeyen bir Cevad’sın (cömertsin),
Cehalet etmeyen bir Alim’sin (ziyade bilensnin).
Gafil olmayan bir Hafız’sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun).
(Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib’sin (kabul edicisin).
Yok olmayan bir Daim’sin (süreklisin).
Eskimeyen bir Baki’sin (sonsuzsun).
Kendisine benzenilemeyen Vahid’sin (birsin).
Çekişilemeyen Muktedir’sin (güç sahibisin),
Vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim’sin (büyüksün).
Muhalefet edilemeyen bir Vekilsin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat’sin).
Günahları sildiren olmazları olduran bu muhteşem duayı dilinizden hiç düşürmeyin, fırsat buldukça okumaya devam edin. Dua ettikten sonra peygamber efendimize salavat getirmeyi de ihmal etmeyin.

Kaynak: Ebû Nuaym – Hilyetül Evliyâ (8/55-56); Necmüddin Ömer en-Nesefî, el-Kand fî zikri ulemâi Semerkand, No:911, sh:490-491
10
Hadis / EBU'L MU'TEMİR TESBİHATI
« Son İleti Gönderen: Mehmet Asa 26 Aralık 2017, 17:48:17 »
EBU'L MU'TEMİR TESBİHATI

(Yunus İbni Ubeyd (Radıyallahü Anhüm), Rum memleketlerinde Şehid olan bir adamı rüyada gördü, ona "Ahirette gördüğün salih amellerin en üstünü hangisidir?" diye sordu. O'da "Ebu'l Mu'temir hazretlerinin tesbihatına ALLAH'u Teâlâ'nın çok değer verdiğini gördüm." dedi.)

"ALLAH'U TEÂLÂ'NIN YARATTIKLARININ SAYISINCA, YARATACAKLARININ SAYISINCA, YARATTIKLARININ TARTISINCA, YARATACAKLARININ AĞIRLIĞINCA, YARATTIKLARININ DOLUSUNCA, YARATACAKLARININ DOLUSUNCA, GÖKLERİN VE YERLERİN DOLUSUNCA, BÜTÜN BUNLARIN BİR MİSLİ DAHA VE HEPSİNİN KAT KATINCA, MAHLUKATININ SAYISINCA, ARŞININ TARTISINCA, ZÂTININ RIZASINCA, RAHMETİNİN NİHAYETİNCE, KELİMELERİNİN MÜREKKEBİNCE, RIZASININ NİHAYETİNCE, O RAZI OLUNCAYA KADAR VE RAZI OLUNCA, GEÇEN BÜTÜN ZAMANLARDA MAHLUKATININ KENDİSİNİ ZİKRETTİKLERİ KADAR VE KALAN HER SENE, HER AY, HER CUMA, HER GÜN VE GECE VE HER SAATTE ZİKREDECEKLERİ KADAR, HER KOKLAMAKTA, HER NEFES ALIP VERMEDE, EZELDEN EBEDE DÜNYANIN SONUNCA, AHİRETİN SONSUZLUĞUNCA VE BÜTÜN BUNLARDAN DAHA FAZLA, EVVELİ KESİLMEYECEK VE SONU TÜKENMEYECEK KADAR, ALLAH'I TESBİH EDERİM VE O'NA HAMD EDERİM. O'NDAN BAŞKA HİÇBİR İLAH OLMADIĞINI İFÂDE EDERİM."

"ALLAH'I TEKBİR EDERİM VE O'NUN YARDIMI OLMADAN HİÇBİR GÜNAHTAN DÖNÜŞ VE HİÇBİR İBADETE KUVVET OLMADIĞINI BEYÂN EDERİM."

"EY ALLAH'IM ! BÜTÜN BUNLAR KADAR VE BUNLARIN KAT KATININ KATLARINCA HZ. MUHAMMED (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) EFENDİMİZE VE HZ. MUHAMMED (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) EFENDİMİZİN ÂLİNE VE ASHÂBINA SALÂT-U SELÂM ET."
Sayfa: [1] 2 3 ... 10