25 Haziran 2018, 12:43:23


Gönderen Konu: EMR-İ BİL MA’RÛF, NEHY-İ ANİL MÜNKER (İYİLİĞİ EMRETMEK ,KÖTÜLÜĞÜ YASA  (Okunma sayısı 1847 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı zinnureyn

  • Üye
  • *
  • İleti: 257
  • www.islamilugat.com
duvar kağıdı

EMR-İ  BİL  MA’RÛF,  NEHY-İ  ANİL  MÜNKER

 (İYİLİĞİ  EMRETMEK  ,KÖTÜLÜĞÜ   YASAKLAMAK)

Yüce  Allah (c.c)  şöyle buyurmuştur:

<< Mü’min   erkek   ve   mü’min    kadınlar,  birbirlerinin    dostudurlar. İyiliği   emrederler , kötülüğü   yasaklarlar.>> (Tevbe: 71 )

<< İçinizden  hayra/iyiliğe  çağıran,  iyiliği  emreden ,  kötülüğü  yasaklayan  bir   topluluk  bulunsun. İşte     bunlar  kurtuluşa
   
erenlerdir.>> (Âl-i  İmrân:104 )

<< Sizler,   insanlar   için    çıkarılmış   en   iyi /hayırlı   toplum   oldunuz. İyiliği   emreder ,  kötülüğü  yasaklarsınız.>> (Âl-i  İmrân:110 )

<< Bağışlama   yolunu   tut,  iyili   emret  ve   cahillerden    yüz   çevir.>> (Â’râf:199)

<< İsrailoğullarından   kâfir   olanlar,  Davûd’un   ve   Meryemoğlu   Îsâ’nın  diliyle  lânetlenmişlerdir. Bunun   nedeni   karşı   gelmeleridir.

 Onlar,  aşırı   giden   taşkın   kimselerdi. Yaptıkları   kötülüklerden  birbirlerini     alıkoymuyorlardı. Yaptıkları   işler   ne   kötü   idi.>>
 
(Mâide: 78 – 79 )

<< De ki: gerçek  Rabb’iniz   katındadır. Artık   dileyen   îman   etsin , dileyen   inkâr   etsin.>> ( Kehf:29)

<< Sana   emredileni   açıkça  haykır.>>( Hıcr:94 )

<< Kötülüğü   yasaklayanları   kurtardık. Zalimleri   ise   işledikleri   günahlardan   dolayı   çetin   bir   azaba   uğrattık.>>   (Â’râf:165 )


                          KONUYLA      İLGİLİ      HADİSLER

Ebû  Saîd   el-Hudrî (r.a)’dan. Şöyle   demiştir: Rasûlullah   (s.a.v)’i   şöyle   buyururken   işittim:

“ Sizden   kim   bir   kötülük   görürse   bunu   eliyle    değiştirsin, eğer   gücü   yetmez   ise   dili    ile   değiştirsin,  eğer   buna  da   gücü

   yetmez   ise    kalbi   ile   ( buğzetsin/nefret   etsin. ) Ama   bu ,  îmanın   en   zayıfıdır.”      ( Müslim)

                        ****************************************
İbni   Mes’ûd  (r.a)’dan. Rasûlullah  (s.a.v)   şöyle   buyurmuştur:

“ Benden   önce,   Allah’ın   bir   millete   gönderdiği   her    Peygamber   için; milletinden ,  onun   sünnetine   uyan ,  emrini   tutan
 
  arkadaşları, (ashabı)  ve   sadık   dostları (Havarileri)   mutlaka   olur. Sonra   onların   arkasından   bir   nesil    gelir, yapmadıklarını

  söylerler,  emrolunmadıklarını   yaparlar. Kim   onlarla   eliyle   mücadele   ederse   o   mü’mindir,  kim     kalbiyle    mücadele    ederse   o
 
 mü’mindir, kim   diliyle   mücadele   ederse   o   da   mü’mindir. Bunun   dışında   ise   hardal   tanesi   kadar  îman   yoktur.” (Müslim )

                              ****************************************

Ubâde   b.  Sâmit (r.a):  “  Rasûlullah  (s.a.v)’e,   zorlukta   ve   kolaylıkta ,   memnun  iken de, memnun  değil   iken de,   bize   karşı

  tercihler   yapılırken de  dinleyip   itaat   edeceğimize,  Allah’tan   gelen   delillere   göre ,   açık   küfrünü   görmedikçe   idâre   ile   kavga

  etmeyeceğimize,  nerede   olursa   olsun   hakikati   söyleyeceğimize ,  Allah   yolunda   kınayanın    kınamasından   korkmayacağımıza
   dair  biat   ettik.”  Demiştir.


( Müttefekun  aleyh)

                            ******************************************

Mü’minlerin  annesi   Zeyneb  bintü  Cahş  (r.a)’dan. Hz.  Peygamber (s.a.v), korku   ve  telaşla   onun   yanına  girmiş,  baş   parmağı   ile

   işaret   parmağını   halka   yapmış  ve:

Lâ  ilâhe    illallâh, yaklaşan   şerden   vay   arabın   haline!....Bugün   Ye’cûc   ve   Me’cûc’ün   seddinden   şu   kadar   açıldı.” Buyurmuş.

Zeyneb  bintü   Cahş (r.a):” Ben de: “ Ey   Allah’ın  Rasûlü,  içimizde  iyi   kimseler   varken   biz  de   helâk   olurmuyuz?” dedim.

“ Evet,  kötülükler   çoğalırsa”  buyurdu.”   Demiştir.

( Müttefekun  aleyh)

                                    ***************************************

Huzeyfe (r.a)’dan. Hz.  Peygamber (s.a.v):

“ Canım   elinde   olan  Allah’a    yemin   olsun ki, iyiliği  emretmeli ,  kötülükten   alıkoymalısınız. Değilse  Allah,  katından    bir   ceza
 
 gönderiverir  de  sonra   Allah’a    yalvarıp   yakarırsınız  ama   duânız   kabul   edilmez.” Buyurmuştur.

( Tirmizî) Hadis   hasen  hadistir   demiştir.

                         ***************************************

 Ebû  Bekir  Sıddık  (r.a)’dan.  Şöyle   demiştir:

“ Ey   insanlar! Sizler;
 
<< Ey   iman   edenler,  kendi   işinize   bakınız. Sizler   hidayette  olduğunuz  sürece    yoldan   çıkmış   kimseler   size   zarar   veremez>>

 ( Mâide: 105)âyetini  okuyorsunuz.   (ama  bu  âyeti   yanlış  anlıyorsunuz) Çünkü   ben, Rasûlullah   (s.a.v)’i   şöyle  buyururken  işittim:

“ Şüphesiz ki  insanlar, bir  zalim  gördüklerinde   onun   zulmünden   alıkoymazlarsa, o  zalim   nedeniyle   gelecek   cezayı   Allah’ın

 herkese   yaygınlaştırması   yakındır.”

( Ebû  Dâvûd  , Tirmizî   ve   Neseî   sahih   senetler  ile  rivayet  etmiştir)Kaynak: Riyâzü’s-Sâlihîn: 

  S:129 – 130 – 131 – 132 -133Gören göze karanlıklar perde olamaz.....Görmek istemeyen göze, ışık  ne yapsın?.....(Hz.Ali)

Tags: