23 Eylül 2018, 05:21:52


Gönderen Konu: ABDULLAH İBN MESUD  (Okunma sayısı 5971 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Nebras34

  • Mudavim Üye
  • *
  • İleti: 75
  • www.islamilugat.com
ABDULLAH İBN MESUD
« : 21 Temmuz 2013, 01:56:52 »
duvar kağıdı

İBN      MESUD   (r.a)
Efendiler  efendisinin  (s.a.v)  ilk  tilmizlerinden   ve  rahle-i  tedrisine  oturup  feyz  alan  sahabelerden  İbn  Mesud, pek  

çok   Nebevî  beyanın  ve  Kur’an  tefsirinin  bize  ulaştırılmasına  vesile  olan  seçkin  bir  sahabedir.

İsmi  Abdullah ,künyesi  Abdurrahman’dır.İbn  ümmî  Abd  adıyla da bilinirdi.

İbn  Mesud,Mekke’de    çobanlık  yaparken,Resulullah  (s.a.v)  ve  Ebû  Bekir  (r.a)  ile  karşılaşmış  ve  Müslüman  olup  bir

daha  Allah  Rasûlünden  ayrılmamıştır.Müslüman  olan  6. , Kâbe’de  açıkça  Kur’an   okuyan Resûlullah’tan  sonra  2.  kişidir.

İbn  Mesud,Bedir, Uhud,Hendek ,Hudeybiye  ve  Hayber   gibi  büyük   savaşların  hepsine Allah  Rasulü  ile  beraber  iştirak

 etti ve  ciddi  fedakârlıklar  ortaya  koydu.

Abdullah  bin  Amr bin  As’ın  meclisine  ve  sohbetine  devam  eden  Mesruk  der ki:

“Abdullah bin Amr ‘ı  ziyaret  eder , konuşurduk.Bir  gün   Abdullah  ibn  Mesud’dan  bahis  açıldı.Abdullah   dedi ki;’öyle  bir

 adamdan  bahsediyorsunuz ki.ben  onu  çok  seviyorum ve  seveceğim de….

Çünkü  Resûlullah (s.a.v)  onun  hakkında  buyurmuştu:

“Kur’an’ı  4  kişiden  öğreniniz. İbn  Mesud,Ebû  Huzeyfe’nin  azatlısı   Salim,

Muaz  bin  Cebel  ve Übey  bin  Ka’b.

Resûlullah  bu  sözünde  ilk  önce  İbn  Mesud’u  zikretmişti.”

(Buhârî, Fezâilü ashâbi'n- Nebi 27)

İbn  Mesud,Resûlullah’a  yakınlığı  dolayısıyla  son  derece  geniş  ve  derin  bir  ilme  sahipti.

Bununla  birlikte o,Allah  Resûlü  ile  alâkalı  rivâyetleri  aktarmada  son  derece  ihtiyatlı  davranırdı.

Amr  bin  Meymun  şöyle  der:

“Abdullah  ile  tam  bir  yıl  kaldım. Bu  müddet  zarfında  o’nun  ‘Resûlullah  buyurdu’  dediğini  duymadım.Bir  hadis  rivâyet

 etmeye  başladığında , bütün  vücudu  ürperir  ve  alnı  boncuk  boncuk  terlerdi. .
Safedî, Selahaddin Halil, el-Vâfî bi'l-Vefeyât, Kahire, 1962.

O’nun  talebelerine  en  büyük  vasiyeti  ve  nasihati;

Resûlullah’tan  bir  söz  nakletmek  istediğinizde,o  sözü,Nübüvvet  ve  Risâletin  şanına uygun  olarak  aktarmaya ve

ümmetin  hidâtetine  faydalı  ve  takvâya  en  münasip  olmasına  dikkat   ve  özen  gösteriniz. (Ahmed ibn Hanbel, Müsned,
 
1/385)

En  çok  hadis  rivâyet  eden  10  sahabeden  biridir.Ancak  İbn  Mesud’un  rivâyetleri  çoğunlukla  Allah  Resûlünden  

öğrendiği  farzları  beyan  eden  hususlara  dairdir  veya  bunların  anlaşılmasına  yardımcı  olan  bilgilerdir.

İbn Mesud,aynı  zamanda  fıkıh  ilminin  temelini  atan fakîh  sahabelerdendir.O’nun  şu  ifadeleri  Kur’andan  çıkarılan  

hükümlerdeki  mertebesini  yeterince  izah  eder:

“Yemin  ederim ki,Allah’ın  kitabında  nerede  nâzil  olduğunu  bilmediğim  bir  sûre, ve  kim  hakkında  indiğini  bilmediğim  bir

 âyet  yoktur.Bununla  beraber,Allah’ın  kitabını  benden  daha  iyi  bilen  ve  ulaşabileceğim  mesafede  birinin olduğunu
  bilsem,kalkıp  ayağına  kadar  giderim”        (Buharî, Fedâilü'l-Kur'ân)


O’nun, âyet  ve  hadîs  bulunmayan  bir  konuda  kendi  içtihadını  ve  fikrini  ifade  ettikten  sonra  ”şayet doğru  ise  

Allah’tandır;Yanlış  ise  benden  ve  şeytandandır.”  Sözü  meşhurdur.

Aslında  bu  mülâhazasıyla o,”sana  gelen  iyilik  ve  güzellikler  Allah’tan,fenalık  ve  kötülükler  ise  nefsindendir” mealindeki

 âyete  dayanmış  olmalıdır. (Nisâ sûresi, 4/79)

İbn  Mesud’a ,   Alkame b. Kays, Esved b. Yezîd,  Âbide  es-Selmâni,  Mesruk b.  Ecdâ’,  Amr b.  Şurahbil VE  Hâris  b.  Kays
 
doğrudan  talebelik  yapan  şahsiyetlerdir.

Ebû  Hanife’ye  gelen  hocalar  silsilesinde  , ilk  halkayı  Alkame b. Kays  teşkil  eder.Arkasından da  talebeleri , İbrahim  

en-Nahâî  ve  Şa’bî  gelir.

Bunların  en  meşhur  talebesi  olan  Hammad b.Ebî  Süleyman, Ebû  Hanife’ye  bilfiil  hocalık  yapmıştır.

Bu  mektepte  Ebû  Hanife’den   başka,Süfyan-ı  Sevrî, İbn  Ebî  Leylâ  ve  İbn  Şübrüme  gibi  vârisleri de  zikretmek  gerekir.(

16. Cerrahoğlu, DİA, 1/117)

Talebelerinden  Mesruk  der ki:

“Allah  Resûlünün  Ashâb’ı  ile  oturup  kalktım, onlarla  sohbet  ettim.Onların  gerçekten  umman  gibi   derin  olduklarını  

müşahede  ettim.

Onlardan  bazısı  vardı ki,bir  kişinin  bütün  ilmî açlığını  giderecek kadar  geniş  bir  ilme  sahipti.Bazısı  iki  kişiyi ,bazısı  on
 
kişiyi, bazısı  yüz  kişiyi,hatta  bazılarıda  yeryüzündeki  bütün  insanları  ilimde  ihya  edecek  ölçüde  ilme  sahipti.

İşte,Abdullah  bin  Mesud da  bunlardan  biriydi.”( 17. İbn Sa'd, et-Tabakâtu'l-Kübrâ, 4/159

Abdullah  ibn  Mesud’un  kendi  talebelerine  şöyle  dediği  anlatılır:

“İlim  pınarları  olun.

Hidayetin  kandilleri  haline  gelin.

Belirli  evleriniz  olsun.

Kandiller  gibi  ışık  saçın  çevrenize.

Elbiseleriniz  eski  olabilir;bu  hiç  önemli  değil.

Önemli  olan  ,kalplerinizin  her gün  ter-ü taze,  yepyeni  olmasıdır.

Yeryüzündekiler  sizi  tanımasalar da, semâ  ehli  tarafından  çok  iyi  bilinirsiniz  ve  değeriniz  mutlaka  takdir  edilir.” (18

Ebû Nuaym, Hilye, 1/77

)
İbn  Mesud, Medine’de  hastalanıp  altmış  yaşını  geçmiş  olarak  vefat  etti

Cenaze  namazı  Hz.Osman(r.a)  veya  Hz.Ammar (r.a) tarafından  kıldırıldı ve  ve  naaşı  Cennet-ül  Bâki  

defnedildi.( 19. İbn Kesîr, el-Bidaye, 7/163 )

Allah  celle  celâlühû   şefaatlerine  nâil  eylesin…. Âmin.


                                                                   Alıntıdır
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2013, 02:02:59 Gönderen: Nebras34 »
Hâyy'dan  geldik,  Hû'ya  gideriz......

Çevrimdışı kaffa

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 6
Ynt: ABDULLAH İBN MESUD
« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2014, 14:51:30 »
 tessk

Tags: