by admin at 09-18-2019, 04:35 PM
RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı.
Olayın ardından İsrail askerlerinin kontrol noktasını kapattığı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.
İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.
Kaynak: AA


by admin at 09-17-2019, 12:56 PM
Hanefi ve Şafii mezhebine göre,abdestin sahi olmasının şartları şunlardır:

1-) Temiz ve temizleyici suyun deriye tamamen ulaşması: Yani yıkanmamış hiç bir yer kalmayacak şekilde yıkanan azaların bütün bölümlerini su kaplamalıdır ki,su derinin bütün bölümlerini ıslatmış olsun.Yıkanması farz olan yerlerde suyun değmediği iğne ucu kadar yer kalsa abdest sahih olmaz.

2-) Suyun organa gitmesini önleyen şeyin giderilmesi: Yani yıkanması gereken organın üzerinde suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir şey bulunmamalıdır.Mum,yağ (iç yağı vb.),gözde biriken çapak,kadınların tırnaklarında ve gözlerinde kullandığı oje,cila far gibi şeylerde abdestine sıhhatine manidir.Zeytinyağı vb. şeyler,suyun deriye geçmesine mani değildir.

3-) Abdeste muhalif olan bir şeyin bulunmaması: Yani özürlü kimse dışında abdeste başlamadan önce abdesti bozacak halin sona ermiş olması lazımdır.Kadınların hayız ve nifas kanı,sidik vb. şeyler sona ermiş olmalıdır.Kısaca;özürlü kimselerin dışındakiler için,hadesin çıkması halinde veya abdesti bozan bir şeyin bulunması durumunda abdest sahih olmaz.

  Ayrıca yıkanması gereken organın üzerinde suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir şey bulunmamalıdır.Mum,iç yağı,gözde biriken çapak,oje gibi şeylerde abdeste manidir.

 Şafii mezhebine göre,bu üç şartla beraber bir şart daha vardır.O da;hadesi sürekli olan için vaktin girmesidir.Çünkü onun tahareti özür ve zarurete bağlı bir taharettir ve vakitle sınıflandırılmıştır.Daha önce de geçtiği gibi,Şafii mezhebine göre,müslümanlık ibadette sıhhatin şartıdır.Hanefi mezhebine göre de vücubun şartıdır.(Durrü'l-Muhtar;1/80,Muğnil-Muhtac;1/47,Keşşafu'l;1/95)
Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları

Bakınız;
Abdestin vücubunun şartları
abdest nasıl alınır
by admin at 09-17-2019, 12:32 PM
Abdest nasıl alınır?
Abdest almanın şekli

Hanefi ve şafii mezhebine göre;Adabına uygun abdest şöyle alınır

1) Önce euzü besmele çekilir ve abdest almaya niyet edilir.(Şafii mezhebine göre yüzün yıkandığı anda niyet getirilir)

2) Eller bileklere kadar yıkanır.Bu arada parmak aralarıda hilallenir.

3)Ağzımıza Sağ elimizle üç defa su alır, iyice temizleriz.

4) Daha sonra, sağ elimizle burnumuza üç defa su alır,sol elimizle temizleriz.Şafii olanlar üç defa ağıza ve buruna beraber su verirler.

5) Bundan sonra yüzümüzün her tarafını üç defa yıkarız.

6) Evvela sol elimizle sağ kolumuzu, sonra da sağ el ile sol kolumuzu dirseklerimizle beraber yıkarız.

7) Eller ıslatılır,Hanefiler bir defa başın en az  dörtte birini meshederler.Şafiiler ise, en az üç kılı üç defa mesederler.Fakat başın tamamını meshetmek daha iyidir.

8 ) Sonra kulakların hem içlerini hem dışları meshedilir.

9) Bundan sonra Hanefiler boynunu mesh ederken, Şafiiler boynunu meshetmezler.

10) Daha sonra önce sağ ayağımızı, sonra da sol ayağımızı topuklarla beraber temizce yıkarız.Ayrıca, sol elin serçe parmağıyla sağ ayağın küçük parmağı arasından başlayıp sırayla devam ederek sol ayağın küçük parmağı arasında bitirmek suretiyle ayak parmaklarımızıda hilalleriz.

 Böylelikle adanına uygun abdestimizi tamamlamış oluruz.

Abdestten sonra şu duayı okumak abdestin edeblerinden dir.

"Bismillahirrahmanirrahim.Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu şerike leh.Ve eşhedu enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.Allahümme 'c-alni minettevvabine vec'alni mine'l- müte-tahhirin.Sübhaneke Allahümme ve bi hamdike.Eşhedü en la ilahe illa ente,estağfirüke ve etübu ileyke.Ve sallallahu ve selleme ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

  Anlamı"ALLAH'tan başka hiç bir ilah olmadığına,O'nun bir(tek) olduğuna,ortağı bulunmadığına ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem in O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim.Ey ALLAH'ım!Beni çok tevbe edenler den ve (günahlarından)temizlenenlerden eyle! Ve beni salih kullarından eyle!Seni( her türlü noksanlıktan) tenzih ederim ve sana hamd ederim.Şehadet ederim ki senden başka İlah yoktur.Affına sığınır ve sana tevbe ederim.

 Ayrıca abdestten sonra Kadir suresinide okumak iyidir.Nitekim Deylemi'den rivayet edildiği üzere H.z
Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

 "İnsan abdestini bitirince Kadir suresini bir defa okursa,sadıklardan olur.İki defa okursa, şehidler divanına yazılır.Üç defa okursa,Peygamberlerle haşrolunur."(Deylemi)

Kaynak:İbadetlerin edeb ve sırları 


Ayrıca Bakınız;
Teyemmün
Gusül abdesti
Forum: Abdest
by admin at 09-14-2019, 03:21 PM
Teyemmüm


  Teyemmüm lugatte ; bir şeyi kastetmek,ona yönelmek anlamına gelir.

 Hanefi mezhebine göre;
 Suyun bulunmaması durumunda namaz ve benzeri bir ibadeti temiz olarak yapabilmek için,toprak ve benzeri bir madde ile yüzü ve iki kolu meshederek hadesten tahareti gerçekleştirmektir.

 Şafii mezhebine göre,abdest ,gusül veya yıkanması lazım gelen bir uzvun yerine toprağı,el ve yüze sürmektir.

 ALLAH-U ZULCELAL ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur:

" Ey iman edenler! Namaza kalkmayı dilediğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle beraber kollarınızı yıkayınız.Başınızı meshedip ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayınız.Şayet cünüp iseniz(gusül yaparak) iyice yıkanıp temizleniniz.Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunuyorsanız ya da sizden biri heladan (özel ihtiyacını gidermekten) gelmiş ise veya kadınlara dokunmuşsanız; bu durumlarda da su bulamamışsanız;tertemiz bir toprakla teyemmüm ediniz.Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshediniz.ALLAH size sıkıntı vermek istemez.Sizi tertemiz yapmak ve şükredesiniz diye üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister." (Maide;5-6)

 Teyemmüm;ALLAH-U ZULCELAL 'in müslümanlara lutfettiği bir kolaylıktır.Diğer ümmetlere böyle bir kolaylık verilmemiştir.

 Bilindiği gibi ibadet yapabilmek için temiz olmak gerekir.Fakat bu temizlik sadece maddi temizlikten ibaret değildir.Ruh temizliği,kalp temizliği de inanan insan için gereklidir.

 Teyemmüm;temiz toprağı insanın değerli organı olan yüzüne sürmekle insana,kendisininde topraktan geldiğini ve er geç tekrar toprağa döneceğini hatırlatarak tevazü duygusunu aşılar,onu manen yüceltir.

Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları
by admin at 09-14-2019, 03:11 PM
Abdestin vücubunun şartları

Hanefi ve Şafii mezhebine göre,abdestin vücubunun şartları şunlardır:

1-) Müslüman olmak: Hanefi mezhebine göre,müslüman olmak abdestin vücubunun şartıdır.Şafii mezhebine göre ise,müslüman olmak abdestin sıhhatinin şartıdır.

2-) Akıllı olmak: Akılsız,yani deli olan kimse ibadetle mükellef değildir.Bunun için onun abdest alma zorunluluğu yoktur.

3-) Bulüğ çağına ermiş olmak: Ergenlik çağına girmemiş olan çocuklara abdest vacip değildir.Abdest mümeyyizden sahih olur.Temyiz,abdestin sıhhati için şarttır.

4-) Abdest azalarını yıkamaya gücü yetecek kadar suyu kullanmaya muktedir olmak: Abdest almaya gücü yetmeyen hastanın abdest alması şart değildir.Suyun kendisine zarar verdiği aciz kimseye de şart değildir.Bu Hanefi mezhebine göredir.
Şafi mezhebine göre ise,abdestin tamamına yetmeyecek suyun kullanılması vaciptir.Sonra da teyemmün eder.

5-) Abdestsiz olmak: Abdestli olan kişinin,abdest üzerine yeni bir abdest alması şart değildir.

6-) Hayızlı ve nifaslı olmamak: Kadınların aybaşı ve lohusalık halleri devam ederken namaz ve oruç gibi ibadetleri yapmaları,Kur'an okumaları caiz değildir.

7-) Vaktin darlığı: Bilindiği gibi,her namaz vaktinde kılınmalıdır.Her ne kadar namazı geciktirmek ve onu vaktin sonunda kılmak mekruh ise de,vaktin sonuna yakın zamana kadar namaz kılmayan müslümanın,namaz vakti geçmeden,hemen abdest alıp namaz kılması gerekir.Yani vaktin genişliğinde abdest vacip olmaz,vakit daralırsa abdest vacip olur.

(Durrü'l-Muhtar;1/80,Muğni'l-Muhtac;1/47)

Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları 

Bakınız:
vacip nedir
Abdest
by admin at 09-13-2019, 06:38 PM
Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre,Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e imanın ne olduğu sorulunca şu şekilde cevap vermiştir:

"İman;ALLAH'tan başka ilah olmadığına,Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna,ALLAH'ın meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,Ahiret gününe,kaza ve kadere,hayır ve şer her şeyin ALLAH'ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır."(Buhari,Müslim,Ebu Davud)
by admin at 09-12-2019, 02:43 PM
Gusülde dikkat edilecek hususlar

 Hanefi ve Şafii mezhebine göre,vücudun her tarafını yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde gusül sahih olmaz.

1-) Deri üzerinde,deriye yapışıp suyun alta geçmesine engel olan maddeler varsa,abdestte de olduğu gibi,bu maddeleri gusülden önce gidermek gerekir.
Mesela,Tırnak ve deri üzerinde kuruyup kalan hamur,yağlı boya,oje ve benzeri maddeler suyu alta geçirmezler.Bunun için gusülden önce bunların temizlenmesi gerekir.
Aksi halde yapılan gusül geçerli sayılmaz.

2) Gusül yaparken su kadının saçının dibine ulaşıyorsa,örülü olan saçını çözmesi gerekmez.Çünkü örülmüş saçı çözmekte güçlük vardır.
Ama saç çözülmüş ise,bütününü yıkamak yine ittifakla farzdır.Örülmüş saçın kökü ıslanmazsa mutlaka çözülmesi gerekir.

3) Hanefi mezhebine göre,kadın gusül yaparken küpesini oynatması vacibtir.Şayet küpesi yoksa dahi yine de küpe deliğine her hangi bir şeyle suyun ulaşmasını sağlamak guslün sahih olması için şarttır.Şayet küpe delikleri çok küçükse,oraya su ulaştırmak güçlük olduğundan ,suyu ulaştırmak gerekmez.

Şafii mezhebine göre,kulak deliklerinin görünen kısımlarının yıkanması vacibtir.

4) Vücutta bulunması muhtemel olan çukurluklar ve kırışıklıkların arasına da suyu ulaştırmak gerekir.Göbek çukuru,çene ucu çukuru,gamze,yaşlılık ve zayıflıktan olan deri kırışıklıkların arası su ile yıkanmalıdır.

(Durrü'l-Muhtar: 1/140-143,Meraki'l-Felah;17,Muğni'l-Muhtac;1/72)

Kaynak:  İbadetlerin Edeb ve Sırları / Reyhani Yayın evi

Ayrıca Bakınız;
Gusül
Guslü gerektiren haller
Guslün farzları
Guslün Sünnetleri
by admin at 09-12-2019, 02:28 PM
Gusül abdesti alma şekli Hanefi ve Şafii mezhebi

Hanefi ve Şafii mezhebine göre ,gusül abdesti şöyle alınır

1) Önce besmele çekilir

2) Gusüle niyet edilir.

3) Vücudun herhangi bir yerinde suyun deriye ulaşmasını engelleyebilecek bir şey varsa,giderilip temizlenir.

4) Avret yerleri ve çevresi yıkanıp temizlenir.

5) Eller bileklere kadar yıkanır,ıslak parmaklar birbirine geçirilerek hilallenir.

6) Yüzük varsa altının ıslanması için hareket ettirilir.

7) Sağ avuç ile ağza üç defa su alınıp çalkalanır.Oruçlu değilse gargara yapılır.

8 ) Sağ avuç ile buruna üç defa su çekilir,oruçlu değilse,suyun genize ulaşması için kuvvetlice çekilir ve her defasında sol el ile sümkürülüp iyice temizlenir.

9) Yüzün tamamı üç defa yıkanır ve bundan sonra normal abdestte olduğu gibi diğer abdest organları da yıkanır.Şayet basılan yerde su toplanıyorsa,ayak yıkama işi sonraya bırakılır.

10) Abdest tamamlandıktan sonra başa üç defa su dökülür,bütün vücud ovulur.

11) Önce sağ sonra sol omuza üçer defa su dökülüp,her defasında kuru yer kalmayacak biçimde bütün vücut ovulur.

12) Vücudun her tarafına,göbek çukuru,deri kırışıklığı gibi bütün yerlere suyun ulaşması sağlanır.

13) Ayakların bastığı yerde su birikintisi varsa,temiz bir yerde ayaklar yıkanır.


 İşte bu şekilde ve bu sıraya göre yapılan gusül ,usulüne uygun olarak yapılmış gusüldür.

Kaynak:  İbadetlerin Edeb ve Sırları / Reyhani Yayın evi

Ayrıca Bakınız;
Gusül
Guslü gerektiren haller
Guslün farzları
Guslün Sünnetleri
Gusülde dikkat edilecek hususlar
by admin at 09-12-2019, 02:11 PM
Hanefi ve Şafii mezhebine göre ,guslün sünnetleri şunlardır.

1) Besmele çekmek

2) Niyet etmek hanefi mezhebine göre sünnettir.(şafii mezhebine göre niyet fardır.)

3) Gusül den evvel abdest almak.

4) Elleri bileklere kadar yıkamak

5) Avret yerini yıkamak

6) Baş üzerine su döküp baş ve saçı hilallemek

7)Sonra sağ tarafı üzerine su dökmek.

8)Sonra sol tarafı üzerine su dökmek.

9) Vücudu ovalamak

10) Üçlemek,yani başı,sağ ve sol tarafı üçer defa yıkamak.

11) Yalnızda olsa avret yerini örtmek.Çıkmadan önce üzerindeki örtüyü çıkarıp bir miktar su dökündükten sonra derhal giyinilmelidir.En efdal şekli budur.

12) Yıkanırken ara vermemek.

13)Guslederken konuşmamak.

14)Elbise giyerken çabuk örtünmek.

15)Suyun biriktiği bir yerde yıkanılıyorsa ayakları yıkamayı en sona bırakmak.

 Ağza ve burna su vermek Şafii mezhebine göre sünnet,Hanefi mezhebine göre farzdır.( el-Kavaninu'l-Fıkhiyye;26,Şerhu's-Sağir;1/170,el-Muğni;1/217)

 Abdest için mekruh olan şeyler ,gusül içinde mekruhtur.Ayrıca Guslün sünnetlerinden birisini terk etmek ve gusül esnasında dua okumakta mekruhtur.

Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları

Ayrıca Bakınız;

Gusül
Guslü gerektiren haller
Guslün farzları
by admin at 09-12-2019, 01:32 PM
Hanefi mezhebine göre,guslün farzları üçtür:
1-) Ağzı bol su ile çalkalamak.
2-) Buruna bol su çekip genize kadar ulaştırmak.
3-) Vücudun her tarafını kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.

Şafii mezhebine göre de,Hanefi mezhebinden ayrı olmak üzere guslün farzları üçtür:
1-) Gusül için niyet etmek.
2-) Vücutta necaset varsa önce onu temizlemek.
3-) Vücudun her tarafını kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.Ağız ve burun içi vücudun dış kısmından sayılmaz.Buna göre,gusülde vücudun dış kısmından sayılmayan ağız ve burun içini su ile yıkamak farz değildir.

Kaynak: İbadetlerin edeb ve sırları.
Ayrıca Bakınız;
Gusül
Guslü gerektiren haller
Guslün Sünnetleri
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.
Kullanıcı Adı/E-Posta:

Şifreniz:


Giriş Yap
Forumda Ara

Forum İstatistikleri
Toplam Üyeler: 1
Son Üye: admin
Toplam Konular: 31
Toplam Yorumlar: 31
Kimler Çevrimiçi
Toplam: 1 kullanıcı aktif
0 Kayıtlı
» 1 Ziyaretçi
Son Aktiviteler
İsrail Askerleri Batı Şer... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Abdestin sahih olmasının ... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Abdest nasıl alınır? Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Teyemmüm Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Abdestin vücubunun şartla... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
İman (Hadis) Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Gusülde dikkat edilecek h... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Gusül abdesti alma şekli ... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Guslün sünnetleri Hanefi ... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar
Guslün farzları Hanefi ve... Son
Gönderen admin 0 Cevaplar